Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M3K1HKCHSRED
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M3K1HKCHSRED
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-02-18 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-02-25 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-03-03 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-03-10 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-03-17 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

Blok „Historia Kościoła” – średniowiecze (1/2 semestru prowadzi dr Grzegorz Pac, 1/2 semestru prowadzi dr hab. K. Skwierczyński).

Zakres tematów dra Grzegorza Paca (pół semestru)

- misje i konwersja

Źródła:

- Einhard, Życie Katola Wielkiego, tłum,. J. Parandowski, Wrocław, 1950, rozdz. 7, s. 21-23.

- Rudolf z Fuldy, Translacja świętego Aleksandra, „Teka Historyka” 42, rozdz. 3, s. 228-230.

- Carmen concisium, w: K. Hauck, Karolingische Taufpfalzen im Spiegel hofnaher Dichtungen, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften, t. 1, Philologisch-Historische Klasse, 1985, z. 1, Göttingen 1985, s. 62-65.

- Egilis Vita Sancti Sturmi, wyd. G. Pertz, MGH SS, t. 2, Hannoverae 1829, rozdz. 22, s. 376.

Bruno z Kwerfurtu, Żywot Pięci Braci Męczenników, tłum. K. Abgarowicz, w: Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, Warszawa 1966, rozdz. 10-11, s. 192-209.

- Piotr Damiani, Żywot błogosławionego Romualsa pustelnika i opata, w: Święty Piotr Damiani, Pisma monastyczne, tłum. E. Buszewicz, Kraków 2018, rozdz. 28 i 39, s. 113-114, 127-128.

Literatura:

- R. Michałowski, Chrystianizacja Saksonii, w: Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla, Poznań 2016, s. 19-40 (całość).

- R. Michałowski, Misjonarz i pan misji we wczesnym średniowieczu, w: Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, red. W. Brojer, Warszawa 2013, s. 3157 (całość).

- I. Rembold, Conquest and Christianization. Saxony and the Carolingian World, 772-888, Oxford 2017 (wskazane fragmenty).

- D.A. Sikorski, Zjazd Gnieźnieński widziany z perspektywy dziejów powszechnych, „Kwartalnik Historyczny”, 112 (2005), nr 3, s. 136-160, tu: zwł. 153-155

- R. Michałowski, Jeszcze raz o religijnych przesłankach powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Odpowiedź recenzentowi, „Kwartalnik Historyczny” 112 (2005), nr 4, s. 93-115, tu: s. 110-114

- zakładanie biskupstw

Źródła:

- Kronika Thietmara, tłum. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953 – o założeniu i odnowieniu biskupstwa merseburskiego (wskazane fragmenty)

- Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wrocław 1968 i następne wydania, ks. I, rozdz. 22-23.

Literatura:

- T. Reuter, A Europe of Bishops. The Age of Wulfstan of York and Burchard of Worms, w: Patterns of Episcopal Power. Bishops in Tenth and Eleventh Century Western Europe, red. L. Körntgen, D. Waßenhoven, Berlin – Boston 2011, s. 17-38 (całość)

- kult świętych i oficjalne uznanie świętości

Źródła:

- Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wrocław 1968 i następne wydania, ks. III, 11.

- De sancto Theodgaro, w: Vitae sanctorum Danorum, red. M.Cl. Gertz, København 1908-1912, s. 14-16 (całość).

- Wincenty z Kielc, Żywot mniejszy i żywot większy św. Stanisława, tłum. J. Pleziowa, „Analecta Cracoviensia”, 11 (1979), wstęp (s. 143-146) + Żywot większy, część III, rozdz. 1-7 (s. 185-189) i rzut oka na cuda, od s. 189 (dostępne w: www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a138142.pdf) LUB w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, Warszawa 1987, wstęp (s. 235-246) + Żywot większy, cześć III, rozdz. 1-7 (s. 284-290) i rzut oka na cuda , od s. 291.

