Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M3K1HKCHSRED
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M3K1HKCHSRED
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-07-14 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-07-21 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-07-28 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

Blok „Historia Kościoła” – średniowiecze (1/2 semestru prowadzi dr Grzegorz Pac, 1/2 semestru prowadzi dr hab. K. Skwierczyński).

Zakres tematów dra Grzegorza Paca (pół semestru)

- misje i konwersja

Źródła:

- Einhard, Życie Katola Wielkiego, tłum,. J. Parandowski, Wrocław, 1950, rozdz. 7, s. 21-23.

- Rudolf z Fuldy, Translacja świętego Aleksandra, „Teka Historyka” 42, rozdz. 3, s. 228-230.

- Carmen concisium, w: K. Hauck, Karolingische Taufpfalzen im Spiegel hofnaher Dichtungen, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften, t. 1, Philologisch-Historische Klasse, 1985, z. 1, Göttingen 1985, s. 62-65.

- Egilis Vita Sancti Sturmi, wyd. G. Pertz, MGH SS, t. 2, Hannoverae 1829, rozdz. 22, s. 376.

Bruno z Kwerfurtu, Żywot Pięci Braci Męczenników, tłum. K. Abgarowicz, w: Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, Warszawa 1966, rozdz. 10-11, s. 192-209.

- Piotr Damiani, Żywot błogosławionego Romualsa pustelnika i opata, w: Święty Piotr Damiani, Pisma monastyczne, tłum. E. Buszewicz, Kraków 2018, rozdz. 28 i 39, s. 113-114, 127-128.

Literatura:

- R. Michałowski, Chrystianizacja Saksonii, w: Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla, Poznań 2016, s. 19-40 (całość).

- R. Michałowski, Misjonarz i pan misji we wczesnym średniowieczu, w: Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, red. W. Brojer, Warszawa 2013, s. 3157 (całość).

- I. Rembold, Conquest and Christianization. Saxony and the Carolingian World, 772-888, Oxford 2017 (wskazane fragmenty).

- D.A. Sikorski, Zjazd Gnieźnieński widziany z perspektywy dziejów powszechnych, „Kwartalnik Historyczny”, 112 (2005), nr 3, s. 136-160, tu: zwł. 153-155

- R. Michałowski, Jeszcze raz o religijnych przesłankach powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Odpowiedź recenzentowi, „Kwartalnik Historyczny” 112 (2005), nr 4, s. 93-115, tu: s. 110-114

- zakładanie biskupstw

Źródła:

- Kronika Thietmara, tłum. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953 – o założeniu i odnowieniu biskupstwa merseburskiego (wskazane fragmenty)

- Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wrocław 1968 i następne wydania, ks. I, rozdz. 22-23.

Literatura:

- T. Reuter, A Europe of Bishops. The Age of Wulfstan of York and Burchard of Worms, w: Patterns of Episcopal Power. Bishops in Tenth and Eleventh Century Western Europe, red. L. Körntgen, D. Waßenhoven, Berlin – Boston 2011, s. 17-38 (całość)

- kult świętych i oficjalne uznanie świętości

Źródła:

- Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wrocław 1968 i następne wydania, ks. III, 11.

- De sancto Theodgaro, w: Vitae sanctorum Danorum, red. M.Cl. Gertz, København 1908-1912, s. 14-16 (całość).

- Wincenty z Kielc, Żywot mniejszy i żywot większy św. Stanisława, tłum. J. Pleziowa, „Analecta Cracoviensia”, 11 (1979), wstęp (s. 143-146) + Żywot większy, część III, rozdz. 1-7 (s. 185-189) i rzut oka na cuda, od s. 189 (dostępne w: www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a138142.pdf) LUB w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, Warszawa 1987, wstęp (s. 235-246) + Żywot większy, cześć III, rozdz. 1-7 (s. 284-290) i rzut oka na cuda , od s. 291.

