Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura polska lat 1918-1945 3001-11B1W1
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Literatura polska lat 1918-1945 3001-11B1W1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 19
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-02 09:45 : 11:15 sala 19
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-09 09:45 : 11:15 sala 19
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-16 09:45 : 11:15 sala 19
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-13 09:45 : 11:15 sala 19
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-20 09:45 : 11:15 sala 19
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Kowalczyk
Literatura:

Literatura Lektury

Syntezy historycznoliterackie:

1. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002

2. Literatura Polska 1918-1975. T. 1 i 2. Red. Alina Brodzka i S. Żółkiewski;

3. J. Swięch, Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa 2006.

4. Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Drugie wydanie.

Teksty literackie i artykuły historycznoliterackie

5. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965;

6. T. Peiper, Tędy. Nowe usta, Kraków 1972.

7. Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, oprac. Z. Jarosiński, Wrocław 1978.

8. E. Balcerzan, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian ( i niewielu innych) [w:] Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii literatury, pod red. Andrzeja Falkiewicza i Leszka Nowaka, Poznań 1996, s. 47-71

9. A. Fiut, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza [w:] „Pamiętnik Literacki” 1978 z . 3

10. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kraków1996, rozdz. I.

11. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w prozie Brunona Schulza, Warszawa 1995, rozdz. 4 i 5.

12. J. Kwiatkowski, Poezja Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego.

13. R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970.

14. B. Jasieński, But w butonierce i inne wiersze, Warszawa 2006.

15. Cz. Miłosz, Trzy zimy. Wiersze zebrane.

16. B. Leśmian, Wiersze zebrane.

17. J. Iwaszkiewicz, Lato 1932, Inne życie.

18. Wydania poezji J. Czechowicza, K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego, T. Borowskiego

Zakres tematów:

Syntezy historycznoliterackie i kompendia:

Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. Alina Brodzka-Wald i in. (1992).

Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (1990). Inne wydanie: Literatura Dwudziestolecia (1990).

Literatura polska 1918–1975. Red. Alina Brodzka-Wald i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

Jerzy Święch, Literatura polska w latach drugiej wojny światowej (1997).

Tadeusz Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

1. Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (1990). Inne wydanie: Literatura Dwudziestolecia (1990). Rozdział II Poezja.

2. Jarosław Iwaszkiewicz, Lato 1932 (1933). Jerzy Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975. Rozdz. Noc symboliczna, s. 389-438.

3. James Joyce, Ulisses (1922). Przeł. Maciej Słomczyński. Lit.: Zbigniew Bieńkowski, Nad Ulissesem. W: Idem, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej. Warszawa 1960 i 2009; Edmund Wilson, Ulisses. W: Idem, Szkice. Przeł. J. Hummel. Warszawa 1973.

4. Awangarda krakowska. Tadeusz Peiper: Punkt wyjścia; Miasto, masa, maszyna; Metafora teraźniejszości; Futuryzm; Nowe usta, Rozbijanie tworzydeł. W: Idem, Pisma wybrane. Oprac. Stanisław Jaworski. BN. Ossolineum. Wrocław.

5. Katastrofizm. Marian Zdziechowski: Jak upadają cywilizacje; Tragiczna Europa. Jerzy Braun, Kultura polska na bezdrożach. O nowy kształt polskiej kultury narodowej, W: Katastrofizm okresu międzywojennego. Oprac. Andrzej Kołakowski, Kronos, Warszawa 2014. Lit. A. Kołakowski, Katastrofizm jako postawa kulturowa. W: ibidem.

6. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni (1927); Włodzimierz Bolecki, Szaleństwo ludzi zdrowych, czyli ładne samobójstwo. St. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. PIW. Warszawa 2002. Część IV: „O zaniku uczuć metafizycznych…”

7. Bolesław Leśmian, Łąka (1920), Napój cienisty (1936); Lit. Jacek Trznadel, Wstęp. W: Leśmian, Utwory wybrane. BN. Ossolineum. z Łąki: ballady: Gad, Mak, Piła, Ballada bezludna, Śmiercie(193). Liczne tuszuczne i dzieje społeczne., Pieśni kalekujące: Szewczyk, Garbus Dwoje ludzieńków, poemat Łąka; z Napoju cienistego: Już czas ukochać w sadzie…, Nocą umówioną, Romans, Dziewczyna, Betleem, Srebroń, W czas zmartwychwstania, Ubóstwo (Każde zmarło inaczej…), Dwaj Macieje, Do siostry.

8. Zofia Nałkowska, Niedobra miłość (1928), liczne wydania. Lit.: Hanna Kirchner, Nałkowska – prolegomena do Gombrowicza. W: Gombrowicz i krytycy. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.

9. Louis-Ferdinand Céline, Podróż do kresu nocy. Nowy przekład Oskara Hedemanna (Izabelin 2005 i następne wydania). Lit. Jerzy Stempowski, Powieść bez estetyzmu. Podróż do kresu nocy Celine’a, W: J. Stempowski, Chimera jako zwierzę pociągowe, oprac. Jerzy Timoszewicz, Czytelnik, Warszawa 2001.

10. Poezja trzeciego wyrazu (Druga awangarda) — Czesław Miłosz, Trzy zimy (1936); zwłaszcza wiersze: Pieśń, Bramy Arsenału, Kołysanka, Powolna rzeka, Posąg małżonków. Przedruk w Ocaleniu (1945), wznowienia. Wydanie z 1987 (Londyn) wraz z komentarzami (Głosy o wierszach). Oprac. Renata Gorczyńska i Piotr Kłoczowski. Lit. Kwiatkowski, fragment rozdz. II Poezja.

11. Jalu Kurek, Grypa szaleje w Naprawie (1935). Lit. Kazimierz Wyka, Grypa szaleje w Naprawie. W: Stara szuflada. Wyd. Literackie. Kraków 1967.

12. Józef Czechowicz, nuta człowiecza. Warszawa 1939.

13. Proza pokolenia 1910: Tadeusz Breza, Adam Grywałd (1936).

14. Reportaż: Ksawery Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii. Warszawa 1937.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne 1) Podstawową metodą pracy jest omówienie w kontekście historycznoliterackim i przedyskutowanie ze studentami poszczególnych zagadnień zawartych w programie ćwiczeń. Zastosowanie metody służyć ma między innymi:

- sprawdzeniu znajomości przez studenta zadanych do lektury tekstów;

- sproblematyzowaniu i syntetycznemu ujęciu powiązanych z literaturą współczesną zagadnień historycznoliterackich na podstawie tekstów literackich tego okresu i dotyczących go opracowań

- sformułowaniu konkluzji dotyczącej dyskutowanego zagadnienia.

2) Inna metoda to indywidualne przygotowanie przez uczestnika ćwiczeń minimum raz w semestrze jednego tematu z sylabusa i aktywna prezentacja tego zagadnienia podczas dyskusji na ćwiczeniach.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest systematycznie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Oceny zakresu wiedzy studenta dokonywane są za pomocą sprawdzianów pisemnych / egzaminów i kolokwiów ustnych / sprawdzania prac semestralnych i rocznych. Kryteria oceny obejmują wiedzę merytoryczną (historycznoliteracką), umiejętności interpretacyjne, umiejętności formułowania wypowiedzi (ustnej i pisemnej) oraz ogólną orientację w kulturze XX wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.