Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego II 3003-11A2GR
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gramatyka opisowa języka polskiego II 3003-11A2GR
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-01 11:30 : 13:00 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-08 11:30 : 13:00 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-15 11:30 : 13:00 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-22 11:30 : 13:00 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-12 11:30 : 13:00 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Piotrowska
Literatura:

1. Bartmiński J., 2009, Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Lublin.

2. Beaugrande R. A., Dressler W. U., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa.

3. Boniecka B., 1999, Lingwistyka tekstu – teoria i praktyka, Lublin.

4. Bralczyk J., 2004, Język na sprzedaż, Warszawa.

5. Grice H.P., 1980, Logika a konwersacja (w:) Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa.

6. Grzegorczykowa R., 1997, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu (w: ) „Tekst”, nr 25.

7. Grzegorczykowa R., 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy (w:) Język a kultura, 4, Wrocław.

8. Hogan, 2000, Psychologia perswazji, Warszawa.

9. Levinson S.C., 2010, Pragmatyka, Warszawa.

10. Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa.

11. Witosz B.,2007, Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy, Poradnik Językowy, z. 7, s. 3-18.

12. Wojtak M., 1999, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka” VIII, s. 105-118.

Zakres tematów:

1) Tekst i jego funkcje.

2) Siedem kryteriów tekstowości według Dresslera i

3) Wykładniki językowe funkcji perswazyjnej tekstu.

4) Maksymy konwersacyjne Grice’a i gramatyczne środki umożliwiające ich świadome naruszanie.

5) Środki językowe (gramatyczne i leksykalne) umożliwiające mówienie między wierszami (presupozycja i implikatura konwersacyjna)

6) Ciąg argumentacyjny jako oś kompozycyjna tekstu. Wykładniki językowe (gramatyczne i leksykalne) argumentacji logicznej, retorycznej i erystycznej.

7) Perswazja a manipulacja językowa. Środki gramatyczne o funkcji perswazyjnej. Zasady perswazji.

8) Możliwości manipulacji językowej za pomocą środków fonetycznych, morfologicznych i składniowych.

9) Perswazyjna funkcja wybranych kategorii gramatycznych (liczba, czas, tryb, stopień, aspekt)

10) Funkcje środków słowotwórczych użytych w tekście (produktywne typy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie)

11) Funkcja tekstotwórcza wybranych konstrukcji składniowych (krytyczna analiza schematów zdaniowych).

12) Rola deiktyczności i anaforyczności w tworzeniu spójnego tekstu.

13) Gramatyka rozmowy i jej opisu. Reguły językowe stosowania mowy zależnej, niezależnej i pozornie zależnej.

14) Gramatyka tekstów poetyckich (przekraczanie granic języka).

Metody dydaktyczne:

W czasie zajęć wiedza gramatyczna zdobyta na zajęciach z GOJP 1 zostanie wykorzystana do analizy wybranych tekstów pisanych i mówionych. Przedmiotem rozważań na zajęciach będzie opis funkcjonalny jednostek języka z różnych poziomów systemu (fonologicznego, morfologicznego, syntaktycznego, semantycznego) , które zostały użyte w tekście z uwzględnieniem reguł gramatyki tekstu, czyli w tekście:

a) spełniającym warunki kohezji, koherencji;

b) zgodnym z maksymami konwersacyjnymi;

c) uwzględniającym zasady perswazji.

Ważne będzie także ustalenie funkcji, jaką pełnią w gramatyce tekstu kategorie morfologiczne, np. liczba, tryb, osoba, czas, aspekt oraz syntaktyczne, np. strona, nominalizacja zdania czy rekursywność. Przy okazji omawiania funkcji perswazyjnej tekstu studenci zapoznają się z wykładnikami gramatycznymi manipulacji językowej i argumentacji erystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie:

a) obecności i aktywności na zajęciach (wygłoszenie referatu, udział w dyskusji na temat zadawanych lektur, uczestnictwo w ćwiczeniach grupowych) 20 pkt.;

b) pisemnej analizy językowej wybranego tekstu artystycznego, publicystycznego lub potocznego 30 pkt.;

Uwagi:

W okresie pandemii zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem platform Zoom oraz Kampus-Come.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.