Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie społeczno-polityczne w II RP ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wiejskiej 3104-M3K1-IIRPRT-OG
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Życie społeczno-polityczne w II RP ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wiejskiej 3104-M3K1-IIRPRT-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 125
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romuald Turkowski
Literatura:

A. Opracowania ogólne dotyczące Polski i Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1939

.I.Bukraba-Rylska : Socjologia wsi polskiej .Warszawa 2008

Besier G. Stokłosa :Europa dyktatur .Nowa historia XX wieku Warszawa 2009

BuszkoJ.Galicja 1859-1914.Polski Piemont ? Warszawa 1989

Cimek H. Międzynarodówka Chłopska Rzeszów 2003

.Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie T.1Narodziny i rozwój .Komitet Redakcyjny J.R.Szaflik,J.Gmitruk, A.Koseski, K.Łukawski R.Turkowski Pułtusk -Warszawa 2007.TII W podzielonej Europie Komitet Redakcyjny ( jak wyżej) Pultusk- Warszawa 2007

Fischer -Galati S: Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia .Dziedzictwo Historii Lublin 2006

Encyklopedia Historii II RP ,Warszawa 1999.

Fras Z. Galicja Wrocław 2000

.Gorlach Krzysztof: Socjologia obszarów wiejskich .Problemy i perspektywy .Warszawa 2004

Grodziski S.Sejm Krajowy Galicyjski 1861- 1914 t.1-2 Warszawa 1993

Grodziski S. Franciszek Józef I Wroclaw1978

.Historia Europy Środkowo-Wschodniej T.1 redakcja J.Kłoczowski Lublin 2000

.Historia chłopów polskich. pod red S. Inglota Wrocław 1995

.Historia chłopów polskich .T.1-3 Pod red.S.Inglota Warszawa 1970-1980

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej Red.J.M.Majchrowski Warszawa 1994

Mason J.M. The dissolution of the Austro-Hungarian Empire 1867-1918 London 1997

Olivova V.Dejiny Prvni republiky Praha 2000

. Orlewicz T. Partie i organizacje chłopskie w Europie kapitalistycznej Warszawa 1966

Prażmowska A.J. Eastern Europe and the origins of the second world war London 2000

. Skowronek J. Tanty M. Wasilewski T. Słowianie Południowi i Zachodni VI -XX wiek Warszawa 2005

Skrzypek A, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku Poznań 2009

Szpak J. Historia gospodarcza powszechna Warszawa 2007

Szelągowska G. Dania Warszawa 2010

.Tanty M. Bałkany w XX wieku .Dzieje polityczne .Warszawa 2006

Tomaszewski Czechy i Słowacja Warszawa 2006Turkowski R. Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1989 cz.1 i 2 Warszawa 2012-2013

.Wandycz P.S. Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej. Od średniowiecza do współczesności Kraków 2003

.Waldenberg M. Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej .Dzieje konfliktów i idei Warszawa 2000

Wasilewski S. Piećdziesiąt lat zwątpienia ,nadziei i walki 1864-1914 Warszawa 2000

Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie T.1 W kręgu historii i tradycji red naukowa J.Gmitruk A.Indraszczyk Warszawa 2012.T.2 Idee, organizacje ,środowisko red.naukowa F.Kampka S.Stępka Warszawa 2012

Willaume M. Rumunia Warszawa 2004

.Kowalczyk S.Kowal J. Stankiewicz W. Stański M:Zarys historii polskiego ruchu ludowego t.I 1864-1918. Warszawa 1963

.Borkowski J.Kowal J. Lato J. Stankiewicz W. Więzikowa A. Zarys historii polskiego ruchu ludowego .t.II 1918-1939 Warszawa 1970

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce tom 1-3 Warszawa 1964-1970

……………………………………………………………..

