Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka języka łacińskiego 3006-11A1LL
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka języka łacińskiego 3006-11A1LL
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Popiołek
Literatura:

Obowiązkowa:

1.Skrypt przygotowany przez prowadzącego zajęcia.

2. Mały słownik łacińsko―polski, red. nauk. J. Korpanty, Warszawa 2003 lub Słownik łacińsko―polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1990.

3. "Słownik pisarzy antycznych", red. A. Świderkówna, Warszawa 1982

4. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.

5. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1993.

6. red. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983

Zakres tematów:

II. Materiał gramatyczny przewidziany do realizacji:

(I semestr ― 30 godzin)

Historia języka. Wymowa. Akcentowanie.Czasy: praesens (ind., imperat., inf. act. et pass.), futurum I (ind. act. et pass.), imperfectum (ind. act. et pass.) koniugacji I―IV. Czasownik sum. Złożenia z sum.

Deklinacje I – III rzeczowników i przymiotników. Participium praesentis act. Zaimki .Accusativus cum infinitivo. Funkcje przypadków abl.temporis, loci, modi

(II semestr ― 30 godzin)

Czasy: perfectum (ind., inf. act. et pass., part.), plusquamperfectum (ind. act. et pass.), futurum II (ind. act. et pass.). Supinum. Participium perfecti passivi. Infinitivus perfecti activi i passivi. Deklinacja IV i V.

Stopniowanie przymiotników regularne, nieregularne i opisowe Przysłówki ― tworzenie i stopniowanie.Verba deponentia.Zaimki c.d. Acusativus cum infinitivo ― kontynuacja. Funkcje przypadków ― cz. II /m. in. gen. partitivus, abl. comparationis, składnia nazw miast/.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca – prezentacja nowego materiału, ćwiczenia na bieżąco sprawdzane przez prowadzącego, zadania domowe sprawdzane i komentowane na zajęciach, metoda discover, wspólne tłumaczenie zdań/tekstów łacińskich, samodzielne tłumaczenie zdań/tekstów łacińskich oceniane przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne prace kontrolne

kontrola obecności

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej prowadzone w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni, w tym Google Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.