Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o literaturze 3001-11A1WN
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do nauki o literaturze 3001-11A1WN
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-03 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-10 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-17 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-07 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-14 11:30 : 13:00 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Kuligowski
Literatura:

- Bayard P., Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, Warszawa 2008.

- Bod R., Historia humanistyki. Zapomniane nauki, Warszawa 2013.

- Borges J.L., Fikcje, Warszawa 2003.

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.

- Górski K., Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956.

- Krzyżanowski J., Nauka o literaturze, Wrocław 1984.

- Maas P., Krytyka tekstu (fragmenty), „Pamiętnik Literacki”, t. 85 (1994), z. 2.

- Reynolds L.D., Wilson N.G., Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, Warszawa 2008.

- Steiner G., Rzeczywiste obecności, Gdańsk 1997.

- Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

- Waters L., Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, Kraków 2009.

Zakres tematów:

(1) Nauka o literaturze i jej miejsce w systemie nauk oraz w samej literaturze

– humanistyka a nauka o literaturze: specyfika nauk humanistycznych, science a scholarship, nauki nomotetyczne i idiograficzne, wyjaśnianie i rozumienie, integralność, kumulatywność, erudycja

– nauka o literaturze a literaturoznawstwo: status wzorca metodologicznego przyrodoznawstwa (nauk ścisłych)

– nauka o literaturze a filologia: pytanie o archetyp/oryginał tekstu, krytyka tekstu i interpretacja alegoryczna, analogia i anomalia, kanon, biblioteka, paideia, „encyklopedia”, transmisja tekstów klasycznych i ich zepsucie, renesans, druk, wydania, normatywne pojęcie kultury, stemmatyczna teoria recensio

– nauka o literaturze a świadomość literacka i historyczna: samoświadomość nowoczesności (querelle des anciens et des modernes), historyzm, formalizm, Nowa Krytyka / close reading, strukturalizm, hermeneutyka, poststrukturalizmy, wieloparadygmatowa rekonstrukcja etc.

– nauka o literaturze jako, parafrazując Claude’a Backvisa, jedna z makrostruktur kultury w stanie kryzysu – aleksandryjski „lęk przed wpływem” (anxiety of influence)

(2) Porządek logiczny i rzeczywisty pracy wstępnej, czyli kwerenda biblioteczna

– punkt wyjścia: biblioteka, czyli wszechświat

– „W «humanistyce» [...] samo wyliczanie publikacji zahacza o groteskę” (George Steiner)

– kwerenda, pytanie, zakres, metadane

– bibliografie załącznikowe tekstów cudzych

– wydawnictwa bibliograficzne nieciągłe i ciągłe (w tym wybrane sieciowe): Katalog Biblioteki Narodowej (tu: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”), Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów w UJ, „L’Année philologique”

– inne źródła systematyczne: BazHum, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), JSTOR, Open Library, Google Books

(3) Biblioteka idealna autora planowanego tekstu, czyli bibliografia

– elementy paratekstowe w tekście akademickim: strona przedtytułowa, przedtechniczna (wakat), tytułowa, techniczna, spis treści (na początku czy na końcu), indeksy, żywa pagina, motto, marginalia, przypisy, elementy graficzne i wreszcie – bibliografia załącznikowa

– „For my own part, I am resolved never to read any book but my own, as long as I live” (Laurence Sterne)

– struktura i porządek bibliografii załącznikowej – przykłady

– struktura i porządek zapisu bibliograficznego – warianty

– źródła prymarne, źródła sekundarne

– teksty źródłowe, opracowania

– bibliografia podmiotowa i przedmiotowa

– przypadek eseju bibliograficznego

(4) Porządek cytatów, przywołań, odniesień, przypisów

– lokalizacja cytatu, przywołania, odniesienia

– przypisy dolne, końcowe, harwardzkie

– lokalizacja indeksu przypisu (kotwicy), zwłaszcza w przypadkach wątpliwych

– elementy zapisu bibliograficznego w przypisie

– przywołanie tekstu i/lub autora po raz pierwszy

– przywołanie tekstu i/lub autora przywołanego w poprzednim odwołaniu

– przywołanie tekstu i/lub autora przywołanego wcześniej niż w poprzednim odwołaniu

– formuły konwencjonalne w postaci polskiej i łacińskiej

(5) Typografia jako korelat stylu

– przygotowanie tekstu do druku: korekta, adiustacja, redakcja naukowa i techniczna

– mikrotypografia: znaki niewidzialne, operowanie spacją i wakatem

– rodzaje czcionek: szeryfowa, bezszeryfowa, nieproporcjonalne (monospace)

- cudzysłów, cudzysłów wewnętrzny, cytat blokowy, wyróżnienie aktywne i pasywne, cyfry nautyczne, dywiz a półpauza, znak zakresowy etc.

– typografia w edytorze tekstowym

– typografia w edytorze biurowym

– skład profesjonalny (TeX, InDesign)

– styl typograficzny: styl znaku, akapitu, strony

– hierarchia (kaskada) stylów: dziedziczenie cech

– styl domyślny, styl bloku tekstu, cytatu blokowego, tytułu, podtytułu, pozycji bibliograficznej, przypisu

– typowe błędy składu

(6) Kompozycja wypowiedzi pisemnej

– korelaty piśmienności: od mowy do pisma, od składni współrzędnej do podrzędnej, od zdań prostych do złożonych, od mnemotechnicznej poezji do technicznej prozy (Ong), redukcja wymiarowości (Flusser), od hermeneutyki rytuału do hermeneutyki tekstu (Assman)

– roszczenie precyzji wywodu a pozatechniczne cele humanistyki względnie literaturoznawstwa – gatunki wypowiedzi akademickiej: synteza, monografia (rozprawa), artykuł (rozprawka), omówienie (raport), recenzja, polemika oraz esej (jako supergatunek?)

– porządek wywodu i porządek wypowiedzi (porządek logiczny i porządek tekstowy)

– pierwsze i ostatnie zdanie, ordo Homericus, ab ovo, in medias res, elementy (akademickiej?) topiki i figuratywności, konkluzja i puenta, cele i delimitacja tekstu, poziomy znaczeń etc.

– pojęcia konwencji i normy, rodzaje spójności (składniowa kohezja vs znaczeniowa koherencja), rodzaje złożoności (złożoność właściwa vs komplikacja)

(7) Omówienie prac zaliczeniowych

– praca zaliczeniowa: tytuł i struktura, pierwsze zdanie, możliwy aparat przypisów i odniesiona do niego możliwa bibliografia (w przypisach i bibliografii wyłącznie pozycje istniejące)

– jak rozmawiać o tekstach, których się nie czytało?

Metody dydaktyczne:

Rozmowa zdalna z wykorzystaniem Google Meet, przystosowane do potrzeb grupy prace o charakterze przygotowawczym i warsztatowym, analiza tekstów cudzych, badanie form i konwencji w tekstach cudzych, badanie konsekwencji przyjętych rozwiązań warsztatowych i metodologicznych w tekstach cudzych, praca zaliczeniowa.

Uwagi:

II połowa semestru, I zajęcia 03.12.2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.