.Przywódcy ruchu ludowego .Szkice biograficzne.Praca zbiorowa pod red.A.Więzikowej Warszawa 1968

Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego Warszawa 1989

Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.Pod red. W.Roszkowskiego i J.Kofmana Warszawa 2004

.Słownik historyczny Europy środkowo-Wschodniej .pod red.J.Tyszkiewicza T.1 Państwa Grupy Wyszehradzkiej Warszawa 2001

Tomeś J. Slovnik k polityckym deijnam Cekoslovenska Praha 1994

Vademecum bałkanisty lata 500 -2007 .Redakcja I.Czamańska Z.Pentek Poznań 2009

Zakres tematów:

.1. Sytuacja społeczno-polityczna ,gospodarcza,kulturalne ,stosunki religijne pod zaborem austriackim i pruskim. Powstanie partii politycznych : PPS, Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego , Stronnictwa Ludowego. Początki ruch chrześcijańsko- demokratycznego Programy ,przywódcy, zasięg wpływów politycznych, relacje z innymi ugrupowaniami politycznymi, stosunek do mniejszości narodowych.. Wizje przyszłej niepodległej Polski. Filmy dokumentalne :,,Po co ci te chłopy’’.,Jakub Bojko’’ ,(1875-1914)( 4 godz.)

Literatura naukowa:

B.Baranowski:,, Kultura ludowa XVII i XVIII w na ziemiach Polski Środkowej’’ Łódź 1971

J.Bednarek : ,,Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 r na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848’’Toruń 2003

J.Borkowski :,,Chłopi polscy w dobie kapitalizmu’’ Warszawa 1981.

H.Brodowska :,,Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864-1904 Warszawa 1967

I.Bukraba-Rylska Socjologia wsi polskiej. Warszawa 2008 s.106-131krótki kurs historii wsi ,207-232 bezrobocie, 233-257 migracje,258-280 chłopi -robotnicy i inni 303-333 modernizacja,403-425 struktura spoleczna,436-464 (szczególnie 441-444) społeczność wiejska ,chłopi a Żydzi

E.Ciupak Kult religijny i jego społeczne podłoże.Warszawa 1965 s.223-347

K.Dunin :-Wasowicz:,,Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji’’Warszawa 1956

S.Dziabala Autorytety wiejskie .Studium socjologiczne warszaw 1973 s. 45-112

Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej red S.Michalski t.1 do 1918 r Warszawa 1982

B.Engielkling i zespól:,,Pamięć.Historia Żydow Polskich ,przed , w czasie i po zagładzie .pod red.F.Tycha warszawa 2008

W.Feldman : Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846-1906 t.2 Krakow 1907

Z.Fras:,,Galicja’’Wrocław 2000

M.Fuks:Żydzi w Polsce ,dawniej i dziś Poznań 2000

K.Groniowski: ,,Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza-realizacja -skutki.’’Warszawa 1976

A.Górnicz:,,O równa miarkę dla chłopów’’. Poglądy i działalność pierwsze chłopskiej organizacji politycznej w Polsce Związku Stronnictwa Chłopskiego 1893-1908.’’ Warszawa 1963

I.Ichnatowicz, A.Mączak, B.Zientara Społeczeństwo polskie od X do XX wieku Warszawa 1979 str.455-600

J.Jachymek:,, PSL,,Lewica’’1913-1924.Studium o powstaniu działalności i rozkładzie ugrupowania politycznego .’’Lublin 1991

B.Kasperek :,, Jakub Bojko 1857-1943.’’Lublin 1998

T.Kisielewski :,,Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy dzialaczy ludowych.’’Część I Warszawa 1979

T.Krawczak:,,W szlacheckim zaścianku ‘’ Warszawa -Siedlce 1993

S.Kowalczyk i zespół :Zarys historii polskiego ruchu ludowego Tom i 1864-1918Warszawa 1963

A.Kudłaszyk: ,,Myśl społeczno-polityczna B.Wysłołucha 1855-1937’’Warszawa -Wrocław 1978

S.Lato W.Stankiewicz Programy stronnictw ludowych Zbiór dokumentów.Warszawa 1969 Nr 1 Szkice programowe B.Wysłołuch s.27-48

NR 6 Program PSL 1903 r s.69-83(szczególnie str73)

nr 8 Program PZL z 1906

nr 10 Artykuł programowy PSL z 1908 r Galicja s. 104-125

S.Mańko :, Polski ruch ludowy wobec Żydów 1895-1939)Warszawa 2010 s.25-122 (w okresie zaborów)

J.Molenda :,, Chłopi,naród,niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski’’.Warszawa 1999

W.Mędrzecki ,, Młodzież wiejska na Ziemiach Polski Centralnej 1864-1939 .Procesy socjalizacji .Warszawa 2002

