Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim 3620-ZOSP-H-OG
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim 3620-ZOSP-H-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala Narożna, C10/A19,klC
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: David Kolbaia
Literatura:

Literatura w języku polskim i angielskim:

Asmus R., A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, 2010; The Azerbaijani Turks. Power and Identity Dunder Russian Rule, Stanford: Hoover Institution Press, 1992; Suny, Ronald, The Making of Georgian Nation, Indiana University Press, 1988; Suny, Ronald, Looking from Ararat. Armenia in Modern History, Indiana University Press, 1988; Świętochowski Tadeusz, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, Islam i narodowość w kraju podzielonym, Warszawa 1998; “Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, University of Warsaw, Warsaw 2008. Raczka Witt, A Sea or a Lake? The Caspian’s Long Odyssey, Central Asian Survey, I, 2000; Świętochowski Tadeusz, The Politics of Oil and the Quest for Stability: The Caspian Sea”, Post-Soviet Central Asia, (Ed. Atabaki, T., O’Kane, J.,) London, Tauris Academic Studies, Materski Wojciech, Historia Świata XX wieku, Gruzja, Warszawa 2000, Świetochowski Tadeusz, Historia Świata XX wieku, Azerbejdżan, Warszawa 2006; Libaridian, Gerhard J., The Challenge of Statehood. Armenian political Thinking Since Independence, Paul and Company, Concord MA, 2000. Awakow R. M., Lisow A., Rossia i Zakawkazie: realii nezawisimosti i nowoe partnerstwo, Moskwa; Rywkim M., Restoring the Empire? Dreas, Demagoguery, and Realisty”, Amerykan Foreign Policy Interests, vol. XV, 2002. Asmus R., A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, 2010. Dumała A., Stosunki Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego, Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008; Kużelewska E., Partnerstwo Wschodnie jako specyficzna forma Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy, kontekst międzynarodowy, red. J. Diec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011. Piskorska B., Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Kaukazu Południowego, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, red. A. Straszczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: między realizmem a rozczarowaniem, „Kaukaz – kultura, społeczeństwo, polityka. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 10 (2012) Zeszyt 2”, Lublin 2012.

Zakres tematów:

Niniejsza seria wykładów stanowi omówienie problemów związanych z historią jak i współczesna polityką kształtujących pogranicza część Bliskiego Wschodu (Zakaukazia), która została włączona do rosyjskiego i sowieckiego systemu imperialnego. Chronologicznie, wykłady i dyskusje skupiają na okresie od początków XX wieku do dziś. Tematem centralnym jest problem ciągłości historycznej wobec przemian w obszarze pogranicza odmiennych cywilizacji, pod panowaniem mocarstwa europejskiego zapóźnionego w rozwoju nowoczesności.

I, II. WPROWADZENIE.

Środowisko geograficzne i skład etniczny. Południowy Kaukaz i Bliski Wschód. Problem pogranicza. Podbój rosyjski: Północny i Południowy Kaukaz. Historyczny punkt zwrotny. Między autonomią o ograniczonym wcieleniem. Dwa modele polityki rosyjskiej. Rewolucja Rosyjska 1905-1907; przebudzenie polityczne i konflikt etniczny. Od regionalnego federalizmu do eksperymentu niepodległości. W cieniu Osmańskiej Turcji. Epizod brytyjski. Dyplomacja w poszukiwaniu ratunku. U źródeł narodowego komunizmu. Drugi podbój rosyjski.

III, IV. PODBÓJ SOWIECKI I NARODOWA UMOWA SPOŁECZNA.

Sowiecka polityka narodowościowa i korenizacja. Okres przekształceń; czas grozy, Federalizm emigracyjny i Rzeczypospolita Polska, Druga Wojna Światowa, Kaspijska Ropa, Azerbejdżan Irański i początek zimnej wojny.

V. PRZEWLEKŁY ZMIERZCH IMPERIUM.

Zakaukaska peryferia i kryzys strukturalny imperium. Konflikt etniczny i przebudzenie polityczne po raz drugi.

VI, VII. POSTSOWIECKA NIEPODLEGŁOŚĆ.

Próby postsowieckich rewolucji, w zaklętym kręgu sporów sąsiedzkich: Karabach i Abchazja. Nomenklaturowa stabilizacja, Struktury i procesy życia politycznego.

VIII, IX. PRYMAT POLITYKI ZAGRANICZNEJ.

Długi cień Rosji. Alternatywy: NATO, Unia Europejska, Nowy Szlak Jedwabny. Stany Zjednoczone i niepodlegle republiki Zakaukazia, polityka rurociągowa.

X, XI. GOSPODARKA STANU PRZEJŚCIOWEGO I GEOPOLITYKA

Nurty postsowieckiej gospodarki, Nowy model handlu zagranicznego, społeczne koszta przemian gospodarczych, Nafta i gospodarka.

XII, XIII. NOWA FALA POSTSOWIECKIEJ REWOLUCJI:

Gruzja 2003 r.

XIV, XV. KONKLUZJE:

Metody dydaktyczne:

Prezentacja dynamiki procesów rozpadu Związku Sowieckiego i wpływ tych zjawisk na państwa Zakaukazia oraz relacji odwrotnej- wpływ tych państw na procesy dezintegracji Związku Sowieckiego. Ukazanie specyficznych cech rewolucji politycznej w państwach Zakaukazia i ich wysiłków na rzecz adaptacji w nowej sytuacji geopolitycznej.

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria:

-obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- praca semestralna (esej) na zakończenie kursu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.