Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryzysy polityczne w Polsce 2102-BW-L-D2KPPO
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kryzysy polityczne w Polsce 2102-BW-L-D2KPPO
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 113
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-03 15:00 : 16:30 sala 113
Stary BUW
2020-04-17 15:00 : 16:30 sala 113
Stary BUW
2020-04-24 15:00 : 16:30 sala 113
Stary BUW
2020-05-15 15:00 : 16:30 sala 113
Stary BUW
2020-05-22 15:00 : 16:30 sala 113
Stary BUW
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Urszula Kurcewicz
Literatura:

Ajnenkiel A. (red.), Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944, Warszawa 2001.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013

Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski, Kraków 1997.

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004.

Eisler J., Grudzień ‘70, Warszawa 1995.

Eisler, J. Marzec 1968, Warszawa 1995.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.

Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Iskry, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny: Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hemmerling Z., Nadolski M., Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976.Wybór dokumentów, Warszawa 1991.

Hirsz Z. J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Jezierski A., Leszczyńska Cecylia, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.

Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989 przemiany strukturalne, Warszawa 1995.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Karpiński J., Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001.

Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993.

Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990.

Kowalski S., Narodziny III Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.

Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.

Łatyński M., Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych, Warszawa 1987 oraz wyd. późniejsze.

Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.

Nadolsk M., Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-1956. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993.

Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.

Osękowski Cz., Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.

Paczkowski A. (red.), Centrum władzy w Polsce 1948-1970, ISP PAN, Warszawa 2003.

Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980-styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Zdobycie władzy 1945-1947, Warszawa 1993.

Socha Ł. (M. Turlejska), Pokolenia żałobami czarne „Skazani na śmierć i ich sędziowie” 1944-1954, Warszawa 1986;.

Władyka W., Październik’56, Warszawa 1994.

Zakres tematów:

I. Zajęcia organizacyjne.

II. Społeczeństwo polskie a władza komunistyczna. Formy oporu społecznego i opozycji politycznej.

III. Październik’56 – pierwszy wyłom w systemie.

IV. Realia życia w Polsce epoki Władysława Gomułki – analiza filmu dokumentalnego Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL.

V. Władza ludowa wobec kryzysów społeczno-politycznych –

Projekt nr 1 Marzec’68;

Projekt nr 2 Grudzień’70.

VI. Dekada Gierkowska – 1970-1975 „socjalistyczne społeczeństwo konsumpcyjne”, 1976-1980 – kształtowanie opozycji antysystemowej.

VII. Projekt nr 3 Czerwiec’1976 .

VIII. Od Solidarności do Stanu Wojennego.

IX. Erozja systemu – od rozmów w Magdalence do powstania III RP

Metody dydaktyczne:

Przedmiot realizowany jest z zastosowaniem klasycznych i multimedialnych środków dydaktycznych.

Formy pracy w ramach zajęć:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, dyskusja, praca z tekstem, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny;

Metody praktyczne: metoda warsztatowa;

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), wykład konwersatoryjny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

• Obecność na zajęciach. W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku trzech lub więcej nieobecności student zobowiązany jest do ustalenia formy ich zaliczenia z wykładowcą.

• Zaliczenie kolokwiów, które odbywają się podczas wybranych zajęć w semestrze.

• Przygotowanie w grupach kilkuosobowych projektu na jeden z przydzielonych przez wykładowcę tematów z część problemowej zajęć oraz jego zaprezentowanie w formie prezentacji multimedialnej podczas zajęć w sali wykładowej.

Zaliczenie zwykłe (ZAL)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.