Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura i kultura lat 1918-1945 3001-P1A3W1
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Literatura i kultura lat 1918-1945 3001-P1A3W1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-04 09:45 : 11:15 sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-11 09:45 : 11:15 sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-18 09:45 : 11:15 sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-08 09:45 : 11:15 sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-15 09:45 : 11:15 sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Kowalczyk
Literatura:

Syntezy historycznoliterackie:

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002

Literatura Polska 1918-1975. T. 1 i 2. Red. Alina Brodzka i S. Żółkiewski;

Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Kilka wydań.

J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965;

T. Peiper, Tędy. Nowe usta, Kraków 1972.

Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, oprac. Z. Jarosiński, Wro-cław 1978.

E. Balcerzan, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian ( i niewielu innych) [w:] Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii literatury, pod red. An-drzeja Falkiewicza i Leszka Nowaka, Poznań 1996, s. 47-71

A. Fiut, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza [w:] „Pamiętnik Literacki” 1978 z . 3

W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kra-ków1996, rozdz. I.

K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w prozie Brunona Schulza, Warszawa 1995, rozdz. 4 i 5.

J. Kwiatkowski, Poezja Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywo-jennego.

R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970.

Marta Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973.

B. Jasieński, But w butonierce i inne wiersze, Warszawa 2006.

J. Joyce, Ulisses.

G. Bernanos, wybrana powieść.

Cz. Miłosz, Trzy zimy.

B. Leśmian, Wiersze zebrane.

J. Andrzejewski, Ład serca.

J. Iwaszkiewicz, Powrót do Europy, Lato 1932, Inne życie.

Leopold Buczkowski, Czarny potok.

Baczyński, Gajcy, wybory poezji (wyd. w serii Biblioteka Narodowa)

Miłosz, Ocalenie.

Zakres tematów:

1. Kultura literacka 1918-1945

2. Peiper i teoria awangardy

3. Futuryści: przypadek Wata

4. Fenomen Skamandra

5. Powieść polityczna: Juliusz Kaden Bandrowski, Czarne skrzy-dła

6. Poezja „trzeciego wyrazu”

7. Bolesław Leśmian — anachroniczny, nowoczesny

8. Antyutopia: Pożegnanie jesieni Stanisława Ignacego Wit-kiewicza

9. Krytyka literacka: Irzykowski, Żeleński-Boy, Fryde, Wyka

10. Eseistyka: Jerzy Stempowski, Nowe marzenia samotnego wędrowca

11. Liryka Iwaszkiewicza w latach trzydziestych

12. Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza

13. Powieść religijna: Jerzy Andrzejewski, Ład serca

14. Reportaż: Ksawery Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii

15. Proza Berenta w latach trzydziestych.

16. Literatura i życie kulturalne podczas wojny i okupacji. Kraj i emigracja. Folkloryzacja literatury.

17. „Sztuka i Naród” – środowisko, pismo i poeci.

18. Poczucie tragiczności: Baczyński, Gajcy, Borowski.

Metody dydaktyczne:

1) Podstawową metodą pracy jest omówienie w kontekście historycznoliterackim i przedyskutowanie ze studentami poszczególnych zagadnień zawartych w programie ćwiczeń. Zastosowanie metody służyć ma między innymi:

- sprawdzeniu znajomości przez studenta zadanych do lektury tekstów;

- sproblematyzowaniu i syntetycznemu ujęciu powiązanych z literaturą współczesną zagadnień historycznoliterackich na podstawie tekstów literackich tego okresu i dotyczących go opracowań

- sformułowaniu konkluzji dotyczącej dyskutowanego zagadnienia.

2) Inna metoda to indywidualne przygotowanie przez uczestnika ćwiczeń minimum raz w semestrze jednego tematu z sylabusa i aktywna prezentacja tego zagadnienia podczas dyskusji na ćwiczeniach.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- przygotowanie minimum raz w semestrze jednego tematu z sylabusa i aktywna prezentacja tego zagadnienia podczas dyskusji na ćwiczeniach,

- warunkiem dopuszczenia do egzaminu z literatury polskiej 1918-1945 w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku jest napisanie pracy semestralnej oraz jej pozytywna ocena,

- egzamin ustny

Dopuszcza się nieobecność studenta na jednym spotkaniu. Jeżeli limit dopuszczalnych nieobecności zostanie przekroczony, materiał omawiany na ćwiczeniach podczas nieobecności należy uzupełniać, a wykonanie tego obowiązku będzie sprawdzane ustnie w formie rozmowy merytorycznej z prowadzącym ćwiczenia na dyżurach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.