Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje Unii Europejskiej 2105-PP-L-D2INEU
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucje Unii Europejskiej 2105-PP-L-D2INEU
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 113
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Piotr Tosiek
Literatura:

1. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 202, 7.06.2016.

2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 202, 7.06.2016.

3. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2017.

4. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017.

5. Strona internetowa: <europa.eu> (wraz z odnośnikami).

Zakres tematów:

1. Zasady naczelne prawa UE.

2. Ogólna charakterystyka źródeł prawa UE (prawo pierwotne i prawo pochodne).

3. Podział kompetencji między UE a państwa członkowskie.

4. Obywatelstwo UE – wymiar instytucjonalny.

5. Demokracja i deficyt demokratyczny UE.

6. System instytucjonalny UE – problemy definicyjne i klasyfikacyjne.

7. Międzyrządowość i ponadnarodowość w systemie instytucjonalnym UE.

8. Geneza Rady Europejskiej.

9. Struktura Rady Europejskiej.

10. Sposoby podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej.

11. Funkcje Rady Europejskiej.

12. Geneza Rady Unii Europejskiej.

13. Struktura Rady Unii Europejskiej.

14. Sposoby podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej.

15. Większość kwalifikowana w Radzie Unii Europejskiej.

16. Funkcje Rady Unii Europejskiej.

17. Geneza Parlamentu Europejskiego.

18. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

19. Struktura organizacyjna Parlamentu Europejskiego.

20. System partyjny UE.

21. Struktura polityczna Parlamentu Europejskiego.

22. Sposoby podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim.

23. Funkcje Parlamentu Europejskiego.

24. Geneza Komisji Europejskiej.

25. Struktura Komisji Europejskiej.

26. Powoływanie Komisji Europejskiej.

27. Sposoby podejmowania decyzji w Komisji Europejskiej.

28. Funkcje Komisji Europejskiej.

29. Geneza Trybunału Sprawiedliwości UE.

30. Struktura Trybunału Sprawiedliwości UE: zagadnienie instancyjności.

31. Powoływanie członków Trybunału Sprawiedliwości UE na wszystkich poziomach.

32. Rola sędziów i rzeczników generalnych.

33. Ogólna charakterystyka skargi o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.

34. Ogólna charakterystyka skargi na nieważność.

35. Ogólna charakterystyka skargi na zaniechanie.

36. Ogólna charakterystyka skargi odszkodowawczej.

37. Ogólna charakterystyka procedury ws. wydania orzeczenia prejudycjalnego.

38. Geneza Europejskiego Banku Centralnego.

39. Struktura Europejskiego Banku Centralnego.

40. Powoływanie członków organów Europejskiego Banku Centralnego.

41. Funkcje Europejskiego Banku Centralnego.

42. Geneza Trybunału Obrachunkowego.

43. Struktura Trybunału Obrachunkowego.

44. Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego.

45. Funkcje Trybunału Obrachunkowego.

46. Geneza Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

47. Struktura Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

48. Powoływanie członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

49. Funkcje Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

50. Geneza Komitetu Regionów.

51. Struktura Komitetu Regionów.

52. Powoływanie członków Komitetu Regionów.

53. Funkcje Komitetu Regionów.

54. Agencje i komitologia.

55. Procedury zmiany traktatów.

56. Ogólna charakterystyka zwykłej procedury ustawodawczej.

57. Ogólna charakterystyka specjalnej procedury ustawodawczej (warianty).

58. Ogólna charakterystyka procedur uchwalania aktów delegowanych i wykonawczych.

59. Odrębność proceduralna w obszarze WPZiB.

60. Charakterystyka procedury określonej w art. 7 TUE.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatoryjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.