Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii historii 3104-L3METW
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy metodologii historii 3104-L3METW
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 125
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Pieniądz
Literatura:

G.G. Iggers, Historiografia XX wieku, Warszawa 2010.

E.H. Carr, Historia. Czym jest?, Poznań 1999.

J. H. Arnold, Historia, Warszawa 2001.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977.

J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973.

A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003.

E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.

P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000.

tenże, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012.

D. Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Warszawa 2012.

W. Wrzosek, Historia-kultura-metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Warszawa 1995.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Metodologia – znaczenie pojęcia. Metoda naukowa – co to takiego?

2. Podstawowe metody ustalania faktów w historii: indukcyjna, dedukcyjna, porównawcza, retrogresywna itd. z przykładami ich zastosowania

Literatura:

J. Topolski, Metodologia historii...

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys...

3. Kształtowanie się metody krytycznej w historiografii:

3a.Historia jako nauka i sztuka: romantyzm i historyzm

Literatura:

Tekst źródłowy:

J. Michelet, Czarownica, [dowolne wydanie], rozdz. Rozpacz średniowiecza

L. Ranke, Idea historii powszechnej, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, Poznań 2003, s. 82-96

Opracowania:

A. F. Grabski, Dzieje historiografii...

J. H. Arnold, Historia, Warszawa 2001, s. 125-138.

3b. Historia jako nauka. Paradygmat obiektywizmu i proces dziejowy: pozytywizm

Literatura:

Tekst źródłowy:

H. T. Buckle, Historja cywilizacji w Anglji, Warszawa 1873.

Opracowania:

A. F. Grabski, Dzieje historiografii...

3c.Przełom antypozytywistyczny i nowe obszary badań – historia kultury, historia gospodarcza

Literatura:

J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991.

J. Rutkowski, Poddaństwo włościan w XVIII w. w Polsce i niektórych krajach Europy, Poznań 1921

Opracowania:

A. F. Grabski, Dzieje historiografii...

A. A. Iggers, Historiografia...

4. Historia-filozofia- polityka. Marksizm w historiografii. Determinizm społeczno-ekonomiczny jako podstawa teoretyczna badań

Tekst źródłowy:

K. Marks, F. Engels, Manifest partii komunistycznej [dowolne wydanie]

W. Kula, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu, Warszawa 1962.

Krótki kurs historii WKPb.

Opracowania:

E. Hobsbawm, Jak zmienić świat. Marks i marksizm, 1840-2011, Warszawa 2013, rozdz. 14.

W. Werner, Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012, s. 155-164.

5. Próba „unaukowienia” historii. Historia a inne nauki społeczne – trzy pokolenia szkoły Annales i jej krytycy. Długie trwanie, historia totalna, historia kwantytatywna. historia życia codziennego.

Literatura:

Tekst źródłowy:

M. Bloch, Społeczeństwo feudalne [dowolne wydanie]

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII w., Warszawa 1992.

J. LeGoff, Święty Ludwik, Warszawa 2001.

P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, [dowolne wydanie].

Opracowania:

T. Wiślicz, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydział I Nauk Społecznych PAN.

Rozprawy, Historia, z. 5, Warszawa 2004.

W. Wrzosek, Historia-kultura- metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Warszawa 1995. s. 56-76; s. 77-106.

6. Antropologia historyczna/historia antropologiczna. Mikrohistoria

Literatura:

Tekst źródłowy:

C. Ginzburg, Ser i robaki, Warszawa 1989;

R. Darnton, Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, Warszawa 2012

Opracowania:

C. Geertz, Historia i antropologia, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 51, 1997, z.1-2;

E. Domańska, Posłowie, w: N. Z. Davies, Powrót Martina Guerre’a, Poznań 2011, s. 195-234.

J. Fernandez, Historycy snują opowieści: o kartezjańskich kotach i galijskich walkach kogutów, „Rocznik Antropologii Historii”, 2, 2012, s. 85-102.

7. Strukturalizm i poststrukturalizm, narratywizm i zwrot lingwistyczny w historiografii – gdzie się podziała przeszła rzeczywistość?

7a. Narratywizm

Literatura:

J. Banaszkiewicz, Podanie o Leszku I Złotniku. Mistrza Wincentego „Kronika polska” I, 9,11, „Studia Źródłoznawcze”, 30, 1987, .s . 39-50.

R. Barthes, Dyskurs historii, „Pamiętnik Literacki”, 1984 z. 3.

H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości, w: tenże, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000, s. 135-170.

7b. Semantyka i semiotyka historyczna

Literatura:

B. A. Uspienski, W. M. Żywow, Car i bóg, Warszawa 1992.

R. Koselleck, Semantyka historyczna, Poznań 2012.

8. Historia niehistorycznego (na pozór).

8a. Historia kobiet i historiografia feministyczna, kategoria gender,

Literatura:

J. W. Scott, Gender jako przydatna kategoria analizy historycznej, Biblioteka online Think Tanku Feministycznego

(www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny)

D. Kałwa, Historia kobiet versus studia gender – o potrzebie interdyscyplinarnego dialogu, w: Historia dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska i in., Kraków 2014, s. 115-126.

A. Krylowa, Radzieckie kobiety w walce. Historia przemocy na froncie wschodnim, Zakrzewo 2010.

8b. Historia oddolna/„history from below”, historia mówiona, historia postkolonialna.

D. Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy, Poznań 2011.

P. Thompson, Głos przeszłości. Historia mówiona, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań

2010, s. 281-294.

Historia mówiona – elementarz, Warszawa 2008

http://swiadkowiehistorii.pl/elementarz.php

D. Kałwa, Kozetka historyka: oral history w badaniach życia prywatnego, w: Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A.

Żarnowska, Warszawa 2006, s. 181-191.

H. Zinn, Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś, Warszawa 2016.

8c. Historia nieantropocentryczna – historia zwierząt i rzeczy.

E. Domańska, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami

http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Domanska,%20Humanistyka%20nie-

antropocentryczna%20a%20studia%20nad%20rzeczami.pdf

Polemika E. Domańskiej i B. Olsena z J. Kowalskim i W. Piaskiem,

Wszyscy jesyeśmy konstruktywistami, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Olsztyn 2008

http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Domanska,%20Olsen,%20Wszyscy%

20jestesmy%20konstruktywistami.pdf

E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2015.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium, praca z tekstem, referat indywidualny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od aktywności na zajęciach i przygotowania studenta do zajęć. Osoby nieprzygotowane będę prosiła o zaliczenie ustne na dyżurze. W przypadku osób, które nie będą się wykazywały aktywnością podczas zajęć, przewidziane jest zaliczenie pisemne w formie kolokwium.

Dopuszczalne są trzy nieobecności, ale tylko jedna pozostaje bez konsekwencji. Każdą następną należy zaliczyć indywidualnie na dyżurze.

Uwagi:

dr hab. Aneta Pieniądz

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.