Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok tematyczny: wykład (zajęcia dla 2 bloków tematycznych: Społeczeństwo w dobie przemian, Historia ustroju i form politycznych) 3104-SMZBTSWDPHUIFPW
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Blok tematyczny: wykład (zajęcia dla 2 bloków tematycznych: Społeczeństwo w dobie przemian, Historia ustroju i form politycznych) 3104-SMZBTSWDPHUIFPW
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romuald Turkowski
Literatura:

SYNTEZY DOTYCZĄCE EPOKI :1.W. Bonusiak, Historia Polski (1944-1989), Rzeszów 2007.2.T. Judt: Postwar. A History of Europe Since 1945, London 2005,3R.F. Staar: Poland 1944-1962. The sovietization of a Captive people. Louisiana State University Press. 1962, .3.A. Kemp-Welch: Poland under Comunism. A Cold War History, Cambridge 2008 (wydanie w j.polskim)4.J. Karpiński, Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001 .5.P. Buhler, Polska – droga do wolności 1939-1989, Warszawa 1999.6.,A. Paczkowski, Pół wieków dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995..Wielka Historia Polski, t. V, cz.I II; Od II do III RP (1918-2001), A.L. Sowa, Warszawa 2003..Polska 1944/45-1989. Historycy o badaniach dziejów Polski ludowej. Ankieta. Studia i Materiały Nr 8, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Temat I :Powstanie II Rzeczpospolitej .Stosunek społeczeństwa do walki o utrwalenie niepodległości państwa. Funkcjonowanie polskiego systemu parlamentarnego w okresie obowiązywania Konstytucji z 17 marca 1921 r Mozaika polityczna Polski :przywódcy ,programy partii zasięg wpływów w społeczeństwie na wsi i w mieście. Mniejszości narodowe .Przyczyny kryzysu systemu parlamentarnego.(1918-1926)

Źródła:-Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku lata 1918-1939.T.III wyd .II poszerzone. Wybór tekstów źródłowych J.R. Szaflik .Pułtusk 2005.-Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1918-1926 .Wybór i opracowanie T. Nałęcz Warszawa 1994-A.Bełcikowska : Stronnictwa i związki polityczne w Polsce . Charakterystyki, dane historyczne, programy rezolucje organizacje partyjne, prasa, przywódcy Warszawa 1925.

Literatura:-

-A. Ajnenkiel ,,Polskie konstytucje ''Warszawa 2000----M.M. Drozdowski:,, Reformy W .Grabskiego dokonania i koszty w opinii współczesnych Warszawa 1994-Gabinety II RP praca zbiorowa J .Faryś, J. Pajewski szczecin- Poznań 1991 -J. Holzer :,,Mozaika II Rzeczpospolitej Warszawa 1074 -K. Kawalec ,Spadkobiercy niepokornych Dzieje polskiej myśli politycznej Wrocław 2000-T.Nałęcz:,,Rządy Sejmu 1921-1926 Warszawa 1991.

Temat II. Przyczyn ,przebieg i następstwa Zamachu majowego w Polsce 1926 roku. Centrolew. Walka o zachowanie systemu demokracji parlamentarnej w Polsce. Uwięzienie przywódców Centrolewu. Wybory Brzeskie . Proces Brzeski, złamanie opozycji przez obóz marszałka J. Piłsudskiego. Polska pod rządami Konstytucji Kwietniowej, wprowadzenie funkcjonowania autorytarnego systemu władzy.(1926-1939)

Źródła:-Źródła do dziejów Polski XIX i XX wieku lata 1918-1939 T.III[….] Warszawa 2005 .-I. Matuszewski:, ,Prawda o Konstytucji Kwietniowej .New York 1945-O przewrocie majowym 1926. Opinie świadków, Wyboru dokonał ,wstępem opatrzył, E. Kozłowski. Warszawa 1984-Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały Opracował M. Leczyk Warszawa 1987

Literatura ;-Z.J.Hirsz :,,II RP, narodziny ,ustrój konstytucyjny, zmierzch. Białystok 1994-A.Garlicki:,,Z Sulejówka do Belwederu Warszawa 1990-Tenże:,,Pod rządami marszałka'', Warszawa 1994-Tenże J. Piłsudski (1867-1935'' Kraków 2008-P.Łossowski :,,Polska w Europie i świecie 1918-1939.Warszawa 1990'' .-E. Kaszuba:,, System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce 1926-1939 .Toruń 2004-S.Nowinowski :,,Prezydent I .Mościcki,'' Warszawa 1994-J.Pajewski :,, Budowa II RP 1918-1926'', Kraków 1994-J.Smoliński:,, Rządy J. Piłsudskiego w latach 1926-1935.''.Studium prawne. Poznań 1985

