Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Władza, religia i społeczeństwo w średniowiecznej Europie 3104-SD19JPYS
Semestr letni 2019/20
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Władza, religia i społeczeństwo w średniowiecznej Europie 3104-SD19JPYS
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Seminarium dyplomowe (SEM-DYP), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-07 16:45 : 18:15 sala 21
Budynek Pomuzealny
2020-04-21 16:45 : 18:15 sala 21
Budynek Pomuzealny
2020-04-28 16:45 : 18:15 sala 21
Budynek Pomuzealny
2020-05-05 16:45 : 18:15 sala 21
Budynek Pomuzealny
2020-05-12 16:45 : 18:15 sala 21
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jerzy Pysiak
Literatura:

Lektury ogólne (zaleca się przeczytanie co najmniej 4 z nich w toku roku akademickiego):

1. Marc Bloch, Społeczeństwo feudalne, przeł. E. Bąkowska, Warszawa PIW (kilka wydań)

2. Marc Bloch, Królowie cudotwórcy, przeł. J. M. Kłoczowski, Warszawa 1998

3. Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, przeł. K. Dolatowska, Warszawa 1986

4. Georges Duby, Rok Tysięczny, przeł. M. Malewicz, Warszawa 1997

5. Aron Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1997

6. George Henderson, Wczesne Średniowiecze, przeł. P. Paszkiewicz, Warszawa PIW (kilka wydań)

7. Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, wyd. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 1999

8. Historia chrześcijaństwa, t. 5: Apogeum papiestwa i ekspansja chrześcijaństwa, wyd. A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 2001

9. Ernst H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007

10. Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa (kilka wydań)

11. Jacques Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997

12. Elizabeth M. Hallam, Judith Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987-1328, przeł. U. Kowalczyk, Warszawa 2006

13. Rosamond McKitterick, Królestwa Karolingów. Władza – konflikty – kultura 751-987, przeł. B. Hlebowicz, M. Wilk, Warszawa 2011

14. Roman Michałowski, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, Warszawa 1993

15. Kenneth Pennigton, Władca i prawo (1200-1600). Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej, przeł. A. Pysiak, Warszawa 2012

16. Ian N. Wood, Królestwa Merowingów. Władza – społeczeństwo – kultura 450-751, przeł. M. Wilk, Warszawa 2009

Szczegółowy wykaz literatury będzie w znacznej części uzależniony od indywidualnych zainteresowań uczestników i podjętych przez projektów badawczych.

Zakres tematów:

Monarchia zachodnioeuropejska w średniowieczu – podstawy ideowe. Historia i historiografia monarchii średniowiecznej

Seminarium będzie poświęcone szeroko rozumianej kulturze politycznej społeczeństwa średniowiecznego w aspekcie obserwacji, analizy i interpretacji form i strategii konstruowania podstaw ideowych instytucji monarchii i jej rytuałów. Interesować nas będą w szczególności religijne aspekty ideowe monarchii zachodnioeuropejskich.

Dobór szczegółowych tematów poruszanych na seminarium będzie zależał w dużym stopniu od indywidualnych zainteresowań uczestników i tematyki przygotowywanych prac dyplomowych.

Przynajmniej raz w miesiącu uczestnicy seminarium prezentować będą wyniki swoich indywidualnych badań.

Podstawy ideowe monarchii (w szczególności religijne) jako jednej z najważniejszych instytucji kształtowania społeczeństwa i formy życia politycznego w średniowiecznej Europie zostaną w trakcie seminarium poddane obserwacji dwutorowo:

1. poprzez lekturę, analizę i interpretację źródeł narracyjnych oraz artystycznych

2. poprzez wnikliwą lekturę, analizę i prezentację głównych tez dwudziestowiecznej historiografii przedmiotu.

Formy i strategie kształtowania ideowego oblicza średniowiecznej monarchii zachodnioeuropejskiej będą badane w ujęciu porównawczym, w szczególności w odniesieniu do monarchii Franków, królestwa Francji, Anglii, Cesarstwa i Norwegii, niekiedy także Polski. W zależności od zainteresowań i umiejętności uczestników możliwe jest poszerzenie spektrum historyczno-geograficznego tematyki seminarium.

W szczególności przedmiotem zainteresowań badawczych seminarium będą:

1. Sakralizacja władzy monarszej w średniowiecznej Europie łacińskiej w okresie od VIII do XIV wieku

2. Ideologia, rytuały i praktyka władzy monarszej w średniowiecznej Europie łacińskiej

3. Kult świętych i kult relikwii w monarchiach zachodnioeuropejskiej od VI do XIV w.

4. Monarchia i jej religijne podstawy ideowe w narracjach historiograficznych i hagiograficznych między VI a XIV wiekiem

W trakcie seminarium studenci:

a) pogłębiają zdobyte na zajęciach warsztatowych umiejętności analizy i interpretacji różnorodnych typów źródeł służących badaniom nad epoką średniowieczną: różnych rodzajów źródeł narracyjnych, dyplomatycznych, kodykologicznych oraz artystycznych, w szczególności ikonograficznych

b) nabywają umiejętność samodzielnego doboru źródeł służących do samodzielnej pracy badawczej

c) poszerzają i pogłębiają kompetencje w zakresie pomocniczego warsztatu naukowego związanego ze znajomością historiografii epoki średniowiecza

d) pogłębiają umiejętności samodzielnej krytycznej interpretacji literatury przedmiotu i jej samodzielnego doboru w pracy badawczej.

Metody dydaktyczne:

Krytyczna analiza i interpretacja formalna i heurystyczna tekstu źródłowego, referaty na zadany temat, dyskusja w grupie, przygotowanie esejów.

Uwagi:

prof. J. Pysiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.