Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne. Piśmienność staropolska jako źródło do dziejów kultury, religijności i polityki. Cz. II (K2) 3104-L2F-ABMP19/L-OG
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zajęcia fakultatywne. Piśmienność staropolska jako źródło do dziejów kultury, religijności i polityki. Cz. II (K2) 3104-L2F-ABMP19/L-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Bartoszewicz
Literatura:

Źródła

- Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r., wyd. J. Szujski, Kraków 1872 (Scriptores rerum polonicarum 1)

- P. Szczerbic, Ius municipale to jest prawo miejskie majdeburskie nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G. M. Kowalski, Kraków 2011

Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, wyd. J. Łosowski, Lublin 2016

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631-1655, wyd. P. Klint, Poznań-Wrocław 2088

B. Zimorowicz: Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się, Lwów 1899;

Opracowania-

1. - A. Butcher, Textual Production and Vernacular Behaviour: Locating a Fifteenth-Century Administrative Book, w: Vernacularity in England and Wales, c. 1300-1550, red. E. Salter, H. Wicker, Turnhout 2011, Utrecht Studies in Medieval Literacy, t. 17

- M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Katowice 2013

.-C. Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie, przeł. H. Zaremska, Warszawa 2006

2. - P. Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001.

- Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017

- J. Niedźwiedź, Kultura literacka Wilna (1323-1655). Retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012

3. - Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, W. Chorążyczewski, A. Pacevicius, S. Roszak, Toruń 2015

- B. H. Rosenwein Problems and Methods in the History of Emotions, Passions in Context 1, 2010

4. M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987

5. J. Niedźwiedź, Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku, Kraków 2019

A. Paszczyk, Mapa Bernarda Wapowskiego a ‘Chorografi a’ Jana Długosza. Zarys analityczno-syntetyczny, „Miscellanea Historico-Archiwistica” 22, 2015

Zakres tematów:

1. Mowa, gest, pismo. Relacje między kulturą żywego słowa a kulturą pisma

2. Relacje międzykulturowe w miastach polskich XV-XVII

- „Miasta-latarnie” („villes phares”) – nowy kierunek w badaniach nad kulturą miejską

- Lwów i jego kultura XV-XVII w.

- Wilno i jego kultura XV-XVII w.

3. Emocje i ich okazywanie- nowe propozycje badań

- Źródła do badań nad emocjami i ich okazywaniem

- „Ego-dokumenty” i sposoby ich analizy

4. Ars moriendi. Człowiek wobec śmierci

- Testament jako źródło historyczne

5. Podróże i horyzonty geograficzne. Przemiany w postrzeganiu i opisywaniu świata (XV-XVI w.)

-Mapa a tekst pisany

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie lektur

Analiza tekstów źródłowych

Referaty uczestników zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia zajęć i kryterium oceny uczestników są:

- regularna obecność na zajęciach

- zaliczenie nieobecności (o ile będzie ich więcej niż jedna) podczas dyżurów

- lektura zadanej literatury przedmiotu

- udział w dyskusjach

Uwagi:

prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.