D.Olszewski Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku Warszawa 1996 str.79-222

S.J.Pastuszka :,, Karol Lewakowski.Poglądy i działalność społeczno-polityczna’’.Warszawa 1980

W.Potkański:,,Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 r’’ Warszawa 2002

Cz.Rajca:,, Ruch oporu chłopskiego w Królestwie Polskim w latach 1815-1864Warszawa 1969

J.R.Szaflik:,,O rząd chłopskich dusz ‘’Warszawa 1976

J.Szczepański : Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim Warszawa 1988 s.5-112

L.Stomma Antropolgia kultury wsi polskiej XIX wieku ,oraz wybrane eseje Łódź 2000 s.41-82 o obcych84-114 problemy izolacji,160-184 izolacja świadomościowa.245-245-277 religijność ludowa,278-296 ludowość mityczna

K.Ślusarek:,, Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej’’ .Kraków 2002

D.Wawrzykowska-Wierciochowa:,,Wysłołuchowa.Opowieść biograficzna’’.Warszawa 1975

,,Ziemiństwo Polskie 1795-1945’’ Zbiór prac pod red. J.Leskiewiczowej Warszawa 1985

2. Pojawienie się ruchów politycznych w Królestwie Polskim na początku wieku XX .Powstanie i działalności ruchu narodowo-demokratycznego .Funkcjonowanie PPS i jej walka o niepodległość. Pojawienie polskiego ruchu ludowego- Polski Związek Ludowy .Wizja autonomicznej ,a potem niepodległej Polski, zasięg przywódcy, rozbicie polskich ruchów politycznych przez władze carskie podczas rewolucji 1905-1907..Powstanie pism dla wsi pt,,Siewba ‘’ i ,,Zaranie’’-rozbudzenie się organizacyjne ,czytelnicze wsi. Rola Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego u schyłku panowania rosyjskiego w Królestwie Polskim.Walka PPS o niepodległą RP.(1892-1914)(wykład-4 godz)

Literatura:

E.Banasiewicz-Ossowska Miedzy dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej Wrocław 2007 s.17-23 (Królestwo Polskie) 25-34 działalność antyżydowska , 109-141 Żydzi z małych miasteczek w kontakcie z ludnością wiejską 151 -156 Żydzi w obrzędowości ludowej,213-224 W polskiej sztuce ludowej.

B.Baranowski :Życie codzienne wsi między Warta a Pilica w XIX wieku Warszawa 1969

J.Bartyś :Kółka rolnicze w Królestwie Polskim.Warszawa 1974

M.Bednarzak-Libera : Ruch zaraniarski a oświata rolnicza do 1915 r .[w] Wieś chłopi ruch ludowy na Mazowszu Północnym w XX wieku Ciechanów 1996

J.Borkowski: Chłopi w dobie kapitalizmu Warszawa 1981

H.Brodowska :Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864-1904 Warszawa 1967

S.J.Brzeziński Polski Związek Ludowy. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Cz.Wycech Warszawa 1957

A.Cała Asymilacja Żydów w Królestwie polskim 1864-1897 Warszawa 1989

S.Dzieciołowski :Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie polskim i jego polityka agrarna 1906-1918 b Warszawa 1981

M.Chudzyński :,, Wieś południowo-Zachodniego Mazowsza 1864-1907 Warszawa 1983cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XX wieku -początku XX wieku Warszawa 2008

Z,Kmiecik : Działalność oświatowo -społeczna ludowców w Królestwie Chłopskim w latach 1990-1914 Roczniki dziejów Ruchu ludowego 1961 nr 3

Tenże Ruch oświatowy na wsi Królestwa Polskiego 1905-1914 Warszawa 1963

M.Malinowski : Chłopski ruch zaraniarski w b. Kongresówce przez I wojna światowa. Warszawa 1974

J.Molenda Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918 Warszawa 1965

Tenże : Chłopi ,naród ,niepodległość,Warszawa 1999

W.Piątkowski Dzieje ruchu zaraniarskiego Warszawa 1956

W.Piąkowski : Idee agrarne ugrupowań politycznych w Krolestwie Polskim w latach 1892-19148 Łódź 1992

T.Sobczak :,,Konsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2 połowie XIX wielu i w początkach XX wieku Warszawa 1986

