Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie 3001-11A1HS
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie 3001-11A1HS
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-03 13:15 : 14:45 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-10 13:15 : 14:45 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-17 13:15 : 14:45 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-07 13:15 : 14:45 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-14 13:15 : 14:45 sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Krzywy
Zakres tematów:

I semestr

1. Informacje organizacyjne. Jak czytać pieśni średniowieczne?

– Bogurodzica i Lament świętokrzyski – dwie Maryje, dwa typy duchowości, różne formy.

2. Poezja średniowieczna wobec piśmiennictwa hagiograficznego

– Legenda o św. Aleksym, [w:] Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980. Zalecana lektura wstępu.

3. Poezja średniowieczna wobec grozy śmierci

– Skarga umierającego, [w:] Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997. Zalecana lektura wstępu.

4. Artyzm kroniki średniowiecznej

– Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1965 lub wyd. nast. Obowiązuje lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

5. Formy dramatu średniowiecznego

– Nawiedzenie Grobu (Visitatio Sepulchri), w: Dramaty staropolskie, t. 1, oprac. J. Lewański, Warszawa 1959, s. 98–102;

– Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 1971: redakcja A. Obowiązuje lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

6. Nowołacińska elegia miłosna – tradycje i kontynuacje

– Andrzej Krzycki, Krzycki do panny Diamanty; Jan Dantyszek, Do Grynei, [w:] Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

7. Humanistyczny indywidualizm

– K. Janicki, Księga żalów, [w:] Z. Kubiak, Medytacje Janicjusza, Warszawa 1993, s. 29–70. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

8. Pieśni Kochanowskiego – imitacja, horacjanizm, przesłanie zbioru

– J. Kochanowski, Pieśni księgi dwoje, [w:] tenże, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997. Obowiązuje lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

9. Arkadia ziemiańska – powstanie i trwanie mitu

– J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce, [w:] tenże, Pieśni, jw.

10. Występek i kara. W kręgu renesansowego dramatu

– Sąd Parysa, królewica trojańskiego, [w:] Teatr polskiego Renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988, s. 39-65;

– J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, wyd. dowolne. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości obu lektur.

11. Treny – wprowadzenie do lektury cyklu

– J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, wyd. dowolne.

– Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1982, s. 291–294; 499–501 (fragmenty poetyk J. C. Scaligera i J. Pontanusa). Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

12. Renesansowy poeta barokowy?

– M. Sęp Szarzyński, Sonet II, Pieśń V. O Frydruszu, Do Kasie [8.], [w:] tenże, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001.

13. Niesielskie sielanki

– Sz. Szymonowic, Dafnis, Kiermasz, Kołacze, Pomarlica, Żeńcy, [w:] tenże, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 2000. Zalecana lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

14. W kręgu renesansowej literatury popularnej

– Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla, wydali R. Grześkowiak, E. Kizik, Gdańsk 2005, historie: 1–4, 12–14, 22–29, 33–34, 93–95. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury;

– informacje o pracy rocznej.

15. Test z lektur obowiązkowych: średniowiecze – renesans.

II semestr

1. Barokowy epos heroiczny

– T. Tasso, Goffred abo Jeruzalem wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951 [lub wydanie St. Grzeszczuka, Warszawa 1968], tu: pieśń I–IV, XVI i XX. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

2. W kręgu idei vanitas

– Sz. Zimorowic, Roksolanki, oprac. L. Ślękowa, Wrocław 1983 lub: Roksolanki, oprac. R. Grześkowiak, Warszawa 1999: Dziewosłąb, chór trzeci;

– H. Morsztyn, Wybór poezji, wstęp i oprac. R. Grześkowiak, Wrocław 2016: Światowa Rozkosz.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

3. Literatura sowizdrzalska

– Nowy Sowiźrzał abo raczej Nowyźrzał; Peregrynacja Maćkowa; Naenia abo Wiersz żałosny na śmierć Matysa Odludka, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, wydanie dowolne. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

4. Jan Andrzej Morsztyn – barokowy wirtuoz

– J. A. Morsztyn, Kanikuła, [w:] tenże, Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988 (stąd również Wstęp oraz omówienie twórczości poety w podręczniku Czesława Hernasa, Barok – wydanie dowolne).

5. Emblematyka – dzieje gatunku i przykład

– Z. Morsztyn, Wybór wierszy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1975: Emblemata: 2, 12, 17, 29, 36, 38, 41, 44, 49, 102, 113.

6. Barokowa moralistyka

– S. Twardowski, Nadobna Paskwalina, wyd. dowolne. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

7. Barokowy epos historyczny

– W. Potocki, Wiersze wybrane, oprac. S. Grzeszczuk, J. S. Gruchała, Wrocław 1992: Transakcyja wojny chocimskiej. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

8. Idee oświeceniowe w świetle poematów heroikomicznych

– I. Krasicki, Monachomachia, [w:] tenże, Monachomachia i Antymonachomachia, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1977 lub wyd. nast.

– T. K. Węgierski, Organy, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1956 lub: Organy. Poema heroikomiczne, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2007.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

9. W kręgu oświeceniowych postaw

– S. Trembecki, Oda nie do druku, [w:] tenże, Wiersze wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1965, s. 61–63;

– A. Naruszewicz, Balon, [w:] tenże, Liryki wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1964, s. 190–191;

– T. K. Węgierski, Do Ogińskiego, hetmana wielkiego koronnego, [w:] tenże, Poezje wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1981, s. 42-43.

10. Sentymentalizm

– L. Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przeł. A. Glinczanka, Wrocław 1973;

– F. Karpiński, Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997: Do Justyny. Tęskność na wiosnę; Do skowronka; Laura i Filon.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

11. Oświeceniowa utopia czy antyutopia?

– I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1975 lub wyd. nast. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

12. Problem rokoka

– S. Trembecki, Epitalamion Dorantowi i Klimenie, czyli miłość stateczna, Epitalamion Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, i Teodorze księżniczce Jabłonowskiej, [w:] tenże, Wiersze wybrane, jw., s. 48-49, 55-60;

– A. Naruszewicz, Filiżanka, [w:] tenże, Liryki wybrane, jw., s. 162-163.

13. Z dziejów satyry

– A. Naruszewicz, Satyry, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1962: Szlachetność; Głupstwo; Wiek zepsuty; Chudy literat; Reduty.

– I. Krasicki, Satyry i listy, oprac. J. Pokrzywniak, Z. Goliński, Wrocław 1988: Do króla; Świat zepsuty; Pijaństwo; Żona modna; Pochwała wieku.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

14. Oświeceni wobec sarmatyzmu

– F. Zabłocki, Sarmatyzm, oprac. L. Biernacki, Wrocław 1951 lub inne wyd.

– J. U. Niemcewicz, Powrót posła, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

15. Test zaliczeniowy z lektur barokowych i oświeceniowych.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka heurystyczna, dyskusja, elementy wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.