Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy historii gospodarczej 3104-M3K3-PHG-OG
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy historii gospodarczej 3104-M3K3-PHG-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

Literatura podana w rubryce: „Zakres tematów”

Zakres tematów:

● 1. Historia gospodarcza i jej historiografia

lit. przedm.: C. M. Cipolla, “Between Two Cultures. An Introduction to Economic History”, New York – London 1992, –> roz. 1: “What is Economic History” (s. 3–13); roz. 2: “Identyfying the Issues” (s. 14–17) [depozyt w bibl. IHist.]

K. Olendzki, „Główne kierunki badań nad historiografią gospodarczą”, [w:] „Informator metodologiczny do ćwiczeń z historii gospodarczej”, red. W. Morawski, Warszawa 2000, s. 55–72;

J. Kochanowicz, A. Sosnowska, „Historia gospodarcza Polski przedrozbiorowej. Porzucone terytorium ?”, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 71, 2011, s. 7–32; [pdf]

● 2. Związki historii gospodarczej z historiografią innych dziedzin i ekonomią

lit. przedm.: W. Kula, „Problemy i metody historii gospodarczej”, Warszawa 1963 (lub 1983, strony wg wyd. z 1963) –> roz. „Historia gospodarcza a dyscypliny historyczne” (s. 59–81), „Historia gospodarcza a dyscypliny ekonomiczne” (s. 82–84).

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, t. 1 (Mikroekonomia), Warszawa 1997 (lub inne wydania) –> roz. 1: „Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii” (s. 29–34, 44–49); [dep. w bibl. IHist.]

R. Hicks, „Teoria historii gospodarczej”, Toruń 2000 –> roz. 1: „Teoria i historia” (s. 11–18);

● 3. Główne postacie i nurty w myśli ekonomicznej

lit. przedm.: J. Brémond, J. F. Couet, M. M. Salort, „Kompendium wiedzy o ekonomii”, Warszawa 2006 –> roz. „Punkty zwrotne w historii myśli ekonomicznej” (s. 15–20); [dep. w bibl. IHist.]

T. Sedláček, „Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street”, Warszawa 2012 –> roz. „Adam Smith. Kowal ekonomii” (s. 207–224); [dep. w bibl. IHist.]

W. Stankiewicz, „Historia myśli ekonomicznej”, Warszawa 1998 (lub inne wydania, strony wg wyd. z 1998 r.) –> roz. „Krótko o paradygmacie marksizmu” (s. 229–232, 244–247); „Środowisko, życie i twórczość J. M. Keynesa” (s. 362–366), „O polityce gospodarczej monetaryzmu” (s. 447–451), „Życie i twórczość F. Hayeka” (s. 483–487);

● 4. Typy i struktura gospodarek w historii

lit. przedm.: K. Polanyi, „Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów”, Warszawa 2010 –> roz. „Społeczeństwa i systemy gospodarcze” (s. 53–67);

T. Kowalik, „Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys”, Warszawa 2000 –> roz. „Kryteria oceny i porównań” (s. 13–24) [dep. w bibl. IHist.]

R. Cameron, „Historia gospodarcza świata”, Warszawa 1996 (lub inne wydania, strony wg wyd. z 1996 r.) –> roz. „Struktura gospodarki i zmiany strukturalne” (s. 22–24);

● 5. Przełomy w dziejach gospodarki – cz. 1

lit. przedm: W. W. Rostow, “The Stages of Economic Growth”, “Economic History Review”, 2. series, v. 12, 1959, no 1, s. 1–16;

E. Nowicka, „Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej”, Warszawa 1997 (lub inne wydania, strony wg wyd. z 1997) –> roz. „Rewolucja neolityczna” (s. 259–276);

R. S. Lopez, “The Commercial Revolution of the Middle Ages (950–1350)”, Cambridge 1998, podroz. “The Nerve Centers of the Revolution (s. 85–91)”; [dep. w bibl. IHist.]

● 6. Przełomy w dziejach gospodarki – cz. 2

lit. przedm: R. Cameron, „Historia gospodarcza świata”, Warszawa 1996 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 1996 r.) –> roz. „Ekspansja w krajach zamorskich i jej oddziaływanie na Europę” (s. 118–120), „Rewolucja cen” (s. 121–122), „Początki nowoczesnego przemysłu” (s. 178–204);

A. Chandler, “Inventing the Electronic Industry”, Cambridge Mass. – London 2005 –> “The Significance of the Epic Story” (s. 238–257); [dep. w bibl. IHist.]

● 7. Przestrzeń gospodarcza – cz. 1: zagadnienia teoretyczne

lit. przedm.: J. Tyszkiewicz, „Geografia historyczna. Zarys problematyki”, Warszawa 2014 –> roz. „Krajobraz gospodarczy” (s. 106–121), „Krajobraz komunikacyjny” (s. 122–139);

W. Kula, „Problemy i metody historii gospodarczej”, Warszawa 1963 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 1963 r.) –> roz. „Przestrzeń i odległość w dziejach” (s. 630–636), „Zależność człowieka od przyrody” (s. 636–639), „Rosnący zasięg współzależności ludzkiej” (s. 673–680);

F. Braudel, „Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm w XV–XVIII wieku”, t. 3 („Czas świata”), Warszawa 1992 (lub 2019 r., strony wg wyd. 1992 –> roz. „Przestrzeń i gospodarki, gospodarki-światy” (s. 10–33);

● 8. Przestrzeń gospodarcza – cz. 2: ujęcie historyczne

lit. przedm.: M. Małowist, „Wschód a Zachód Europy w XIII – XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych”, Warszawa 1973 (lub 2006) –> roz. „Główne strefy rozwoju gospodarczego wschodnich obszarów Europy w XII i XIII w.” (tylko s. 23–30);

J. Kieniewicz, „Świat Oceanu Indyjskiego”, [w:] „Europa i świat w początkach epoki nowożytnej”, t. 1, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 360–387;

G. W. Kołodko, „Wędrujący świat”, Warszawa 2008 –> roz. „Globalizacja – i co dalej ?” (s. 92–111); [dep. w bibl. IHist.]

● 9. Rynek i rynki

lit. przedm.: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, „Ekonomia”, t. 1 („Mikroekonomia”), Warszawa 1997 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 1997) –> roz. 1: „Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii” (s. 41–43); [dep. w bibl. IHist.]

