Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prasa w XIX w. 3104-M3K2-PXIX
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prasa w XIX w. 3104-M3K2-PXIX
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-07-09 15:00 : 16:30 sala 21
Budynek Pomuzealny
2020-07-16 15:00 : 16:30 sala 21
Budynek Pomuzealny
2020-07-23 15:00 : 16:30 sala 21
Budynek Pomuzealny
2020-07-30 15:00 : 16:30 sala 21
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Martyna Deszczyńska
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne. Prezentacja zajęć, podstawowe pomoce do badania prasy polskiej w I poł. XIX w.

Wybrane pomoce: bibliografie prasy, syntezy, monografie, czasopisma.

2-3. Krytyka zewnętrzna gazet: formaty, objętość, druk (papier, tłoczenie, okładka, pierwsza strona, łamanie, skład, zasób typograficzny, tablice sztychowe, ilustracje, drzeworyty)

Źródło:

Zestaw winiet i pierwszych stron gazet i czasopism z pocz. XIX w.; egzemplarze kilku wybranych gazet (m.in. „Gazeta Korespondenta Warszawskiego”, „Dziennik Departamentowy Płocki”, „Motyl” itp.); przykłady ilustracji z wybranych gazet i czasopism oraz F. Ząbkowski, Teoria sztuki drukarskiej zastosowana do praktyki, Warszawa 1832; J. S. Bandtkie, Historia drukarń w Królestwie Polskim i W. Ks. Litewskim, t. 1, Kraków 1826.

Literatura:

B. Gołka , M. Kafel , Z. Kłos, Z dziejów drukarstwa polskiego, Warszawa 1957, B. Gołka, Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939, Rocz. Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, t. X : 1971, z. 3, s. 277—302 M. Opałek, Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia, Wrocław 1949.

4-5. Ekonomika prasowa i rynek wydawniczy: cena prenumeraty, cena pojedynczego egzemplarza i arkusza, koszty druku i papieru, opłaty patentowe, kanon, wynagrodzenia współpracowników, nakłady i kolportaż.

Źródło:

egzemplarze kilku wybranych gazet (m.in. „Gazeta Korespondenta Warszawskiego”, „Dziennik Departamentowy Płocki”, „Motyl” itp.); taryfa opłat pocztowych Królestwa Polskiego

Literatura

J. Łojek, Z zagadnień przedsiębiorstwa prasowego w Królestwie Kongresowym. (Losy inicjatyw wydawniczych), KHPP t. V : 1966, z. 1, s-. 5—23, tab. M. Tyrowicz, Czynniki kalkulacyjne prasy polskiej w kraju 1772—1850, KHPP, r. 20, 1981, nr 1, s. 5—21; M. Tyrowicz, Organizacja redakcji w prasie i czasopiśmiennictwie polskim w I połowie XIX wieku, KHPP, t. 7 : 1968, z. 2, s. 5—41.

6. Cenzura

Źródło:

„Raport z dostrzeżeń cenzury” z roku 1823. opr. J. Łojek

Literatura:

N. Gąsiorowska , Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815—1830, Warszawa 1916; M. Manteufflowa , J. K. Szaniawski, ideologia i działalność 1815—1830, Warszawa 1936.

7. Rozwój zawodu dziennikarza

Źródło: Franciszek Salezy Dmochowski, Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, oprac. Z. Libera, Warszawa 1959.

Literatura:

A. Słomkowska, Dziennikarze warszawscy. Szkice z X IX wieku, Warszawa 1974

8. Prasa informacyjna, prasa rządowa

Źródła:

Memoriał Brunona Kicińskiego w sprawie „Gazety Codziennej Narodowej i Obcej” (1819; Projekt wydawania nowej gazety w 1831 r. w Królestwie Polskim, KHPP, t. 7 1968, z. 2, s. 239—246.

Literatura:

A. Słomkowska, Prasa rządowa. Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 1969.

9. Prasa lokalna

Źródło:

„Dziennik Departamentowy Płocki”

Literatura:

C. Gutry, Z historii czasopism płockich, RHCzP, t. IX : 1970, z. 1, s. 121— 129. M. Kallas, Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego (1808— 1815), RHCzP t. X : 1971, z. 1, s. 5—31.

10. Prasa emigracyjna i nielegalna.

Źródła:

„Kronika Emigracji Polskiej”, „Pszonka”

Literatura:

W. M. Kolasa, Prasa Wielkiej Emigracji (1832–1870) w polskim prasoznawstwie, „Zeszyty prasoznawcze”, 2013, t. 56, z. 3 s.389-400; H. Żaliński, Początki czasopiśmiennictwa Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1832—1834), RHCZP, t. VII : 1968, z. 1, s. 25—40; S. Kalembka, Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne

koncepcje polityczne (1832— 1863), Toruń 1977.

11. Periodyki naukowe i specjalistyczne.

Źródło:

„Pamiętnik Magnetyczny Wileński”, „Kolumb”, „Themis Polska”

Literatura:

A. Zieliński, Pierwsze polskie czasopisma geograficzno-podróżnicze, RHCzP, t.

VIII : 1969, z. 2, s. 161— 172; B. Płonka-Syroka, Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich, w latach 1784-1863, Warszawa 1990.

12. Pisma satyryczne

Źródła:

„Szpieg Patriota”, „Pasztet nie z Truflami, ale z Facecjami”, „Pszonka”

Literatura:

Z. Dżedżyk, „Pasztet nie z Truflami, ale z Facecjami” . Mało znana humorystyczna efemeryda z pierwszej połowy X IX wieku, KHPP, R. XVIII : 1979, nr 2, s. 5—8; E. Wróblewska, Satyra polityczna Wielkiej Emigracji, Warszawa 1977.

13. Prasa kobieca:

Źródła:

„Dziennik Mód Paryskich”, „Pamiętnik dla Płci Pięknej”

Literatura:

Z. Sokół, Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1818-1939, KHPP, 1983, t. 22 z. 3, s. 5-12; J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820-1918: w kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa 1999.

14. Prasa dziecięca

Źródła:

„Rozrywki dla Dzieci”

I. Kaniowska-Lewańska, Twórczość dlа dzieci i młodzieży Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, Opole 1964.

15. Polskojęzyczna prasa w Rosji, prasa mniejszości narodowych na ziemiach polskich

Źródła:

„Tygodnik Petersburski”, „ Bałamut Petersburski”.

Literatura:

M. Inglot, „Bałamut Petersburski” 1830-1836. Zarys monografii czasopisma, Warszawa 1962; M. Straszewska, Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848, cz. 1, Wrocław 1953.

Uwagi:

dr hab. Martyna Deszczyńska

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.