Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki lingwistyczne-modułowy przedmiot fakultatywny 3200-L1-MPF-WKL
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne kierunki lingwistyczne-modułowy przedmiot fakultatywny 3200-L1-MPF-WKL
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 01.078
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-09 15:00 : 16:30 sala 01.078
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Okulska-Łukawska
Zakres tematów:

1. Kierunki współczesnego językoznawstwa

(neogramatycy; strukturalne i systemowo-funkcjonalne podejścia do języka; językoznawstwo ‘fotelowe’ a badania terenowe; autonomiczność/modularność a interdyscyplinarność językoznawstwa; język jako zjawisko socjokulturowe: lokalne i globalne wymiary komunikacji)

2. Lingwistyka antropologiczna

(relatywizm kulturowy/językowy: Franz Boas, Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf – wczesne badania rodzimych języków amerykańskich: ‘kultury kontaktu’; kategoryzacja świata w językach indiańskich i eskimoskich: uniwersalne i kulturowe kategorie gramatyczne, pojęcia abstrakcyjne i konkretne, systemy liczebnikowe, względność czasu w Hopi)

3. Etnolingwistyka

(wczesne wyprawy badawcze do Melanezji, Gujany, Nowej Gwinei; William Rivers – badania w Torres Straits, NG: ‘badania intensywne’, ‘metoda genealogiczna’, ‘metoda konkretna’; Bronisław Malinowski – Trobriandy, NG: ‘obserwacja uczestnicząca’, ‘antropologia terenowa’, język w kontekście, funkcjonalne podejście do komunikacji, język jako działanie)

4. Socjolingwistyka

(dialekty społeczne i regionalne; kategorie klasy, płci, wieku, etniczności, etc.; prestiż jawny i ukryty; hiperpoprawność; teoria więzi społecznych; zmiana i zróżnicowanie językowe: zmiana fonologiczna, składniowa, semantyczna, zmiany od góry i od dołu, socjolingwistyczne i wewnątrzjęzykowe czynniki zmian)

5. Lingwistyka korpusowa

(badania jakościowe i ilościowe, zmienne językowe i pozajęzykowe, korpusy synchroniczne i diachroniczne, społeczne i tekstowe tendencje w użyciu języka, Narodowy Korpus Języka Polskiego)

6.Pragmatyka językowa

(negocjowanie znaczenia w interakcji: znaczenie abstrakcyjne a kontekstowe, siła wypowiedzi, interpretacja, współdziałanie sensu, odniesienia i struktury w kontekście; działanie poprzez słowa: ‘gry językowe’ i akty mowy; implikatura, wnioskowanie, presupozycja; zasada kooperacji; maksymy konwersacyjne; style pośrednie i bezpośrednie w komunikacji)

7. Lingwistyka międzykulturowa

(kontakt językowy i kulturowy: relacje genetyczne i obszarowe: geolingwistyka, multilingwalizm, multiglosja, kultura i ideologia, Sprachbund; interferencja językowa: zapożyczenia, zmiana i przełączanie kodu, hybrydyzacja; grzeczność językowa: kultury ‘wysoko-‘ i ‘niskokontekstowe’, style dedukcyjne i indukcyjne; różnice międzykulturowe w komunikacji biznesowej i instytucjonalnej)

8. Analiza konwersacji

(kroki; pary przyległe; przejmowanie głosu; aktywne słuchanie; paraton; kontrola i rozwijanie tematu; role mówców, wybrane konwencje transkrypcji rozmów)

9. (Krytyczna) Analiza Dyskursu

(definicje ‘dyskursu’; ‘dyskurs’ w polskiej i angielskiej tradycji językowej; tekst mówiony i pisany jako jednostka dyskursu; siła/władza, konflikt i ideologia w komunikacji; strategie perswazji i manipulacji w dyskursie publicznym)

10. Alternatywne Formy Rozwiązywania Konfliktu – Alternative Dispute Resolution

(Dialogiczny Model dyskursu; działanie komunikacyjne a instrumentalne / strategiczne; opanowywanie i pokonywanie konfliktu; ugodowe sposoby komunikowania się: dyskurs terapii, mediacji, pojednania, itp.)

Metody dydaktyczne:

omawianie materiału teoretycznego, objaśnienia, analiza tekstów, wykorzystanie nagrań filmowych i dźwiękowych, prezentacje multimedialne, pytania i odpowiedzi, dyskusje, skrypty

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny:

- końcowy sprawdzian ustny lub pisemny (100% oceny semestralnej)

kryteria oceny:

- stopień opanowania materiału prezentowanego na wykładzie oraz wyznaczonej literatury

- relewancja, klarowność i spójność wypowiedzi na wybrany temat naukowy

- 2 dopuszczalne nieobecności na wykładzie

udział % odpowiedzi w ocenie końcowej:

51-60% - 3

61-70% - 3+

71-80% - 4

81-90% - 4+

91-100% - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.