Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryzysy polityczne w Polsce 2102-BW-L-D2KPPO
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kryzysy polityczne w Polsce 2102-BW-L-D2KPPO
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 113
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Urszula Kurcewicz
Literatura:

Ajnenkiel A. (red.), Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944, Warszawa 2001.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013

Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski, Kraków 1997.

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004.

Eisler J., Grudzień ‘70, Warszawa 1995.

Eisler, J. Marzec 1968, Warszawa 1995.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.

Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Iskry, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny: Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hemmerling Z., Nadolski M., Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976.Wybór dokumentów, Warszawa 1991.

Hirsz Z. J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Jezierski A., Leszczyńska Cecylia, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.

Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989 przemiany strukturalne, Warszawa 1995.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Karpiński J., Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001.

Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993.

Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990.

Kowalski S., Narodziny III Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.

Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.

Łatyński M., Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych, Warszawa 1987 oraz wyd. późniejsze.

Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.

Nadolsk M., Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-1956. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993.

Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.

Osękowski Cz., Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.

Paczkowski A. (red.), Centrum władzy w Polsce 1948-1970, ISP PAN, Warszawa 2003.

Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980-styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Zdobycie władzy 1945-1947, Warszawa 1993.

Socha Ł. (M. Turlejska), Pokolenia żałobami czarne „Skazani na śmierć i ich sędziowie” 1944-1954, Warszawa 1986;.

Władyka W., Październik’56, Warszawa 1994.

Zakres tematów:

I. Zajęcia organizacyjne.

II. Społeczeństwo polskie a władza komunistyczna. Formy oporu społecznego i opozycji politycznej.

III. Październik’56 – pierwszy wyłom w systemie.

IV. Realia życia w Polsce epoki Władysława Gomułki – analiza filmu dokumentalnego Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL.

V. Władza ludowa wobec kryzysów społeczno-politycznych –

Projekt nr 1 Marzec’68;

Projekt nr 2 Grudzień’70.

VI. Dekada Gierkowska – 1970-1975 „socjalistyczne społeczeństwo konsumpcyjne”, 1976-1980 – kształtowanie opozycji antysystemowej.

VII. Projekt nr 3 Czerwiec’1976 .

VIII. Od Solidarności do Stanu Wojennego.

IX. Erozja systemu – od rozmów w Magdalence do powstania III RP

Metody dydaktyczne:

Przedmiot realizowany jest z zastosowaniem klasycznych i multimedialnych środków dydaktycznych.

Formy pracy w ramach zajęć:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, dyskusja, praca z tekstem, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny;

Metody praktyczne: metoda warsztatowa;

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), wykład konwersatoryjny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

• Obecność na zajęciach. W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku trzech lub więcej nieobecności student zobowiązany jest do ustalenia formy ich zaliczenia z wykładowcą.

• Zaliczenie kolokwiów, które odbywają się podczas wybranych zajęć w semestrze.

• Przygotowanie w grupach kilkuosobowych projektu na jeden z przydzielonych przez wykładowcę tematów z część problemowej zajęć oraz jego zaprezentowanie w formie prezentacji multimedialnej podczas zajęć w sali wykładowej.

Zaliczenie zwykłe (ZAL)

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.