S.Wasilewski : 50 lat zwątpienia ,nadziei i walki 1864-1914 brak daty bmw. Str 297-411

Z dziejów chłopów polskich .Od wczesnego feudalizmu do 1939 r Warszawa 1968 str 192- 253

3. Następstwa I wojny światowej dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej .Traktat Wersalski i jego znaczenia dla Polski .Udział partii politycznych w budowie zrębów państwa polskiego Związku Ludowo-Narodowego ,Partii Chadeckich , PPS .Pojawienie się ruchu komunistycznego i jego nielegalna antypolska działalność. Rozbudowa struktur organizacyjnych. Miejsce partii politycznych w tworzącym się systemie demokracji parlamentarnej w Polsce. Zmniejszenie znaczenia politycznego partii konserwatywnych. Rola partii chłopskich w polskim systemie demokracji parlamentarnej. Udział w systemie władzy, kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego, oświatowo-kulturalnego Niepodległej Polski u zarania jej istnienia.(1914-1921)(wykład-4 godz)Film J.Piłsudski część 1 ( 1867-1922)

Literatura :

A. Bartnicki : Traktat Wersalski .Warszawa 1967

A. Bełcikowska : Stronnictwa i związki polityczne w Polsce warszawa 1925 r

J.Borkowski :Ludowcy w II RP część I warszawa 1987

Sz.Bronsztejn : Ludność żydowska w Polsce . Studium statystyczne Wrocław 1963

A.Cała Żyd wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła Warszawa 2012 s. r.7 Antysemityzm w II RP s. 325-418

H.Chałupczak ,T.Browarek : Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995 Lublin 1998

H.Cimek : ,,Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919’’, Warszawa 2007

Tenże ;Walka ludowców o Polskę jej granice i ustrój w latach 1914-1922 Rzeszów 2008

A.Dobroński :,, Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907-1914.Warszawa 1976

M.M.Drozdowski : Ignacy Jan Paderewski Warszawa 1979

J.Faryś: Piłsudski i Piłsudczycy .Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej Szczecin 1991

A.Gralicki : Pierwsze lata II RP warszawa 1989

Gabinety II RP Red.J.Faryś , J.Pajewski Szczecin-Poznań 1991

Z.Hemmerling :Stronnictwa Ludowe wobec Żydów i kwestii żydowskiej ,Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1-2

S.Hiszhorn :,,Żydzi Królestwa Polskiego podczas wojny światowej(okres rosyjski).[w] Żydzi w Polsce odrodzonej T.II pod red I Schipera i zespołu .Warszawa 1936

E.Hoffman Sztetl Świat Żydów polskich Warszawa 2001 s. 143 -179 II RP

J.Holzer :Mozaika polityczna II RP warszawa 1974

J.Jachymek Mniejszości narodowe w myśli politycznej ruchu ludowego [w]Mniejszości narodowe w polskiej mysli politycznej XX wieku pod red .J.Jachymka Lublin 1992

T.Kisielewski: Świat chłopski :uleglość i nienawiść ,patriotyzm i obywatelskość.[w]: Między irredentą a kolaboracją.Pod red S.Kalembki i N .Kasparka Olsztyn 2001 s.141-149

Z.Kmiecik :Ruch oświatowy na wsi .Królestwo Polskie 1905-1914 Warszawa 1963

W.Korpalska :Władysław E .Sikorski .Biografia polityczna Warszawa 1981

S.Krukowski Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 Warszawa 1977

J.Kumaniecki : Pokój polsko-radziecki 1921 r Warszawa 1985

A.Landau -Czajka :Syn będzie Lech. Asymilacja Żydów Warszawa 2006

L.Mroczko: Galicji rozstanie się z Austria Krakow 1990

A.Łuczak :,, Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej

ruchu ludowego Warszawa 1982

P.Łossowski ;Zerwane pęta .Warszawa 1986

S.Mańko :Polski ruch ludowy wobec Żydów 1895-1939 Warszawa 2010 s.123-272 W okresie parlamentarnym iI RP 1918-1926

W.Mich : Obcy w polskim domu .Nacjonalistyczne koncecpje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939 Lublin 1994 (dotyczące Żydów)

J.Pajewski : Budowa II RP 1918-1926 Kraków 1995

Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939 .Opracowanie E.Orlof, A.Pasternak Rzeszów 1993

