Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy konstytucyjne państw euroazjatyckich 2100-MON-SKPE-OG
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Systemy konstytucyjne państw euroazjatyckich 2100-MON-SKPE-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 111
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Zaleśny
Literatura:

1. J. Szymanek (red.), System rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014.

2. J. Zaleśny, The Idea of Plebiscitary Democracy and Its Accommodation in the Countries of Post-Soviet Central Asia, “Journal of Entrepreneurship Education” 2018 Vol 21 Issue 3.

3. Ю. Шведа, Партийная система Украины в исторической ретроспективе, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33.

4. O. Yatsunska, The impact of changes in electoral systems: a comparative analysis of the local election in Ukraine in 2006 and 2010, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

5. А.В. Канюс, Политические партии Республики Беларусь: от левых до правых, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

6. Л.А. Тхабисимова, Х.А. Тхабисимов, Политические партии в избирательном процессе субъектов Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33.

7. В.В. Гончаров, Проблемы формирования и развития государственной идеологии как основы оптимизации системы исполнительной власти в Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

8. М.Г. Нумухаметова, Специфика формирования политического курса стран постсоветского пространства, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36. 9. С.В. Никитин, Реализация судебного контроля в сфере нормотворчества в Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

10. И.Ю. Остапович, Конституционный суд Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации: взаимодействие в области Законодательства, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

11. В.А. Черепанов, О становлении и развити федерализма в России, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

12. Т.Н. Литвинова, Развитие российского федерализма в условиях постсоветской политической трансформации, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

13. С.В. Матушкина, Роль этнополитических факторов в развитии современной Украины, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

14. K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2017.

15. A. Manasyan, The Two-Party Political System and Perspectives of its Development in the Republic of Armenia, "Studia Politologiczne" 2017, vol. 44.

16. A. Manasyan, Development of the Constitutional Doctrine and the Stability of the Legal Positions of the Constitutional Court (on the example of the Republic of Armenia), "Studia Politologiczne" 2015, vol. 36

17. J. Szymanek, Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013.

18. С.К. Амандыкова, Конституция Республики Казахстан 1993 года – первая Конституция суверенного Казахстана, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

19. J. Zaleśny, System konstytucyjny Azerbejdżanu, Warszawa 2013.

20. К. Макили-Алиев, Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

21. J. Zaleśny, Конституционный суд в системе судебной власти Азербайджанской Республики, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

22. J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011

23. С.Ю. Артемьев, Л. Игун, Ключевые особенности переходного конституционализма в Республике Беларусь, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.

24. М.И. Пастухов, Судебная система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

25. М.И. Пастухов, Конституционное правосудие в Республике Беларусь (1994–2014 гг.), „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39.

26. J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010.

27. J. Zaleśny (ed.), Constitutional Courts in Post-Soviet States. Between the Model of a State of Law and Its Local Application, Peter Lang 2019.

Zakres tematów:

1. System polityczny – pojęcia

System polityczny a system rządów. Historyczne i współczesne klasyfikacje (i ich kryteria) systemów rządów. Demokracja i autokracja, koncentracja lub podział władzy. Zasada podziału władzy i jej rozumienia.

A. Antoszewski, Metodologiczne aspekty badań nad systemem rządzenia, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014; Z. Machelski, System rządów w ujęciu procesualnym. Uwagi metodologiczne, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów …; M. Wallner, Koncepcje teoretyczne systemu rządów: źródła, założenia, krytyka, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów …; J. Zaleśny (ed.), Constitutional Courts in Post-Soviet States. Between the Model of a State of Law and Its Local Application, Peter Lang 2019.

2. System prezydencki

Cechy konstytutywne systemu prezydenckiego i ich specyfika. Mechanizmy separacji i równoważenia władz w systemie prezydenckim.

P. Laidler, Podstawowe założenia systemu prezydenckiego na przykładzie USA, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów…; M. Turek, System prezydencki w praktyce politycznej USA, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów …

3. System parlamentarno-gabinetowy i jego mutacje

Odmiany i modyfikacje systemu parlamentarnego. Tzw. klasyczny system parlamentarno-gabinetowy, metody racjonalizacji systemu parlamentarno-gabinetowego.

B. Dziemidok-Olszewska, Kontrowersje wokół doktrynalnych założeń systemu rządów parlamentarnych, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów …; R. Glajcar, Reżim parlamentarny – próba charakterystyki, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów …; J. Szymanek, Mechanizmy racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów – przegląd koncepcji, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów …

4. System półprezydencki

Cechy tożsamościowe systemu półprezydenckiego. Prezydent – rząd – premier w systemie półprezydenckim. Rząd a parlament w systemie półprezydenckim.

J. Szymanek, System półprezydencki (mieszany). Metodologiczna zasadność i prakseologiczna użyteczność, [w:] J. Szymanek (red.), System rządów …

5. Rozpad ZSRR i proklamowanie aktów niepodległości

Deklaracje niepodległości. Proklamowanie aktów konstytucyjnych. Wybór nowego systemu rządów – poszukiwanie wzorów. Tradycje polityczne: komunistyczne, uniwersalne europejskie, odrębne. Znaczenie Rady Europy dla podejmowanych wyborów ustrojowych.

