Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (jęz.B) - rosyjski sem. IV 3201-1DKKBR24
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (jęz.B) - rosyjski sem. IV 3201-1DKKBR24
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 01.074
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 01.078
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-02 08:00 : 09:30 sala 01.074
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-03 16:45 : 18:15 sala 01.078
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-09 08:00 : 09:30 sala 01.074
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-10 16:45 : 18:15 sala 01.078
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Głogowska, Andrzej Zombirt
Literatura:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Polsko-rosyjski słownik tematyczny, 1998 / Grzybowska W. Wyd. Harald G.

Акишина А.А., Акишина Т.Е., 2009, Эмоции и мнения. Выражение чувств в русском языке: пособие по развитию устной русской речи М.: Рус. яз. курсы

Баскон В., 2009, Изучаем русский, узнаем Россию: учебное пособие по развитию речи, практической стилистике и культурологии. - М.: Флинта

Говорим по-русски без переводчика, 2017, Интенсивный курс по развитию навыков устной речи/ Отв. Редактор Крючкова Л.С., Дунаева Л.А. - М.: Флинта

Головко О.В., 2009, Вперед! Пособие по русской разговорной речи. – М.: Рус. яз. курсы

Караванова Н.Б., 2010, Говорите правильно! Survival Russian. Курс русской разговорной речи М.: Рус. яз.курсы

Кумбашева Ю.А., 2006, Человек в современном мире . – М.: Флинта

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник, 1999, / Сост. А. А. Семенюк, И. Л. Городецкая, М. А. Матюшина. М.

Макова М. Н., Ускова О.А. В мире людей. Учебное пособие для подготовки к экзамену по русскому языку для граждан зарубежный стран (ТРКИ-2 — ТРКИ-3). Письмо, Говорение. Златоуст, 2013.

Маркина Н.А., Прохоров Ю.Е., 2010, Мы похожи, но мы разные: Учебное пособие для продвинутого этапа обучения. Вып. 2.- М.

Рогова К.А., Вознесенская И.М., Хорохордина О.В., Колесова Д.В. Русский язык. Учебник для продвинутых. Вып.1-4. (С1)

Скворцов Л. И., 1995, Культура русской речи: Словарь-справочник. М.

Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В., 2010, Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа. Ч.1-2. СПб.: Златоуст

Старовойтова И.А., 2010, Ваше мнение: учебное пособие по разговорной практике. – М.: Флинта

PISANIE I CZYTANIE

Афанасьев Н.А., Попова Т.И., 2009, Палитра стилей: Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев. СПб.: Златоуст.

Колесова Д. В., Харитонов А. А., 2013, Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося. СПб, 2013.

Розова О. Г., 2007, Практическая стилистика русского языка: Учебное пособие для продвинутого этапа (I-II сертификационные уровни). М.: Рус. яз. курсы.

Солганик Г. Я., 1999, Стилистический словарь публицистики: Около 6000 слов и выражений. М.

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному B2-С1, 2017, Письмо. Златоуст, 2017.

Водина Н. С., Иванова А. Ю. и др. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. М.: Флинта: Наука, 2009

В мире людей. Вып. 3. Чтение. Говорение. Часть 1. ТРКИ-2 : учебное пособие по подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран.

Бузальская, Е.В., Любимова, Н.А. Пространство эссе. Пособие по развитию творческих умений письменной речи у иностранных учащихся.

Колесова Д.В., Харитонов А.А. Пишем эссе. Учебное пособие для изучающих русский язык.

GRAMATYKA, INTERPUNKCJA, STYLISTYKA

Gołubiewa A., Kuratczyk M., 2008, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami. PWN.

Гайбарян О. Е, Кузнецова А.В., 2002, 300 диктантов по русскому языку. Изд. «Владис», Ростов-на-Дону.

Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г., 1993, Словарь грамматических трудностей русского языка. М.

Кайдалова А. И., Калинина И. К., 1983, Современная русская орфография. Изд. «Высшая школа»

Ласкарева Е.Р., 2008, Чистая грамматика, СПб.

Орфоэпический словарь русского языка под редакцией Р. И. Аванесова. — Академия Наук СССР Институт русского языка. Изд. «Русский язык» 1983;

Розенталь Д. Э., 1997, Справочник по правописанию и литературной правке. Изд. Айрис Рольф. Москва

Розенталь Д. Э., 2004, Русский язык (для поступающих в вузы). Издательский дом «Дрофа». Москва

Солганик Г. Я. Стилистический словарь публицистики: Около 6 000 слов и выражений. М., 1999.

Ткаченко Н. Т., 1999, Тесты по грамматике русского языка. Часть 1 (Грамматика и орфография). Москва

http://ruscorpora.ru

http://www.gramota.ru

http://www.slovari.ru

http://www.textologia.ru

https://www.culture.ru

Zakres tematów:

MÓWIENIE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

1. Kultura i sztuka.

2. Praca, rozmowa kwalifikacyjna.

3. Wybitne postacie Rosji.

4. Przyroda. Ekologia.

5. Życie współczesne: omawianie aktualnych wydarzeń.

CZYTANIE I PISANIE

1. Kinematografia. Aktorzy. Wywiady. Analiza filmów.

2. Recenzja filmu.

3. Przemówienie.

4. Poezja. Porównanie oryginału i przekładu.

5. Praca z utworem literatury rosyjskiej (do wyboru). Glosariusze, stylistyka. Analiza pod względem narracji, spójności tematycznej, postaci.

6. Pisanie prac dyplomowych: specyfika pracy z dziedziny językoznawstwo/ translatoryka, elementy stylu naukowego, analiza wybranych fragmentów prac dyplomowych.

GRAMATYKA, INTERPUNKCJA, STYLISTYKA

1. Zdanie proste. Części zdania. Rodzaje zdań prostych.

2. Użycie myślnika między podmiotem a orzeczeniem.

3. Jednorodne i niejednorodne części zdania. Jednorodne i niejednorodne przydawki. Spójniki przy jednorodnych częściach zdania. Znaki przestankowe przy jednorodnych częściach zdania.

4. Wydzielenie pobocznych części zdania. Wydzielenie imiesłowowych równoważników zdań.

5. Znaki przestankowe przy słowach i zdaniach wtrąconych.

6. Interpunkcja w zdaniach złożonych. Budowa zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie.

7. Typy zdań podrzędnych.

8. Interpunkcja w złożonych konstrukcjach syntaktycznych.

9. Interpunkcja w złożonych zdaniach bezspójnikowych.

10. Mowa zależna i niezależna. Interpunkcja przy cytatach.

11. Zastosowanie cudzysłowu.

12. Wielokropek. Użycie nawiasów.

13. Stylistyka: kształtowanie wypowiedzi pisemnej (rejestr, zwroty).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów.

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy), analiza tekstów źródłowych (ustnych, pisemnych), zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji.

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca domowa indywidualna/zespołowa, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (wprowadzające, utrwalające, sprawdzające), dyskusje, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, samodzielna analiza tekstu specjalistycznego, prezentacje.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.