M.Przeniosło :Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914-1918 Kielce 2003

Prezydenci i premierzy II RP.Pod red.A.Chojnowskiego i P.Wróbla. Warszawa 1995

W.Suleja : Tymczasowa Rada Stanu Warszawa 1998

P.Śpiewak Żydokomuna .Interpretacje historyczne Warszawa 2012 s. 105-174 (135-146 Żydzi w II RP)

J.Tomaszewski :Ojczyzna nie tylko Polaków ,mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939 Warszawa 1985 s.96-121 (Żydzi)

K.Zieliński :Stosunki polsko-żydowskie na Ziemiach Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej Lublin 2005

R.Wapiński : Roman Dmowski : Lublin 1989 ,

Tenże .Narodowa Demokracja (1893-1939) warszawa 1980

Źródła do dziejów II RP T.I Programy polityczne, deklaracje ideowe partii i stronnictw politycznych Wybór i opracowanie : D .Grzegorczuk i zespół .Siedlce 2010 nr dok Partie Chłopskie

4, 7,16,32,38,41

J.Żarnowski : Listopad 1918 r Warszawa 1982

4.Polski system parlamentarny w świetle Konstytucji z 17 Marca 1921 r .Udział polskich partii politycznych w koalicjach rządowych ze szczególnym uwzględnieniem partii chłopskich .Spor o rolę głowy państwa . Programy polityczne ,zasięg wpływów w aparacie państwa ,samorządzie terytorialnym. Wizje funkcjonowania polskiego systemu parlamentarnego w świetle programów partii politycznych. Wybory parlamentarne z 1922 r i ich następstwa dla polskiego życia politycznego .Powstanie i funkcjonowanie koalicji tzw .większości polskiej pod kierunkiem W. Witosa. Powody powołania rządu pozaparlamentarnego prof. Władysława Grabskiego i rola tego gabinetu .Rola i miejsce mniejszości narodowych w polskim systemie państwowym’ (1922-1926)(4 godz) (Budowa Gdyni film)

Źródła: i literatura :

S.Lato W.Stankiewicz ;Programy stronnictw ludowych zbiór dokumentów nr 16 Program PSL Wyzwolenie z 2 XI 1918 r str 146-152 ,nr 24 Program z 1921 PSL Wyzwolenie s.181-195,nr 28 z 1926 PSL Wyzwolenie str 224-244 nr 31 Program Stronnictwa Chłopskiego z 1927

M. Rataj pamiętniki 1918-1927 Do druku przygotował J. Dębski warszawa 1965

B.Singer :Od Witosa do Sławka Paryż 1962

Stenogramy z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego RP z lat 1919-1922,Stenogramy z posiedzeń Sejmu I Kadencji 1922-1928,II Kadencji 1928-1930,III kadencji 1930-1935

W.Witos :Moje wspomnienia ,część II Do druku przygotowali i przypisami opatrzyli E.Karczewski i J.R.Szaflik Warszawa 1990

Tenże Publicystyka część IV Do druku przygotował i przypisami opatrzył J.R.Szaflik Warszawa 2003

Tenże :Przemówienia część V Do druku przygotował i przypisami opatrzył J.R. Szaflik Warszawa 2007

A.Chojnowski : Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939warszawa 1979 str.29-34,125-129135-140,168-173,219-226

M.M.Drozdowski : Reformy W. Grabskiego warszawa 1994

H.Cimek Walka ludowców o Polskę jej granice i ustrój w latach 1914-1922,Rzeszów 2008

J.Borkowski: Ludowcy w II RP cz.I Warszawa 1987

Z.Hemmerling :,, PSL Wyzwolenie w parlamentach II RP Warszawa 1990

J.Jachymek:,, Myśl polityczna PSL,,Wyzwolenia’’ 1918-1931 Lublin 1983 str 178-188

K.Kawalec Spadkobiercy niepokornych Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939.Wrocław 2000

K.Krasowski : Zwiazki Wyznaniowe w II RP .Studium historycznoprawne.warszawa 1988 s. 18-61,179-180

Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku Pod red.J.Jachymka Lublin 1993 s. 100-122

A.Kołodziejczyk ,Maciej Rataj 1885-1940 Warszawa 1991

E.Kulwicki Koncepcje społeczno-ekonomiczne ruchu ludowego w latach 1918-1931 Warszawa 1971

