Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język portugalski - poziom podstawowy 3300-POROA2
Semestr letni 2019/20
Lektorat, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język portugalski - poziom podstawowy 3300-POROA2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 3.018
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 2.015
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Belina
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. TAVARES, Ana (2005) Português XXI, część 1, Lisboa: Lidel.

2. COIMBRA LEITE, Isabel e MATA COIMBRA, Olga (2015) Gramática ativa 1, Lisboa - Porto: Lidel.

Literatura dodatkowa:

1. KUZKA, Robert e PASCOAL, José (2014) Passaporte para Portugês, część 1, Lisboa - Porto: Lidel;

2. DIAS, Ana, (2011) Entre nós 1, Lisboa - Porto: Lidel.

+ materiały dodatkowe

Zakres tematów:

I SEMESTR

1. Alfabet, zasady wymowy, literowanie.

2. Kraje i narodowości, tworzenie rodzaju żeńskiego.

3. Liczebniki. Tworzenie liczby mnogiej.

4. Rodzajniki określone i nieokreślone.

5. Czasowniki regularne w czasie teraźniejszym Presente de indicativo.

6. Opis położenia i przestrzeni, opis pomieszczeń.

7. Godziny, dni tygodnia, czasowniki zwrotne.

8. Okoliczniki czasu, rutyna dzienna, czasowniki nieregularne w Presente de indicativo.

9. Morfologia i składnia poszczególnych wariantów czasownika „być”.

10. Konstrukcja peryfrastyczna estar+a+infinitivo jako czas teraźniejszy ciągły.

11. Przyimki ruchu, kontrakcje przyimków z rodzajnikami.

12. Wyrażanie czasu przyszłego poprzez konstrukcje peryfrastyczne.

13. Zaimki dopełnienia dalszego.

II SEMESTR

1. Tworzenie porównań, superlativo absoluto.

2. Spędzanie czasu wolnego.

3.Wyrażanie gustów i opinii.

4. Podstawowe zwroty w życiu codziennym (sklep, przychodnia, dworzec, hotel).

5.Tryb rozkazujący.

6. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze

7. W gabinecie lekarskim, części ciała.

8. Opis charakteru i wyglądu.

9. Zaimki wskazujące odmienne i nieodmienne.

10. Opis drogi, zaimki nieokreślone.

11. Czas przeszły Pretérito Perfeito Simples.

12. Czas przeszły Pretérito Imperfeito.

Metody dydaktyczne:

Podstawowymi metodami dydaktycznymi są: metoda komunikacyjna i metoda zadaniowa. Zakładają one m.in.:

1. Praca w grupie.

2. Praca zespołowa.

3. Praca w domu na podstawie materiałów wykorzystanych podczas zajęć.

4. Ćwiczenia wspomagane środkami audiowizulanymi (video, słuchanie nagrań).

5. Gry i zabawy językowe.

6. Praca ze słownikiem.

7. Odgrywanie ról.

8. Rozwiązywanie ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego.

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia. Opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia; wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Uwagi:

Kurs dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.