W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001

6. Demokracja plebiscytarna i jej stosowanie w państwach poradzieckich

Geneza demokracji plebiscytarnej i jej cechy tożsamościowe. Metody aplikowania rządów plebiscytarnych w państwach poradzieckich. Demokracja plebiscytarna jako forma marginalizacji parlamentu. Referendum jako instrument sukcesji władzy.

J. Zaleśny, The Idea of Plebiscitary Democracy and Its Accommodation in the Countries of Post-Soviet Central Asia, “Journal of Entrepreneurship Education” 2018 Vol 21 Issue 3.

7. Systemy partyjne i wybory parlamentarne w państwach poradzieckich

Instytucjonalizacja partii politycznych. Tożsamość partii politycznych. Ewolucja systemów partyjnych. Udział partii politycznych w wyborach parlamentarnych. Prawne i faktyczne uwarunkowania wyborów parlamentarnych.

Ю. Шведа, Партийная система Украины в исторической ретроспективе, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33; П. Молочко, Особенности развития партийной системы Украины: от плюрализма к ограниченной конкуренции, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33; O. Yatsunska, The impact of changes in electoral systems: a comparative analysis of the local election in Ukraine in 2006 and 2010, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36; А.В. Канюс, Политические партии Республики Беларусь: от левых до правых, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39; Л.А. Тхабисимова, М.Г. Шукюрова, Применение пропорциональной избирательной системы в России на выборах в субъектах Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33; Л.А. Тхабисимова, Х.А. Тхабисимов, Политические партии в избирательном процессе субъектов Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33

8-9. Federacja Rosyjska

Rozpad ZSSR i jego implikacje. Założenia Konstytucji z 1993 r. Założenia ustroju państwa. Federacja Rosyjska jako państwo federalne. Wektory władzy: Prezydent – Rząd - Duma Państwowa. Kontrola konstytucyjności prawa.

J. Zaleśny, Zasady podziału władzy w Rosji, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, Tom II, Rzeszów 2016; A. Stępień-Kuczyńska, S. Sulowski, A.Ju. Szutow (red.), Modernizacja w Rosji „Studia Politologiczne” 2016, vol. 40; В.В. Гончаров, Проблемы формирования и развития государственной идеологии как основы оптимизации системы исполнительной власти в Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36; М.Г. Нумухаметова, Специфика формирования политического курса стран постсоветского пространства, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36; Р.С. Мухаметов, Особенности внутренней политики России 2012–2014 гг., „Studia Politologiczne”2015, vol. 36; С.В. Никитин, Реализация судебного контроля в сфере нормотворчества в Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32; И.Ю. Остапович, Конституционный суд Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации: взаимодействие в области Законодательства, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36; В.А. Черепанов, О становлении и развити федерализма в России, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39; Т.Н. Литвинова, Развитие российского федерализма в условиях постсоветской политической трансформации, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39

10. Ukraina

Dynamika systemu politycznego Ukrainy. Założenia Konstytucji z 1996 r. Założenia ustroju państwa. Wektory władzy: Prezydent – Gabinet Ministrów – Rada Najwyższa. Podziały socjopolityczne.

Н.В. Примуш Формирование „новой” украинской оппозиции в условиях военно-политического кризиса, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36; С.В. Матушкина, Роль этнополитических факторов в развитии современной Украины, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 36.

11. Białoruś

Dynamika systemu politycznego Białorusi. Założenia Konstytucji z 1994 r. Założenia ustroju państwa. Wektory władzy: Prezydent – Rząd – Zgromadzenie Narodowe.

С.Ю. Артемьев, Л. Игун, Ключевые особенности переходного конституционализма в Республике Беларусь, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32; М.И. Пастухов, Судебная система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39; М.И. Пастухов, Конституционное правосудие в Республике Беларусь (1994–2014 гг.), „Studia Politologiczne” 2016, vol. 39

12. Azerbejdżan

Dynamika systemu politycznego Azerbejdżanu. Założenia Konstytucji z 1995 r. Założenia ustroju państwa. Wektory władzy: Prezydent – Gabinet Ministrów – Milli Medżlis

J. Zaleśny, Ewolucja przywództwa państwowego niepodległego Azerbejdżanu, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012;

К. Макили-Алиев, Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32; J. Zaleśny, Конституционный суд в системе судебной власти Азербайджанской Республики, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32

13. Kazachstan

Dynamika systemu politycznego Kazachstanu. Założenia Konstytucji z 1995 r. Założenia ustroju państwa. Wektory władzy: Prezydent – Rząd – Parlament

С.К. Амандыкова, Конституция Республики Казахстан 1993 года – первая Конституция суверенного Казахстана, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca i dyskusje naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zalicza udział w co najmniej połowie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.