M.Leczyk , Oblicze społeczno-polityczne II RP Warszawa 1988

W.Mędrzecki i zespół Społeczeństwo polskie XX wieku red nauk,J.Żarnowskin warszawa 2003 s. 106-170

T.Nałęcz; Rządy Sejmu 1921-1926 Warszawa 1991

J.Ogonowski : Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w RP 1918-1939 Warszawa 2000 s.130-150

M.Orzechowski Wojciech Korfanty Katowice 1975

J.Pajewski Budowa II RP 1918-1926 Kraków 1995

Tenże Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 Warszawa 1985

A.Paczkowski Prasa ruchu ludowego 1918-1939 Warszawa 1970 s.27-281

Sz.Rudnicki : Żydzi w Parlamencie II RP Warszawa 2004

Tenże ,Działalności polskich konserwatystów 1918-1926 Wroclaw-Łodź 1981

J.R.Szaflik PSL ,,Piast’’(1926-1931) Warszawa 1970

J.Tomaszewski Polska w Europie i Świecie 1918-1939 Warszawa 2005

K.Wiech PPS w pierwszych latach działalności parlamentaryzmu 1921-1923 Warszawa 1987

A.Zakrzewski W.Witos polityk chłopki i mąż stanu Warszawa 1978

Z.Zaporowski : Sejm RP. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje J. Piłsudskiego ,mniejszości narodowe Lublin 1992

J.Żarnowski :Społeczeństwo II RP 1918-1939 Warszawa 1973

Tenże : Polska 1918-1939 . Technika ,Społeczeństwo Warszawa 1999

6. Przyczyny przebieg i następstwa zamachu majowego z 1926 r dla polskiego życia politycznego. Obozy polityczne wobec złamania zasad życia parlamentarnego przez Marszałka J. Piłsudskiego i wojskowych go popierających. Powstanie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i jego program .Przegrupowanie na polskiej scenie politycznej. Zbliżenie polityczne partii chłopskich ,socjalistycznej i chadeckich w imię obrony demokracji parlamentarnej Walka o przywrócenie demokracji- Centrolew Walka z opozycja aresztowanie przywódców Centrolewu. Wybory z 1930 r -fałszerstwa wyborcze i prześladowania opozycji. Przegrana partii centro-lewicowych ,następstwa dla wolności życia politycznego w Polsce(1926-1930)(wykład -4 godz) Film J. Piłsudski część 2 1922-1935

Źródła i literatura .

Lato W. Stankiewicz Programy stronnictw ludowych warszawa 1970

Dokumenty chwili .Od Belwederu do Zamku .Warszawa 1926

Z.J.Hirsz II Rzeczpospolita. Narodziny ,ustrój konstytucyjny ,zmierzch. Białystok 1994

O przewrocie majowym 1926. Opinie świadków. Wyboru dokonał E. Kozłowski Warszawa 1984

Sprawa Brzeska .Dokumenty i materiały. Opracował ,wstępem i przypisami opatrzył M.Leczyk Warszawa 1987

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku Lata 1918-1939 t III wybór tekstów źródłowych J.R.Szaflik Pułtusk 2006

Literatura

J.Borkowski Ludowcy w II RP Część 2 warszawa 1987 s.199-299

J.Borkowski SL na Kielecczyźnie w latach 1931-1939 Warszawa 1968

W,Burger : Ruch Ludowy wobec kwestii społeczno-ustrojowych Szczecin 1983 s.233-273

A.Chojnowski :,,Piłsudczycy u władzy .Dzieje BBW R Wrocław-Kraków 1978

A.Czubiński :Centrolew .Poznań 1963

A.Garlicki : Pod rządami marszałka J.Piłsudskiego Warszawa 1994

Tenże J.Piłsudski Kraków 2008

Tenże :Z Sulejówka do Belwederu Warszawa 1990

Historia chłopów Polskich pod red S.Inglota Wrocław 1995 str199-273

J.Holzer Mozaika polityczna II RP Warszawa 1973 s431-480,562-580

E.Kaszuba ,System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939 Toruń 2004

K.Kawalec : Spadkobiercy niepokornych Wrocław 2000

Tenże Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 Wrocław 1995

A.Kołodziejczyk M.Rataj 1884-1940 Warszawa 1991

W.T.Kulesza : Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935. Wrocław-Kraków 1985.

