Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego II 3003-11A2GR
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gramatyka opisowa języka polskiego II 3003-11A2GR
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-03 08:00 : 09:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-10 08:00 : 09:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-17 08:00 : 09:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-07 08:00 : 09:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-14 08:00 : 09:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Jabłońska
Literatura:

Anusiewicz J., 1978, Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Wrocław.

Bąba S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.

Buttler D., 1976a, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Fliciński P., 2015, Wybrane aspekty nienormatywnej łączliwości frazeologizmów na podstawie danych korpusowych (w:) Nowe zjawiska V w języku, tekście i komunikacji. Frazeologizmy, Olsztyn, s. 35-47.

Heinz A., 1988, Składnia przypadków (w:) Język i językoznawstwo. Wybór prac, Warszawa, s. 283–394.

Majkowska G., 2015, Źródła polskiej frazeologii (w:) j.w., s. 148-167.Przybylska R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków.

Szpila G., 2000, Język trzeciego tysiąclecia: zbiór referatów z konferencji, Kraków.

Walczak B., 1995, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 9–10, s. 1–16.

Weinsberg A., 1973, Przyimki przestrzenne w języku polskim, niemieckim i rumuńskim, Ossolineum.

Waszakowa K., 2017, Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa, Warszawa.

Wierzbicka-Piotrowska E., 2016, Walencja w ujęciu Danuty Buttler jako inspiracja do badań nad polską składnią semantyczną (w:) Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, red. K. Skwarska, E. Kaczmarska, Praha, s. 59–68.

Laboratorium Językowe UW: http://www.laboratoriumjezykowe.uw.edu.pl

Narodowy Korpus Języka Polskiego: http://nkjp.pl

Obserwatorium Językowe: http://nowewyrazy.uw.edu.pl

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z powstającymi współcześnie innowacjami językowymi: leksykalnymi, fonetycznymi, słowotwórczymi, fleksyjnymi, składniowymi i frazeologicznymi. Jednym z zagadnień będzie próba odróżnienia innowacji od błędu językowego. Studenci będą mieli też okazję ocenić wybrane innowacje pod kątem zgodności z normą, odwołując się do swojej wiedzy na temat kryteriów poprawności językowej. Kolejnym etapem będzie analiza materiału: przyczyny i mechanizmy powstania danej konstrukcji. Pod koniec zajęć studenci będą mieli okazję samodzielnie, przy użyciu zdobytej wiedzy, przeanalizować wybrane innowacje językowe. Zbierając materiał, będą korzystali z Narodowego Korpusu Języka Polskiego oraz wyszukiwarki Google.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Współczesne tendencje rozwojowe języka polskiego.

2. Innowacje leksykalne, fonetyczne, słowotwórcze fleksyjne, składniowe i frazeologiczne.

3. Funkcje semantyczne i syntaktyczne polskich przypadków i wybranych przyimków.

4. Stosowanie kryteriów poprawności językowej w ocenie innowacji językowych.

5. Sposoby opisu innowacji językowych.

6. Narzędzia stosowane w pracy badawczej (NKJP, wyszukiwarka Google).

7. Rodzaje zmian znaczeniowych.

8. Samodzielna analiza wybranych innowacji językowych.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja;

- prezentacja;

- praca indywidualna i praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

– referat – 25 pkt.;

– pisemna analiza wybranych innowacji – 25 pkt.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zaakceptowanych przez UW do nauczania zdalnego (Zoom, Google Meet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.