Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.) 3104-WH18WHS-OG
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.) 3104-WH18WHS-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 108
Budynek Dyd-Admin. z Biblioteką IH jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dobrochna Kałwa
Literatura:

Wybór lektur:
Barton, David i Hall, Nigel (1999): Letter Writing as a Social Practice. – Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Burke, Peter (2000): Historia i teoria społeczna. – Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN.

Burke, Peter (2012): Historia kulturowa: wprowadzenie. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czyżewski, Marek, Piotrowski, Andrzej [et al.], red. (1997): Biografia a tożsamość narodowa. Praca zbiorowa. – Łódź: Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

Gawlas, Sławomir i Szczepański, Michał T, red. (2011): Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania. – Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Gosk, Hanna i Kołodziejczyk, Dorota, red. (2014): Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. – Kraków: Universitas.

Kaelble, Hartmut (2003): Social history in Europe. – Journal of Social History 37, 29–35.

Kałwa, Dobrochna i Pudłocki, Tomasz, red. (2007): Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender. – Kraków – Przemyśl: Instytut Historii UJ - PWSW, TPN.

Koselleck, Reinhard (2001): Historia pojęć a historia społeczna. – [w:] Semantyka historyczna. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 128–152.

Landau-Czajka, Anna i Sierakowska, Katarzyna, red. (2013): Metamorfozy społeczne. t. 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939. – Warszaw: Instytut Historii PAN.

Mędrzecki, Włodzimierz i Leszczyńska, Cecylia, red. (2014): Metamorfozy społeczne. t. 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. – Warszawa: Instytut Historii PAN.

Rodak, Mateusz, red. (2013): Metamorfozy społeczne. t. 6: Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej. – Warszawa: Instytut Historii PAN.

Schulze, Winfried, red. (1996): Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria. Klio w Niemczech. – Warszawa: Oficyna Wydawnica Volumen.

Seidman, Michael (2007): Social History and Antisocial History. – Common Knowledge 13, 40–49.

Smith, Mark M. (2003): Making sense of social history. – Journal of Social History 37, 165–186.Wojakowski, Łukasz Piotr (2011): Państwo i zmiana społeczna w teoriach amerykańskiej socjologii historycznej. – Kraków: Nomos.

Stearns, Peter N. (2003): Social history present and future. – Journal of Social History 37, 9–19.(2015): The Humanities in Historical and Global Perspectives. – 1–6.

Zaremba, Marcin (2008): Trauma wielkiej wojny: psychospołeczne konsekwencje drugiej wojny światowej. – Kultura i Społeczeństwo 52, 3–42.

Żarnowska, Anna (2013): Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. – Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Żarnowski, Janusz (2011): Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy. – Warszawa: Wydawnictwo Neriton; Instytut Historii PAN.

Żarnowski, Janusz, red. (1998): Metamorfozy społeczne. t. 2: Badania nad dziejami społecznymi XIX i XX wieku. – Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN.

Zakres tematów:

Problematyka:

  • Historia społeczna, czym jest (w kontekście nauk historycznych, humanistyki i nauk społecznych)
  • Socjologia historyczna a historia społeczna.
  • Humanistyka wobec społecznej przeszłości.
  • Historia kulturowa a historia społeczna − podobieństwa i różnice
  • Makro- i mikrohistoria społeczna
  • Warsztat historyka społecznego: problematyzacje, stosowane metody badawcze, materiał źródłowy
  • Pola badawcze: życie codzienne, historia rodziny, historia społeczeństw(a), tożsamości zbiorowe, modernizacja, mobilność społeczna
  • Pojęcia i kategorie: społeczeństwo, społeczność, klasa, płeć, rasa, wzorzec, habitus, modele, strategie i taktyki, materialność
  • Nowe ujęcia i wyzwania: pamięć zbiorowa, posthumanistyczyczna perspektywa, społeczna historia środowiskowa

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Dyskusja nad tekstem

Pisanie akademickie (raport z lektury, recenzja)

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności, absencja będzie miała wpływ na ocenę)

Wykonanie raportów na platformie e-learningowej (w tym raportu z jednego wydarzenia naukowego i artykułu recenzyjnego (wchodzą do oceny końcowej)

Uwagi:

dr Dobrochna Kałwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.