Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polacy na Białorusi w XIX-XX w. Przyczynek do dziejów Polaków na Wschodzie 3620-PBPD-H-OG
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polacy na Białorusi w XIX-XX w. Przyczynek do dziejów Polaków na Wschodzie 3620-PBPD-H-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45
sala C - domofon 81
Lokale Oboźna 7 jaki jest adres?
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala C - domofon 81
Lokale Oboźna 7 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Aliaksandr Smalianchuk
Literatura:

Bibliografia źródłowa:

- Eric Hobsbawm, Ranger Terence, Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.

- Eric Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Warszawa 2010;

- Antoni D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007,

- Michał Römer. Dzienniki. Tom 1. 1911-1913. Red. Dr R. Miknys. (Warszawa 2017); Dzienniki. Tom. 2. 1914-1915 (Warszawa 2017).

- Pamiętnik Wileński. Komitet red. H. Chocianowiczowa, K. Okulicz, Fr. Wysłouch, Londyn-Łomianki, 2010.

E. Wojniłłowicz. Wspomnienia. Część pierwsza. Wilno, 1931.

Opracowania:

- Juliusz Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988;

- Dialog kultur i pamięci w regionie ULB, pod red. A. Nikżentajtisa i M. Kopczyńskiego, Warszawa 2014;

- Polacy na Białorusi. Od końca XIX do początku XX wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich. Pod red. T. Gawina. Warszawa 2017

- Andrzej Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.

- Andrzej Walicki, Polskie zmagania z wolnością, Kraków 2000.

- Piotr Wandycz, Cena wolności, Kraków 1995.

- Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków [w] „Pomocnik historyczny”. 2015. Nr 2.

Z Kresów na Kresy. Wielkie przesiedlenie Polaków [w] „Pomocnik historyczny”. 2016. Nr 4.

Zakres tematów:

Zajęcia omawiają los społeczeństwa polskiego w XIX-XX wieku na ziemiach Litwy historycznej, szczególnie na terenie dzisiejszej Białorusi oraz jego rolę w rozwoju kulturowym i gospodarczym oraz w życiu politycznym w tym regionie Europy.

W części teoretycznej będzie omówiona rola historiografii w „epoce nacjonalizmów”, jej znaczenie dla formowania nowoczesnych narodów, na co zwracali uwagę znane badacze źródeł nacjonalizmu E. Gellner. B. Anderson, E. Hobsbawm, A. Smith oraz in. Oprócz tego będą krótko omówione badania nad relacjami pomiędzy historią i pamięcią podejmowane w drugiej połowie XX – początku XXI wieku przez historyków Jacques Le Goff, Pierre Nora, Jana Assmanna, Krzysztofa Pomiana, Roberta Trabę oraz in.

Studenci zapoznają się również z głównymi wydarzeniami w dziejach Polaków na Białorusi w ostatnich dwóch stuleciach, w tym Powstaniem Styczniowym, polskim ruchem narodowym na Białorusi i Litwie, wydarzeniami z okresu walki o niepodległość w roku 1918, tragedią Polaków podczas „Wielkiego terroru” w ZSRR i BSRR oraz z okresu II Wojny Światowej oraz in. Zostanę też zaprezentowane tematy związane z postaciami Tadeusza Kościuszki (1746-1817), Adama Mickiewicza (1798-1855), Konstantego Kalinowskiego (1838-1864), Elizy Orzeszkowej (1841-1910), Romana Skirmunta (1868-1939) oraz ich odbiorem na Białorusi.

Studenci też zapoznają się z stanem dzisiejszej historiografii białoruskiej oraz tendencjami współczesnej polityki historycznej na Białorusi

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane w formie wykładu informacyjnego i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywność

- wystąpienie z referatem w trakcie zajęć

Uwagi:

Wykłady odbywają się według rozkładu: 19. lutego, 04. marca, 18. marca, 01. kwietnia, 29. kwietnia, 13. maja, 27. maja, 10. czerwca

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.