M.Łapa:,,Modernizacja państwa .Polska polityka gospodarcza 1926-1929. Łódź 2002

W.Matuszewska Chłopski czyn u schyłku II RP Warszawa 1973

S.Mańko Polski ruch ludowy wobec Żydów 1895-1939 Warszawa 2010

S.Michalski Ideały wychowawcze wiciarzy Warszawa 1989 s.131-251

S.Miłkowski Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego Kraków 1934

S. Nowinowski Prezydent I. Mościcki Warszawa 1994

Pan Prezydent .Rzecz o I. Mościckim Ciechanów 1996

W.Paruch Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej .Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego 1926-1939 Lublin 1997 s. 231-246, 283-319 (mniejszość żydowska)

W.Piatkowski Myśl agrystyczna S.Milkowskiego Warszawa 1983

H.Przybylski : ChD i NPR w latach 1926-1937 Warszawa 1980

M.Rataj : O parlamentaryźmie państwie demokratycznym i sanacji Wstęp wybór i opracowanie A.Kołodziejczyk Warszawa 1998

T.Smoliński : Rządy J.Piłsudskiego 1926-1935 Poznań 1985

J,Socha Stronnictwa Ludowe po zamachu majowym Warszawa 1983

S.P.Stębrowski ,Geneza Centrolewu Warszawa 1963

A.Więzikowa :Stronnictwo Chłopskie 1926-1931 Warszawa 1963

A,Zakrzewski W. Witos Warszawa 1978

7 .W okresie dominacji Obozu marszałka J. Piłsudskiego po pokonaniu Centrolewu .Reorganizacja polskiego życia politycznego .Zjednoczenie ruchu ludowego .Powstanie Stronnictwa Ludowego ,opracowanie programu i walka o jego realizacje pod kierunkiem W.Witosa ,M.Rataj S.Mikołajczyka .Zmiany w obozie narodowym ,Powstanie młodzieżowych ugrupowań faszyzujących .Konsekwencja rozbicia obzu narodowego. Zmniejszenie roli R. Dmowskiego i jego śmierć. .Działalność antysanacyjna PPS i jej konsekwencje. Likwidacja ruchu komunistycznego.Powstanie Stronnictwa Pracy -jedynej chadeckiej partii politycznej .Konstytucja z 1935 r i konsekwencje jej wprowadzenia w życie. Śmierć Marszałka J .Piłsudskiego -dekompozycja obozu władzy. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego jego program dla Polski. Spory i konflikty między obozem władzy a opozycja .o kształt ustrojowy, polityczny ,gospodarczy państwa. Próby modernizacji państwa polskiego -COP .Stosunek opozycji,, Front Morges ‘’ sojusz partii centrowych SL, ChD, NPR, PPS i jego rezultaty. Wielki Strajk Chłopski z 1937 r i jego konsekwencje dla wsi i państwa. Wobec zagrożenia niepodległości Polski

(1931-1939)( 6 godz.) Filmy u schyłku II RP

Źródła i Literatura:

1.Bądźcie solidarni. Wielki Strajk Chłopski 1937, Pod red.J.Gmitruka, i D..Pasiak -Wasik Warszawa 2007

Druga RP Wybór dokumentów A.Łuczak, J.R.Szaflik Warszawa 1988

Sz.Rudnicki ,P.Wrobel II RP Wybór tekstów źródłowych Warszawa 1990

Konstytucja i podstawowe akt ustawodawcze II RP Warszawa 1967

Wielki Strajk Chłopski Uwarunkowania i konsekwencje . Pod red.W.Wierzbienca. Rzeszów 2008

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku lata 1918-1939 .Wybór tekstów źródłowych J.R. Szaflik Pułtusk 2006

2.A.Adamczyk :gen dyw. Sławoj Felicjan Składkowski 1885-1962.Zarys biografii politycznej Toruń 2001 s.254-314

J.Borkowski i zespól Zarys historii polskiego ruchu ludowego t II 1918-1939 Warszawa 1970 s.355-345, 367-391,420-434448-552,473-479,503-542.

