Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku 3104-L3SA-DYP
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku 3104-L3SA-DYP
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-02-19 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2020-02-26 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2020-03-04 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2020-03-11 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2020-03-18 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

• Balbus Tomasz, Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze, w: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 193 – 212,

• Bryk Adriana Ustrój i kancelaria przedsiębiorstwa państwowego okręgu łódzkiego na przykładzie Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Łodzi, w: Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Toruń 2018, s. 73 – 93,

• Bunkowska Paulina, Jabłońska Marlena, Robótka Halina, Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014,

• Chmielewski Zdzisław Kancelaria miejska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 – 1950, cz. I - II, Szczecin 1982,

• Dąbrowski Adam G., Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918 – 1939, Warszawa 2015,

• Degen Robert Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 – 1950, Warszawa 2005,

• Dereszyńska – Romaniuk Melania Kancelaria Urzędu Wojewódzkie Pomorskiego w Toruniu w latach 1919 – 1939, Warszawa 1998,

• Drzewiecka Dorota, Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2014

• Dziwoki Julia Kancelaria kurii diecezjalnych Kościoła Rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Częstochowa 2013,

• Filipczak Teresa „Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952 – 1989”, Warszawa 2015,

• Frazik Wojciech, Musiał Filip, Akta agenturalne w pracy historyka, w: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 301 – 330,

• Horst Władysław Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944 – 1990), Warszawa 2006,

• Kancelaria i archiwum zakładowe: podręcznik, red. Eugeniusz Borodij, Warszawa 2009,

• Kancelaria i archiwum zakładowe: podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2000,

• Konstankiewicz Marek, Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919 – 1939, Lublin 2011

• Lewicki Władysław, Zaklika Zenon, Kancelarja szkolna czyli instrukcja do prowadzenia kancelarji szkolnej, Lwów 1930,

• Nawrocki Stanisław, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998,

• Pilat Joanna, Zarys struktury ewidencji operacyjnej służby bezpieczeństwa w zasobie Oddziału IPN w Lublinie, „Przegląd Archiwalny IPN”, t. 6, 2013,

• Prawo wewnątrzszkolne: kancelaria szkoły, opr. J. Gruszka, Paweł Makaruk, Jan Kropiwnicki, Jelenia Góra 1999,

• Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie: instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna w praktyce, Wrocław 2013,

• Robótka Halina Współczesna biurowość: zagadnienia ogólne, Toruń 2010,

• Robótka Halina, Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej (procesy aktotwórcze), Toruń 1993,

• Roman Wanda K. Podstawy zarządzania dokumentacją, Toruń 2012,

• Słowiński Konrad, Kancelaria miasta Radomia w latach 1915 – 1939, Lublin 2016, Moraczewska Henryka Kancelaria i archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej, Toruń 1982, Wentz Wiesław Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno – parafialne, Wrocław 2008,

• Środa Rafał, Dzienniki archiwalne UB i SB tzw. starego typu w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Krakowie, „Przegląd Archiwalny IPN”, t. 6, 2013,

• Tylski Krzysztof, Zasady funkcjonowania ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, „Przegląd Archiwalny IPN”, t. 6, 2013,

• Wentz Wiesław, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania: propozycje pism i formularzy, Wrocław 2008,

• Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006,

• Wójcicki Michał Maria System polityczno – administracyjny w Drugiej Rzeczypospolitej: studium historyczno prawne, Katowice 2008,

• Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011,

• Zarządzanie dokumentacją aktową w naczelnych organach bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1990, w: W kręgu "teczek". Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Toruń 2007, s. 115-128,

• Zarządzanie dokumentacją: badania i dydaktyka”, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016,

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć

- omówienie podstawowych rodzajów dokumentacji w: XX w. i zmian zachodzących w poszczególnych okresach

- podstawowe zasady i pojęcia systemów kancelaryjnych w Polsce w XX w.

2. Powstanie i organizacja systemu administracyjnego i kancelaryjnego II Rzeczypospolitej

- organizacja państwa i administracji II RP

- problemy związane z ujednoliceniem państwa i administracji

Literatura:

Stanisław Nawrocki Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s. 162 – 187,

3. System kancelaryjny II RP w administracji centralnej i terenowej

- analiza organizacji wybranych urzędów państwowych i ich systemów kancelaryjnych

Literatura:

Wójcicki Michał Maria „System polityczno – administracyjny w Drugiej Rzeczypospolitej: studium historyczno prawne”, Katowice 2008, Robótka Halina, „Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej (procesy aktotwórcze)”, Toruń 1993, Dereszyńska – Romaniuk Melania „Kancelaria Urzędu Wojewódzkie Pomorskiego w Toruniu w latach 1919 – 1939”, Warszawa 1998.