- Cuda św. Stanisława, wyd. tłum. J. Pleziowa, „Analecta Cracoviensia”, 11 (1979), s. 68 – 141 (ogólna orientacja w konstrukcji protokołu jako całości i opisów poszczególnych cudów) + wstęp (s. 47-67) (dostępne w: www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a138141.pdf) lub ewentualnie w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, Warszawa 1987, s. 169 – 233 (ogólna orientacja w konstrukcji protokołu jako całości i opisów poszczególnych cudów) + wstęp (s. 151-156).

Literatura:

- André Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge (1198-1431), Roma 1981 (lub późniejsze wydania), część pierwsza: La discipline du culte des Saint des origines au XIIIe siècle, rozdziały 1-3 LUB André Vauchez, Sainthood in the Later Middle Ages, Cambridge 1997 (lub późniejsze wydania), część pierwsza: Control of the Cult of the Saints from its Origins to the Thirteenth Century, rozdziały 1-3, w wyd. z 2005: s. 13-32).

- T. Head, Saints, Heretics and Fire: Finding Meaning through the Ordeal, [w:] Monks & Nuns, Saints & Outcasts: Religion in medieval Society : Essays in Honor of Lester K. Little, Ithaka – London 2000.

- Aleksandra Witkowska OSU, Trzynastowieczne miracula św. Stanisława biskupa krakowskiego, w: eadem, Sancti, miracula, peregrinationes. Wybór tekstów z lat 1974-2008, Lublin 2009, s. 212-225.

- G. Labuda, Św. Stanisław, biskup krakowski, patron Polski, Poznań 2000, s. 129-156 (referat), 156-166 (wszyscy).

- dewocja prywatna

Źródła:

- Modlitwy księżnej Gertrudy z Pstałterza Egberta z Cividale, tłum. B. Kürbis, Kraków 1998

- miniatury z kodeku Gertrudy, w: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem, wyd. M.H. Malewicz, B. Kürbis, Monumenta Sacra Polonorum, t. 2, Kraków 2002, po s. 186 lub W: http://www.librideipatriarchi.it/salterio-di-egberto-codex-gertrudianus/

Literatura:

- B. Kürbis, Opracowanie, w: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem, s. 50-62 (Miniatury – próba nowej interpretacji) oraz s. 78-94 (Liber precum – treść modlitw).

- T. Chapman Hamilton, M. Proctor-Tiffany, Women and the Circulation of Material Culture: Crossing Boundaries and Connecting Space, w: Moving Women, Moving Objects (400-1500), red. eaedem, Leiden – Boston 2019, s. 1-12.

Zakres tematów dra hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego (pół semestru):

- Drzwi Gnieźnieńskie; Drzwi Gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. 1-2, Wrocław 1956-1959

- List Innocentego III z 1211 r.

- Dictatus papae

- Ekskomunika Henryka IV; Elizabeth Vodola, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley 1986

- Listy Grzegorza VII

- Bulla Paschalisa II; Gerard Labuda, List papieża Paschalisa II do niewiadomego arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. Przyczynek do dyskusji nad faktum biskupa krakowskiego Stanisława, „Sobótka” 26(1971), 4, s. 415-434; Henryk Łowmiański, Król Bolesław II i biskup Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna, St. Hist. 22(1979), 2, s. 165-197; Aneks: Czy istniał list Paschalisa II do arcybiskupa „polskiego”, s. 193-196

- pisma Piotra Damianiego

UWAGA: źródła łacińskie będą dostarczane przez prowadzącego z odpowiednim wyprzedzeniem. Na niektóre zajęcia studenci będą przygotowywać referaty, często korzystając z literatury obcojęzycznej przekazywanej przez prowadzącego, nie wymienionej wyżej.

Metody dydaktyczne:

Lektura indywidualna i wspólna analiza tekstów źródłowych, dyskusja na poszczególne tematy, omawianie prezentowanych przez studentów zadań, referaty przygotowywane przez studentów.

Uwagi:

dr hab. Krzysztof Skwierczyński/ dr Grzegorz Pac

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.