Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i instytucje UE 2104-M-D2PIUE-DW
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo i instytucje UE 2104-M-D2PIUE-DW
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 113
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Tosiek
Literatura:

1) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2017.

2) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017.

3) Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012.

4) Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 202, 7.06.2016.

5) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 202, 7.06.2016.

Zakres tematów:

W ujęciu szczegółowym zajęcia obejmują poniższe grupy zagadnień.

Zagadnienia wstępne

1. Struktura prawna Unii Europejskiej.

2. Międzyrządowość i ponadnarodowość w Unii Europejskiej.

3. Podmiotowość prawna Unii Europejskiej.

4. Członkostwo w Unii Europejskiej.

5. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (art. 6 TUE, Karta Praw Podstawowych).

6. Uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej (art. 18-25 TFUE).

7. Kompetencje wyłączne, dzielone i inne Unii Europejskiej (art. 2-6 TFUE).

Źródła prawa

8. Prawo pierwotne pisane.

9. Prawo pierwotne niepisane.

10. Wewnętrzne prawo pochodne.

11. Zewnętrzne prawo pochodne

12. Cechy rozporządzenia (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

13. Cechy dyrektywy (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

14. Cechy decyzji (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

15. Cechy zalecenia i opinii (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

16. Publikacja i notyfikacja aktów prawa pochodnego (art. 297 TFUE).

17. Hierarchia aktów prawa pochodnego (art. 289-291 TFUE).

System instytucjonalny

18. System instytucjonalny UE – problemy klasyfikacyjne.

19. Geneza Rady Europejskiej.

20. Struktura Rady Europejskiej.

21. Sposoby podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej.

22. Funkcje Rady Europejskiej.

23. Geneza Rady Unii Europejskiej.

24. Struktura Rady Unii Europejskiej.

25. Sposoby podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej.

26. Większość kwalifikowana w Radzie Unii Europejskiej.

27. Funkcje Rady Unii Europejskiej.

28. Geneza Parlamentu Europejskiego.

29. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

30. Struktura organizacyjna Parlamentu Europejskiego.

31. Struktura polityczna Parlamentu Europejskiego.

32. Sposoby podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim.

33. Funkcje Parlamentu Europejskiego.

34. Geneza Komisji Europejskiej.

35. Struktura Komisji Europejskiej.

36. Powoływanie Komisji Europejskiej.

37. Sposoby podejmowania decyzji w Komisji Europejskiej.

38. Funkcje Komisji Europejskiej.

39. Geneza Trybunału Sprawiedliwości UE.

40. Struktura Trybunału Sprawiedliwości UE.

41. Powoływanie członków Trybunału Sprawiedliwości UE na wszystkich poziomach.

42. Rola sędziów i rzeczników generalnych.

43. Geneza Europejskiego Banku Centralnego.

44. Struktura Europejskiego Banku Centralnego.

45. Powoływanie członków organów Europejskiego Banku Centralnego.

46. Funkcje Europejskiego Banku Centralnego.

47. Geneza Trybunału Obrachunkowego.

48. Struktura Trybunału Obrachunkowego.

49. Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego.

50. Funkcje Trybunału Obrachunkowego.

51. Geneza Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

52. Struktura Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

53. Powoływanie członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

54. Funkcje Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

55. Geneza Komitetu Regionów.

56. Struktura Komitetu Regionów.

57. Powoływanie członków Komitetu Regionów.

58. Funkcje Komitetu Regionów.

Podstawowe procedury decyzyjne

59. Przystąpienie do Unii Europejskiej (art. 49 TUE).

60. Wystąpienie z Unii Europejskiej (art. 50 TUE).

61. Zawieszenie państwa członkowskiego w niektórych prawach (art. 7 TUE).

62. Zasada pomocniczości.

63. Zasada przyznania.

64. Zasada proporcjonalności.

65. Procedury zmiany traktatów (art. 48 TUE).

66. Zwykła procedura ustawodawcza (art. 294 TFUE).

67. Specjalna procedura ustawodawcza.

68. Procedura zawierania umów międzynarodowych (art. 218 TFUE).

69. Odrębność proceduralna w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

70. Procedura przewidziana w art. 352 TFUE.

Ochrona prawa

71. Fazy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

72. Możliwość odwołania się od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

73. Możliwość odwołania się od orzeczeń Sądu i sądów wyspecjalizowanych.

74. Legitymacja w postępowaniach przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

75. Skarga o naruszenie traktatu (art. 258-259 TFUE)

76. Skarga na nieważność (art. 263 TFUE).

77. Skarga na zaniechanie (art. 265 TFUE).

78. Skarga odszkodowawcza (art. 268 TFUE).

79. Orzeczenie prejudycjalne (art. 267 TFUE).

Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich

80. Wykonywanie bezpośrednie i pośrednie prawa Unii Europejskiej.

81. Bezpośrednia skuteczność i bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej.

82. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej.

83. Orzeczenia w sprawach: van Gend, F. Costa, Internationale Handelsgesellschaft.

84. Orzecznictwo konstytucyjne RFN: sprawy Solange, Maastricht, Lizbona.

85. Konstytucja RP a członkostwo w Unii Europejskiej (art. 90-91 Konstytucji).

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium (dyskusja, debata, prezentacja).

Metody i kryteria oceniania:

1. Projekt przygotowywany w grupach.

2. Test.

3. Ocena ciągła aktywności na zajęciach.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.