Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Współczesne systemy zarządzania dokumentacją 3104-L3SA-WSZD
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archiwistyka. Współczesne systemy zarządzania dokumentacją 3104-L3SA-WSZD
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Kordel
Literatura:

Wybrana literatura przedmiotu:

Abgarowicz G., Perłakowska E., Prasal A., Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Warszawa 2018

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. G. Szpor, Warszawa 2013

Szpil T., MoReq2010:Modular Requirements for Records Systems – „dobre praktyki” dla Elektronicznych Systemów Zarządzania, „Archeion” 113 (2012)

Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 r., red. H. Robótka, Toruń 2013

Zakres tematów:

Zagadnienie współczesnych systemów zarządzania dokumentacją – wykład wstępny

Prawodawstwo regulujące konstrukcję systemów EZD

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Zastosowania systemów elektronicznych w działalności podmiotów publicznych.

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. G. Szpor, Warszawa 2013, s.161-208,

A. Bednarek, B. Białecka, Analiza i doskonalenie informatycznych systemów zarządzania dokumentami, „Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie”, 52 (2011), s. 87-97

A. Jędrzejczyk, System elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w jednostce administracji publicznej i ocena wybranych aspektów wdrożenia, „Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk” 1 (2016), s. 57-91.

System EZD PUW: podstawowe pojęcia i procedury, rejestracja i rejestry, tworzenie i formowanie sprawy, czynności kancelaryjne wykonywane przez punkty kancelaryjne i pracowników merytorycznych.

Systemu EZD PUW, eDOK, EZD RP

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. G. Szpor, Warszawa 2013, s.78-125

Prezentacja stosowania systemu EZD PUW. Ćwiczenia terenowe. Wizyta w archiwum zakładowym instytucji publicznych (w ubiegłym roku odwiedziliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Rola archiwisty w systemie teleinformatycznym. Wykład podsumowujący.

Metody dydaktyczne:

Wykład, analiza dokumentów źródłowych i literatury, dyskusja, wizyty w archiwach.

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Uwagi:

dr J. Kordel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.