J.Borkowski Ludowcy w II RP część II str.300-384

J.Borkowski ,Wizje społeczne i zmagania wiciarzy .W świetle młodzieżowej prasy ludowej 1928-1939 Wici ,Znicz Społem , Młoda Myśl Ludowa, Chłopskie Życie Gospodarcze Warszawa 1966

W.Bujak ,Historia SP 1937- 1946 Warszawa 1988

Tenże Wyklęci sprawiedliwi Warszawa 1974

A.Chojnowski : Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 Wrocław 1979.

D.Gałaj :Powstanie ZMW RP,,WICI””Warszawa 1959 str 9-105

A.Garlicki ,J.Piłsudski Warszawa 2012

Gold Ben-Zion,Cisza przed burza .Życie polskich Żydów przed Holokaustem Kraków -Budapeszt 2011

D.Górecki : Pozycja ustrojowo- prawna prezydenta RP i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 IV 1935 r Łódź 1992

M.Jabłonowski , P.Stawecki :Następcy Komendanta .E.Śmigły -Rydz . Pułtusk 1998

P.Kardel : Stanisław Gierat .Działalność społeczno-polityczna Szczecin 2000 s.46-120

J.Kowal :,, Wici powstanie i działalność społeczno-wychowawcza 1927-1939 Warszawa 1964

M.Kuranc- Szymczak Adam Bień 1899-1998 Działalność i myśl polityczna Zamość 2015 s.11-58

A.Landau -Czajka: Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w programach polskich stronnictw politycznych lat 1936-1939 Przegląd Historyczny 1996 nr 3

Taż: Polska to nie oni .Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II RP Warszawa 2006

A.Landau -Czajka : W jednym stali domu .Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939 Warszawa 1998

Z.Landau ,J.Tomaszewski : Gospodarka Polski międzywojennej1936-1939 T.IV Warszawa 1989

J. Majchrowski : Silni ,zwarci ,gotowi. Myśl polityczna OZN. Warszawa 1985

M.R Matusiak Juliusz Poniatowski Czerwony jakobin czy pragmatyk i realista .Działalności spoleczno-polityczna w latach 1915-1939 Łódź s.303-420

M.Mioduchowska Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej 1912-1928Warszawa 1984 s,272-283,318-343

J.Niecko O wewnetrzne życie wsi .Wybór pism z lat 1912-1948 Opracował Z.Hemmerling Warszawa 1985

M.Notkowska : Numerus clausus ,getto ławkowe , numerus nullus ,paragraf aryjski. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939 Warszawa 1999

S.Nowinowski Prezydent I, Mościcki warszawa 1994

A.Paczkowski Prasa politycznego ruchu ludowego Warszawa 1970 s.282-349,35-415

H.Przybylski :Front Morges w okresie II RP Warszawa 1972

M.Sioma, Sławoj F.Składkowski 1885-1962 Żołnierz i polityk Lublin 2005

W.Suleja ,J. Piłsudski Wrocław 1995

J.Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów. Warszawa 1985

Tenże Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku Warszawa 1991

Z.Urbański ,Mniejszości narodowe w Polsce Warszawa 1933

R.Wapiński Narodowa Demokracja 1897-1939 Warszawa 1980

W.Wieczorek :Życiorysy pokornych Warszawa 2007 s.108-211

W.Włodarkiewicz :Radzieckie zagrożenie RP w ocenach naczelnych władz wojskowych Warszawa 2001

A.Wolny : Niemieckie przygotowania do wojny z polska w ocenach polskich władz wojskowych Warszawa 2000

P.P.Wieczorkiewicz: Ostatnie lata II RP Warszawa 1994

Związek Młodzieży Wiejskiej RP,,Wici w walce o postęp i sprawiedliwość społeczna.Wybór dokumentów Przedmowa D.Gałaj ,Wstęp i opracowanie E.Gołębiowski S.Jarecka-Kimlowska warszawa 1978 nr dok. 7,12,16,19,26,33,34,43,46,47,48

J .Żarnowski ,PPS w latach 1935-1939 Warszawa 1965

Życie polityczne w Polsce 1918-1939 warszawa 1985

J.Żyndul :Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937 Warszawa 1994

Metody dydaktyczne:

Wykład będzie prowadzony metodą aktywizującą ,z elementami dyskusji ,analizą źródła archiwalnego .z użyciem filmów , zwiedzenie Muzeum Żydów Polskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Uwagi:

prof. Romuald Turkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.