- Cuda św. Stanisława, wyd. tłum. J. Pleziowa, „Analecta Cracoviensia”, 11 (1979), s. 68 – 141 (ogólna orientacja w konstrukcji protokołu jako całości i opisów poszczególnych cudów) + wstęp (s. 47-67) (dostępne w: www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a138141.pdf) lub ewentualnie w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, Warszawa 1987, s. 169 – 233 (ogólna orientacja w konstrukcji protokołu jako całości i opisów poszczególnych cudów) + wstęp (s. 151-156).

Literatura:

- André Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge (1198-1431), Roma 1981 (lub późniejsze wydania), część pierwsza: La discipline du culte des Saint des origines au XIIIe siècle, rozdziały 1-3 LUB André Vauchez, Sainthood in the Later Middle Ages, Cambridge 1997 (lub późniejsze wydania), część pierwsza: Control of the Cult of the Saints from its Origins to the Thirteenth Century, rozdziały 1-3, w wyd. z 2005: s. 13-32).

- T. Head, Saints, Heretics and Fire: Finding Meaning through the Ordeal, [w:] Monks & Nuns, Saints & Outcasts: Religion in medieval Society : Essays in Honor of Lester K. Little, Ithaka – London 2000.

- Aleksandra Witkowska OSU, Trzynastowieczne miracula św. Stanisława biskupa krakowskiego, w: eadem, Sancti, miracula, peregrinationes. Wybór tekstów z lat 1974-2008, Lublin 2009, s. 212-225.

- G. Labuda, Św. Stanisław, biskup krakowski, patron Polski, Poznań 2000, s. 129-156 (referat), 156-166 (wszyscy).

- dewocja prywatna

Źródła:

- Modlitwy księżnej Gertrudy z Pstałterza Egberta z Cividale, tłum. B. Kürbis, Kraków 1998

- miniatury z kodeku Gertrudy, w: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem, wyd. M.H. Malewicz, B. Kürbis, Monumenta Sacra Polonorum, t. 2, Kraków 2002, po s. 186 lub W: http://www.librideipatriarchi.it/salterio-di-egberto-codex-gertrudianus/

Literatura:

- B. Kürbis, Opracowanie, w: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem, s. 50-62 (Miniatury – próba nowej interpretacji) oraz s. 78-94 (Liber precum – treść modlitw).

- T. Chapman Hamilton, M. Proctor-Tiffany, Women and the Circulation of Material Culture: Crossing Boundaries and Connecting Space, w: Moving Women, Moving Objects (400-1500), red. eaedem, Leiden – Boston 2019, s. 1-12.

Zakres tematów dra hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego (pół semestru):

- Drzwi Gnieźnieńskie; Drzwi Gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. 1-2, Wrocław 1956-1959

- List Innocentego III z 1211 r.

- Dictatus papae

- Ekskomunika Henryka IV; Elizabeth Vodola, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley 1986

- Listy Grzegorza VII

- Bulla Paschalisa II; Gerard Labuda, List papieża Paschalisa II do niewiadomego arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. Przyczynek do dyskusji nad faktum biskupa krakowskiego Stanisława, „Sobótka” 26(1971), 4, s. 415-434; Henryk Łowmiański, Król Bolesław II i biskup Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna, St. Hist. 22(1979), 2, s. 165-197; Aneks: Czy istniał list Paschalisa II do arcybiskupa „polskiego”, s. 193-196

- pisma Piotra Damianiego

UWAGA: źródła łacińskie będą dostarczane przez prowadzącego z odpowiednim wyprzedzeniem. Na niektóre zajęcia studenci będą przygotowywać referaty, często korzystając z literatury obcojęzycznej przekazywanej przez prowadzącego, nie wymienionej wyżej.

Metody dydaktyczne:

Lektura indywidualna i wspólna analiza tekstów źródłowych, dyskusja na poszczególne tematy, omawianie prezentowanych przez studentów zadań, referaty przygotowywane przez studentów.

Uwagi:

dr hab. Krzysztof Skwierczyński, dr Grzegorz Pac

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.