Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskurs a przekład języka C-rosyjski 3200-L1-1DAPCR1
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dyskurs a przekład języka C-rosyjski 3200-L1-1DAPCR1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 18:30 - 20:00
sala 01.075
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Gennadiy Zeldovych
Literatura:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i do zaliczenia przedmiotu nie jest wymagana literatura obowiązkowa.

Na zajęciach korzystamy ze słowników jedno- i dwujęzycznych, leksykonów i encyklopedii, tekstów paralelnych i analogicznych, korpusów językowych.

LITERATURA DOTYCZĄCA OGÓLNYCH PROBLEMÓW TRANSLATORYKI:

- Галь Н. 2012. Слово живое и мертвое. Москва: Время.

- Комиссаров В. 1990. Теория перевода. Москва: Высшая школа.

- Любимов Н. 1988. Несгораемые слова. Москва: Художественная литература.

- Чуковский К. 2001. Высокое искусство. В: Собрание сочинений в 15 тт. Т. 3. Москва: Терра.

- Balcerzan E. (red.) 1984 Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

- Fast P. 1995 Klasyczność i awangardowość w przekładzie. Katowice: Śląsk.

- Fast P. (red.) 1993 Przekład artystyczny. Strategie translatorskie. Seria "Studia o Przekładzie". T. 5, Katowice: UŚ.

- Hejwowski K. 2005 Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności. Olecko: Wszechnica Mazurska.

- Hejwowski K. 2018 Kognitywno-komunikatywna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

- Kubińska O. (red.), Kubiński W. (red.) 2004 Przekładając nieprzekładalne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

- Lipiński K. 2004 Mity przekładoznawstwa. Kraków: Egis.

- Maliszewski J. (red.) 2003 Wybrane Aspekty Przekładu Literackiego i Specjalistycznego. Tłumaczenie – Przekład – Komunikacja. Częstochowa: Wyd. WZ P. Cz.

- Soliński W. 1987 Przekład artystyczny a kultura literacka. Komunikacja i metakomunikacja literacka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Urbanek D. 1996 Element kulturowy znaczenia wyrazu w aspekcie translatorycznym. Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur (red. F. Grucza i K. Chomicz-Jung). Warszawa: Wydawnictwo UW.

LITERATURA DOTYCZĄCZA PRZEWAŻNIE LINGWISTYCZNYCH ASPEKTÓW ANALIZY DYSKURSU:

Левин Ю.И. Избранные труды. М., 1998.

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М., 1972.

Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.

Тюпа В.И. Очерк современной нарратологии // Критика и семиотика. Вып. 5. 2002. С. 5-31.

Успенский Б.А. Поэтика композиции. М., 1970

Шмид В. Нарратология. М., 2003.

Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

Arnold J.E. Reference Form and Discourse Patterns. Dissertation. Stanford, 1998.

Asher N., Denis P. Names and Pops and Discourse Structure // Sidner C., Harpur J., Benz A., Kühnlein P. (eds.). Constraints on Discourse. Maynooth, 2006. P. 11-18.

Asher N., Lascarides A. Logics of Conversation. Cambridge, 2003.

Bolinger D. Pronouns in discourse // Givón T. (ed.). Discourse and Syntax. Syntax and Semantics. Vol. 12. N.Y., etc., 1979. P. 289-309.

Chafe W. Discourse, Consciousness, and Time: The Flow and Displacement of Consciousness in Speaking and Writing. Chicago, 1994.

Cohn D. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, 1978.

Erteschik-Shir N. Information Structure. Oxford, 2007.

Fleischman S. Tense and Narrativity: From Medieval Performance to Modern Fiction. Austin, 1990.

Hopper P. Aspect and foregrounding in discourse // Givón T. (ed.). Discourse and Syntax. Syntax and Semantics. Vol. 12. N.Y., etc., 1979. P. 213-241.

Hopper P., Thompson S. Transitivity in grammar and discourse // Language. 1980. Vol. 56. № 2. P. 251-299.

Hopper P., Thompson S. (eds.). Studies in Transitivity. Syntax and Semantics. Vol. 15. N.Y., etc., 1982.

Jasinskaja E. Pragmatics and Prosody of Implicit Discourse Relations, Dissertation, Tübingen, 2009.

Prince E. Toward a taxonomy of given-new information // Cole P. (ed.). Radical Pragmatics. N.Y., 1981. P. 223-256.

Shen Y. On importance hierarchy and evaluation devices in narrative texts // Poetics Today. N 6/4. P. 681-698.

Shen Y. Foregrounding in poetic discourse: between deviation and cognitive constraints // Language and Literature. 2007. Vol. 16, N 2. P. 169-181.

Shen Y., Biberman E. A story told by a picture // Image & Narrative. 2010. Vol. 11. N 2. P. 177-197.

Talmy L. Attention phenomena // Geeraerts D., Cuyckens H. (eds.). The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford, 2010. P. 264-293.

Wolf F., Gibson E. Representing discourse coherence: A corpus-based analysis // Computational linguistics. 2005. Vol. 31. N. 2. P. 249-287.

Yokoyama O. Discourse and word order. Amsterdam, 1986.

Zakres tematów:

TEMATYKA i RODZAJE TEKSTÓW: krótkie i dłuższe teksty literackie i paraliterackie obejmujące formy prozy (powieści, opowiadania, prozę poetycką, bajki, itp.).

Uwagi:

zajęcia razem z jęz. B

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.