J. R. Hicks, „Teoria historii gospodarczej”, Toruń 2000 –> roz. „Powstanie rynku” (s. 37–54);

M. E. Smith, “The Informal Economy”, [w:] “Economic Anthropology”, red. S. Plattner, Stanford 1989, s. 292–317; [dep. w bibl. IHist.ist.]

J. Kochanowski, „Tylnymi drzwiami. <Czarny rynek> w Polsce 1944–1989”, Warszawa 2015 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 2015 r.) –> roz. „Jakiego koloru był czarny rynek ?” (s. 9–14);

● 10. Rozwój, wzrost i kryzys gospodarczy jako zagadnienia teoretyczne i historyczne

lit. przedm.: R. Cameron, „Historia gospodarcza świata”, Warszawa 1996 (lub inne wydania, strony z wyd. 1996 r.) –> roz. „Rozwój gospodarczy i zacofanie” (s. 11–12), „Wzrost, rozwój i postęp” (s. 12–16), „Wyznaczniki rozwoju gospodarczego” (s. 16–20);

J. Brémond, J. F. Couet, M. M. Salort, „Kompendium wiedzy o ekonomii”, Warszawa 2006 –> roz. 4.2: „Co to jest kryzys gospodarczy ?” (s. 86–89); 4.3. „Przyczyny wzrostu gospodarczego. Przykłady historyczne” (s. 89–98);

N. Steensgaard, „Kryzys XVII wieku”, [w:] „Europa i świat w początkach epoki nowożytnej”, t. 2, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 18–20, 34–36, 39–44;

● 11. Państwo i polityka gospodarcza

lit. przedm.: J. Brémond, J. F. Couet, M. M. Salort, „Kompendium wiedzy o ekonomii”, Warszawa 2006 –> roz. „Co to jest polityka gospodarcza ?” (s. 265–268), „Trudności z polityką gospodarczą” (s. 269–271); [dep. w bibl. IHist.]

P. Riché, „Karolingowie. Ród który stworzył Europę”, Warszawa 1997 –> roz. „Karolingowie a odnowa zachodniej gospodarki” (s. 273–283);

T. Kowalik, „Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys”, Warszawa 2000 –> roz. „Chiny – wielki sukces hybrydy gospodarczej” (s. 243–254) [dep. w bibl. IHist.]

● 12. Pieniądz

lit. przedm.: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, „Ekonomia”, t. 2 („Makroekonomia”), Warszawa 1997 (lub inne wydanie, strony wg wyd. z 1997 r.) –> roz. „Funkcje pieniądza” (s. 96–97), „Inflacja” (s. 252–257); [dep. w bibl. IHist.]

J. Sztetyłło, „Pieniądz pozakruszcowy”, [w:] „Słownik starożytności słowiańskich”, t. 4, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1970, s. 90–94;

R. Sédillot, „Moralna i niemoralna historia pieniądza”, Warszawa 2002 (lub inne wydanie, strony z wyd. 2002) –> roz. „Spotkanie z Gygesem” (s. 53–54), „Pierwsze monety bite” (tylko s. 57–61), „Król metali” (tylko s. 88–92), „Kiedy na scenę wkracza papier” (tylko s. 127–128, 135–142), „Ochrona pieniądza” (tylko s. 287–293);

● 13. Standardy i jakość życia – między biedą a luksusem

lit. przedm.: P. Guzowski, R. Poniat, „Standardy życia w historiografii światowej. Przegląd badań i problemów”, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 76, 2016, s. 9–37;

R. Lister, „Bieda”, Warszawa 2007 –> roz. „Wstęp”, s. 13–24;

K. Plażyk, „Funkcjonowanie rynku dóbr luksusowych w Polsce”, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 231 (2015), s. 80–100; [pdf]

● 14. Gospodarka a kultura – wybrane zagadnienia

lit. przedm.: K. E. Boulding, „Religijne podstawy postępu ekonomicznego”, [w:] „Ponad ekonomią”, Warszawa 1985, s. 70–85; [dep. w bibl. IHist..]

R. R. Gesteland, „Różnice kulturowe a zachowania w biznesie”, Warszawa 2000 –> roz. „Krótka charakterystyka modeli” (s. 15–17), „ <Wielki podział> między kulturami świata biznesu” (s. 18–27) [dep. w bibl. IHist.]

J. T. Hryniewicz, „Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego”, Warszawa 2004 –> roz. „Wkład kultury szlacheckiej do polskiej kultury organizacyjnej” (s. 205–213), „Polska kultura organizacyjna w kontekście międzynarodowym” i „Podsumowanie” (252–263); [dep. w bibl. IHist.]

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami, np. analiza tekstu źródłowego, referat, dyskusja w grupie, projekt itp.

Metody i kryteria oceniania:

Metodą weryfikacji jest ocena ciągła aktywności studentów. Ocenie podlegają:

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Uwagi:

dr hab. Grzegorz Myśliwski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.