4. Dokumentacja i kancelarie okresu wojny

- organizacja rządu RP na emigracji,

- władze RP w kraju i specyfika dokumentacji konspiracyjnej

Literatura: S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s.188 – 196, Magdalena Hułas, Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie, wrzesień 1939 – lipiec 1943, Warszawa 1996, Marek Ney – Krwawicz, Komenda Głowna Armii Krajowej 1939 – 1945, Warszawa 1990,

5. System polityczny i administracja Polski Ludowej

- Organizacja i funkcjonowanie władz Polski Ludowej

- instytucje Polski Ludowej

Literatura: . Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s.198 – 215,

6. System kancelaryjny w Polsce Ludowej

- kancelaria PZPR

- przykłady kancelarii administracji państwowej

- podstawowe rodzaje dokumentacji

Literatura: Degen Robert Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 – 1950, Warszawa 2005. Filipczak Teresa Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952 – 1989, Warszawa 2015, Horst Władysław Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944 – 1990), Warszawa 2006,

7. Dokumentacja wojskowa

- instytucje i kancelarie wojskowe

- rodzaje dokumentów wojskowych

Literatura: Bitwa warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (13-17 VIII), oprac. M. Tarczyński et al., Warszawa 1995, Bitwa warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 2, (17-28 VIII), oprac. M. Tarczyński et al., Warszawa 1996, Dokumenty Obrony Lwowa 1939, oprac. Artur Leinwand, Warszawa 1997, Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945, t. 1 – 6, Wrocław 1990, Kedyw Okręgu Warszawa Armii Krajowej : dokumenty - rok 1943, opr. Hanna Rybicka, Warszawa 2006.

8. Dokumentacja aparatu bezpieczeństwa – wprowadzenie

- Urząd Bezpieczeństwa/Służba Bezpieczeństwa w PRL: organizacja i rozwój w latach 1944 – 1989,

- wojskowe instytucje aparatu bezpieczeństwa: Informacja Wojskowa i Wojskowa Służba Wewnętrzna

Literatura: Ryszard Terlecki Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944 – 1990, Kraków 2007, Palski Zbigniew, Informacja Wojska Polskiego 1943 – 1957, Warszawa 2016;

9. Dokumentacja aparatu bezpieczeństwa – rodzaje i obieg dokumentacji

- specyfika dokumentacji aparatu bezpieczeństwa,

- rodzaje dokumentacji

- ewidencja operacyjna

Literatura: Ewidencja operacyjna i archiwum organów bezpieczeństwa w PRL w latach 1944 – 1990: zbiór normatywów, red. opr. Kumianiecka – Łyp, Kraków 2017, Mariusz Kwaśniak, Elektroniczne bazy danych Służby Bezpieczeństwa, „Przegląd Archiwalny IPN”, t. 7, 2014, Tomasz Balbus, Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze, w: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 193 – 212,

10. Dokumentacja sądowa

- Organizacja sądownictwa i prokuratury w II Rzeczpospolitej i

Polsce Ludowej

- dokumentacja sądowa

Literatura: Głąb Stanisław Organizacja sądów powszechnych opracowana systematycznie z uwzględnieniem rozwoju historycznego, sądownictwa szczególnego oraz ustroju adwokatury, prokuratorii generalnej i notariatu”, Kraków 1938, „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, opr. Roman Jachman, Łódź 2003, Zaborski Marcin Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944 – 1955, Lublin 2005, Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011, s. 35 – 78.

11. Dokumentacja notarialna i hipoteczna

- notariat i hipoteka w II RP i Polsce Ludowej

- notariat współcześnie

- podstawowe akty dokumenty notarialne

Literatura: Dorota Malec Notariat II Rzeczypospolitej, Kraków 2002; D. Malec, Krzysztof Skupieński Notariat polski: historia i współczesność, Warszawa 2006, Aleksander Oleszko „Ustrój i zadania samorządu notarialnego, Warszawa 2016, Edward Janeczko Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2018.

12. Instytucje oświatowe

- organizacja szkolnictwa i administracji oświatowej w II RP i

Polsce Ludowej

- kancelaria i dokumentacja szkolna

Literatura: Danuta Krześniak – Firlej, Stanisław Majewski, Waldemar Filrlej, Organizacja szkolnictwa w II Rzeczypospolitej 1918 – 1939, Kielce 2014, Prawo wewnątrzszkolne: kancelaria szkoły”, opr. Jerzy Gruszka, Paweł Makaruk, Jan Kropiwnicki, Jelenia Góra 1999, Moraczewska Henryka Kancelaria i archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej, Toruń 1982, Andrzej Świecki Oświata i szkolnictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1968.

13. Standardy opisu dokumentu

Standard metadanych e-PL, Warszawa 2005

14. Podsumowanie zajęć

- problematyka oceny wartości dokumentacji

- prawna i historyczna wartość dokumentacji

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, referaty wygłaszane przez studentów na podstawie zadanych lektur, wyszukiwanie i przygotowywanie przykładów dokumentacji.

Podstawą zaliczenie zajęć jest ocena aktywności studenta i obecności na zajęciach. Możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Następne (do 2) należy zaliczyć u prowadzącego na dyżurze.

Uwagi:

dr hab. T. Rutkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.