Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat pracy naukowej 3000-11A1WP
Semestr zimowy 2020/21
Warsztaty, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztat pracy naukowej 3000-11A1WP
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Warsztaty (WAR), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-02 11:30 : 13:00 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
AK
2020-12-09 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
AM
2020-12-16 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
AM
2021-01-13 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
AM
2021-01-20 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
AM
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alina Kępińska, Alina Molisak
Literatura:

LITERATURA DO CZĘŚCI - LITERATUROZNAWSTWO

1/ hasła słownikowe

– J. Sławiński, Parodia, w: Słownik terminów literackich, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008;

– R. Nycz, Parodia, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1993.

– Awangarda krakowska, oprac. S. Jaworski, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1993, s. 77-83;

– Awangarda krakowska, oprac. A. Okopień-Sławińska, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008, s. 39-40.

– ZJ. Adamczyk, Cenzura, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002;

– E. Skorupa, Cenzura, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1, Toruń 2016.

– Z. Sinko, Gotycyzm, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2002;

– B. Paczkowska, Gotycyzm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009;

– T. Kostkiewiczowa, Gotycyzm, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008.

2/ artykuł naukowy, na podstawie którego student będzie musiał odtworzyć w punktach porządek problemowy i tok argumentacji

– H. Markiewicz, Co się stało z Lalką?, w: tegoż, Przygody dziel literackich, Gdańsk 2004;

- T. Kizwalter, Czy Mickiewicz stworzył naród polski? , w: Przegląd Humanistyczny. 1999, nr 4, s. 45-60

– R. Nycz, “Każdy z nas jest przybyszem” : wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku, w: Teksty Drugie. – 1999, nr 5, s. 41-51

– K. Wyka, Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Różewicza, w: tegoż, Różewicz parokrotnie, Warszawa 1977, s. 83-99;

– A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w: tegoż, Pisma logiczno-filozoficzne. Prawda, t. I, Warszawa 1995, s.

228-282.

3/ artykuł naukowy, do którego student będzie musiał zrobić streszczenie

– S. Barańczak, Zemsta na słowie. O „Balu w Operze” Juliana Tuwima, „Zeszyty Literackie” 1983, nr 4; przedr. w: tegoż, Tablice z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dla kogo się pisze, Londyn 1990;

– I. Opacki, „W środku niebogręga”. O „Balladach i romansach” Mickiewicza, w: tegoż, Poezja romantycznych przełomów, Wrocław 1972;

– M. Płachecki, Szyfry „Lalki”, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.Osiński, Warszawa 2013;

– R. Nycz, Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki, „Teksty Drugie” 2001, nr 3/4 (68/69), s. 7–17.

- H. Gosk “Kto ty jesteś? Polak mały…” : transformacja znaczenia pojęć: “obcy”, “ojczyzna” w prozie polskiej po roku 1989, w: Porównania. – T. 13 (2013), s. 107-115

4/ artykuł naukowy, do którego student będzie musiał zrobić indeks pojęć

– M. Dłuska, Gdzie nie posieją mnie…, w: Liryka polska, Interpretacje; red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków 1971;

– J. Maciejewski, Miejsce pozytywizmu polskiego w dziewiętnastowiecznej formacji kulturowej, w: Pozytywizm. Języki epoki, red. G.

Borkowska i J. Maciejewski, Warszawa 2001;

- G. Babiński Naród czy więź narodowa? : przemiany pojęcia narodu w kulturze najnowszej, w: Ethos. – 2009, nr 3/4, s. 33-43

– P. Czapliński, Języki niezależności. Jak jest artykułowana w literaturze niepodległość odzyskana przez Polskę w roku 1989?, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R, Nycz, Kraków 2011,

s. 39-63;

– M. Kuziak, Tajemnica intertekstualności Mickiewicza. Wokół IV części „Dziadów”, w: tegoż, Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013.

5/ artykuły naukowe (na ten sam temat albo podobny), które student będzie musiał porównać

– W. Bolecki, Przedwiośnie oraz inne pory roku, „Teksty Drugie” 2015, nr 2;

– P. Czapliński, Państwo bez wstrętu, „Teksty 2” 2016, nr 1.

– Z. Stefanowska, O „Romantyczności”, w: tejże, Próba zdrowego rozumu, Warszawa 2001;

– R. Przybylski, Romantyzm, czyli przepaść klasyka, w: tegoż, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1973.

– E. Owczarz, „Drogi, które idą…”. O rzekach Kraszewskiego. (Wstępne rozpoznanie), „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5;

– M. Rudkowska, Fotel Kraszewskiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5.

– T. Bujnicki, Sarmacko-barokowy świat pana Zagłoby, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz i

- M. Głowiński, Warszawa 1992 (lub w: Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”, wybór K. Augustyniak, Warszawa 2016);

– R. Koziołek, Śmiech Zagłoby, w: tegoż, Ciała Sienkiewicza, Katowice 2009.

- M. Wołk, Język nasz, język ich. Jeszcze o wariantach tekstowych "Campo di Fiori", w: Archiwum Emigracji, 2011, z. 1-2 (https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/gazeta/ae_15/05_Wolk.pdf)

- "Dialog", w: Tygodnik Powszechny 2005-05-01 (http://www.dialog.org/dialog_pl/campo-di-fiori.html)

– M. Janion, I. Filipiak, Zmagania z Matką i Ojczyzną, w: B. Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie, Kraków 2008, s. 81-98;

– M. Kuziak, Interteksy postzależności. Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Umińskiej-Keff, w: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski Dyskurs Postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków 2013, s. 203-217.

Zakres tematów:

1 - 2. hasła - pojęcia i kategorie

3. konstrukcja artykułu naukowego

4. streszczenie artykułu naukowego,

referowanie stanu badań

5. analiza tekstu naukowego - główne pojęcia

6 - 7. porównanie różnych wypowiedzi naukowych

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów naukowych, dyskusja dotycząca rozumienia pojęć, kategorii, konstrukcji artykułu naukowego; pisemne streszczenie wybranego artykułu, wskazanie głównych pojęć użytych przez autora; analiza porównawcza dwóch tekstów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywność i udział w dyskusji,

prace pisemne (dwie)

Uwagi:

od 21.10.2020 dr hab. Alina Kępińska (IJP) s. 29; od 09.12.2020 dr hab. Alina Molisak (ILP) s. 26

Zajęcia będą się odbywały synchronicznie, za pośrednictwem komunikatora Zoom albo Google Meet.

Studenci i studentki muszą posiadać działające kamery i mikrofony.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.