Temat III Polskie Państwo na Uchodźstwie i w Podziemiu w Kraju .Zasady obowiązywania Konstytucji Kwietniowej podczas II wojny światowej .Rola prezydenta Władysława Raczkiewicza i jego współpraca z gen W .Sikorskim i S. Mikołajczykiem. Działalność Rady Narodowej RP na Emigracji-polskiego parlamentu .Od Głównej Rady Politycznej do Rady Jedności Narodowej w Podziemiu. Funkcjonowanie Delegatury Rządu na Kraj, od 1944 r Krajowej Rady Ministrów. Powstanie kolaboracyjnego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Moskwie w 1944 r. Zniszczenie Polskiego Państwa Podziemnego w Kraju .Porwanie Kierownictwa Państwa przez ZSRR .Następstwa wycofania uznania dla Rządu RP na Uchodźstwie. Powstanie TRJN z udziałem S. Mikołajczyka i jego następstwa (1939-1945)

Źródła: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1939-1945 t.IV część 1 i 2 Wybór tekstów źródłowych :J.R .Szaflik, R. Turkowski Pułtusk 2000.

Literatura:

-M.M. Drozdowski :,,Władysław Raczkiewicz .Prezydent RP'' .T.2 Warszawa 2002-E.Duraczyński,R.Turkowski:,,O Polsce na uchodźstwie .Rada Narodowa RP 1939-1945.Warszawa 1997-E.Duraczyński:,, Polska 1939-1945.Dzieje polityczne.'' Warszawa 1999,P.Dzięciołowski „Parlament Polski Podziemnej'' .Warszawa 2004-E.Mcgilvary:,,A Military Government in Exile .The Polish Government -in-Exile 1939-1945,a study of discontent''.London 2010,W.Grabowski :,, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940-1945 .''Warszawa 1995-Operacja ,,Burza' 'i Powstanie Warszawskie 1944 Pod red.K .Komorowskiego Warszawa 2002 -A. Zamoyski: ,,Paderewski'', Warszawa 1992

Temat IV: Przemiany społeczno-ustrojowe i polityczne w Polsce po II wojnie światowej. Wizja Polski w świetle programów obozu komunistycznego ,opozycji demokratycznej i polskiego podziemia antykomunistycznego. Walka o wolne wybory do parlamentu. Rola Polskiego Stronnictwa Ludowego i jego sojuszników w walce z terrorem komunistycznym. Następstwa sfałszowanych :referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Powołanie na Prezydenta ,,ludowej'' B. Bieruta Uchwalenie ,,Małej Konstytucji , utrwalenie prosowieckiego systemu władzy.(1945-1947)

1.Źródła:.Koniec Polskiego Państwa Podziemnego Łódź 19872..Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku t.IV część I i t.IV część 2 lata 1939-1945 .Wybór tekstów źródłowych J.R .Szaflik ,R .Turkowski Pułtusk 2000 .3 Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku .Lata 1945-1956 t.V Wybór tekstów źródłowych A.Koseski, J.R.Szaflik ,R.Turkowski Pułtusk 2003 4.Teczka Specjalna Józefa W. Stalina. Raporty NKWD z Polski (1944-1946,), Warszawa 1998.

.St. Mikołajczyk, Gwałt na Polsce, Warszawa 1984, .

2. Literatura:T. Żenczykowski, Dramatyczny rok 1945, Londyn 1982 .K. Leopold (A. Leinwald), Przywódcy Polski podziemnej przez sądem moskiewskim, Warszawa 1989, J. Ślusarczyk, Stosunki polsko-radzieckie (1939-1945), Warszawa 1991, K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Warszawa 1990, Londyn 1989. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1944-1948, Paryż 1986 i .M. Łatyński, Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych, Londyn 1985A.Skrzypek Mechanizmy uzależniania. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957.Pułtusk 2002 J.Wrona :System partyjny w Polsce 1944-1950 Lublina 1996.A.Appelbaum: Za żelazną kurtyną .Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956 warszawa 2013,B.Barnaszewski : PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw .warszawa 1996,M.Dockrill : The Cold War 1945-1962 London 1990,J.Drużyńska , S.M. Jankowski Ucieczki specjalnego znaczenia Poznań 2011,A.Friszke Opozycja demokratyczna w PRL Londyn 1994 .R.Habielski Polski Londyn Wrocław 2000,T.Kowalik Spory o ustrój spoleczno-gospodarczy Polski 1944-1948 Warszawa 1980 ,.A.Mazurkiewicz Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec wyborów w Polsce 1947 Warszawa 2007.M. Łatyński, Nie paść na kolana, Londyn 1985.4..J. Karpiński, Ustrój komunistyczny w Polsce, Londyn 1985,S.Łach PSL w latach 1945-1947 Gdańsk 1995,T.Ochęduszko :Walka o suwerenność Polski 1945-1948 Rzeszów 1993 ,A.Paczkowski Zdobycie władzy 1945-1947 warszawa 1994 Tenże S.Mikołajczyk Warszawa 1994 ,Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1948 Warszawa 1998 ,A.Skrzypek Mechanizmy uzależniania .Stosunki polsko-sowieckie 1944-1957 Pułtusk 2002 ,, R.Terlecki Dyktatura zdrady Kraków 1991 .Z.Woźniczka : Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 1945-1952 Warszawa 1991 , T.Wolsza Rząd RP na Obczyźnie wobec wydarzeń w Kraju 1945-1950 Warszawa 1998 , J.Wrona System partyjny w Polsce 1944-1950 Lublin 1996:

Temat V: Uniformizacja społeczno-polityczna i ustrojowa Polski w okresie stalinowskim. Powołanie nowego systemu administracyjnego. Wizja Polski socjalistycznej w świetle programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1948 r. Kolektywizacja wsi polskiej- tło wschodnioeuropejskie i sowieckie . Opracowanie i zatwierdzenie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w dniu 22 lipca 1952 r. Społeczeństwo wobec sowietyzacji Kraju. Przejawy czynnego i biernego oporu. Znaczenie istnienia II Wielkiej Emigracji na Zachodzie. Terror i prześladowania uczestników i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Kryzys roku 1956.Zakres uzyskanej autonomii w ramach bloku sowieckiego.(1948-1956/1957)

1.Źródła:.1.Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku lata 1945 -1956 Pułtusk 2003.

2. Literatura: A. Dobieszewski Kolektywizacja wsi polskiej 1948-1956 Warszawa 1993,J.Eisler Siedmiu wspaniałych .Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR Warszawa 2014 Cz ,Kozłowski Namiestnik Stalina Warszawa 1993 ,R .Kupiecki Natchnienie milionów .Kult J. Stalina w Polsce 1944-1953 Warszawa 1993 .K. Działocha, J. Trzciński, Zagadnienia obowiązywania Konstytucji Marcowej w Polsce Ludowej 1945-1952, Warszawa 1976,A.Palczak : Procesy stalinizacji w Polsce w latach 1947-1956 Zabrze 1996 , R. Spałek Komuniści przeciwko komunistom Warszawa 2014 ,W. Ważniewski walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR w latach 1944-1964 Toruń 1991,A. Werblan Stalinizm w Polsce Warszawa 2006 ,

.J. Zarzeczny Koncepcje i kierunki zmian systemu politycznego w Polsce w latach 1947-1959 Wrocław-Jelenia Góra 1995.2.Źrodła:1.Centrum władzy Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970 Opracowali A. Dudek. A. Kochański ,K. Persak Warszawa 20002.Źródła do dziejów polski w XIX i XX wieku lata 1945-1956 Pułtusk 2003.Polska -ZSRR Struktury podległości .Dokumenty KC WKP(B) Opracowali G.Bordiugow ,A.Kochański G.Matwiejew ,A.Paczkowski Warszawa 1995..Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Londyn 1985, cz. II, rozdz. VI i VII, XVIII.8.J. Światło, Za kulisami bezpieki i partii, Paryż 1954 .R.Turkowski ;Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945-1972 Warszawa 2001 .tenże:Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1972-1991 Warszawa 2002.

VI.Okres ,,Małej Stabilizacji''w PRL.Próby wykorzystania wywalczonej autonomii w sferze życia politycznego społeczno-kulturalnego, religijnego. Przejawy zrzucenia zwierzchnictwa partii komunistycznej przez koncesjonowany ruch ludowy, demokratyczny. Dekolektywizacja wsi polskiej i jej następstwa dla społeczeństwa -tło wschodnioeuropejskie Działalność Koła ,,Znak'' w Sejmie PRL pod kierunkiem J. Zawiejskiego .Rola Katolickich Klubów Inteligencji. Walka o tożsamość narodową i religijną podczas obchodów 1000 rocznicy Chrztu Polski. Bunt inteligencji -list 34 , studentów w Marcu 1968 r przeciwko cenzurze, dominacji sowieckiej, antysemityzmowi ekipy W.Gomułki. Kryzys roku 1970 i jego następstwa. Ograniczenie autonomii-doktryna L.Breżniewa i jej rzeczywiste funkcjonowanie w Polsce i krajach ościennych.(1956-1970).

1. Źródła: Centrum władzy. Protokoły posiedzeń Kierownictwa PZPR .Wybór z lat 1949-1970 .Opr.A .Dudek, A. Kochański, K. Persak Warszawa 2000 ,Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC PZPR 1948-1982.Wstep ,opracowanie i przypisy J..Andrzejewski Londyn 1987,Historia XIX i XX wiek .Źródła do dziejów Polski .Lata 1956-1980 .T.VI część 1 Wybór tekstów źródłowych. A.Koseski ,J.R.Szaflik ,R.Turkowski Pułtusk 2004 ,Kampania wyborcza i wybory do sejmu 20 I 1957 Wybór, wstęp i opracowanie P. Machcewicz warszawa 2000

2.Wspomnienia :A.Dziurawiec :Późny Gomułka ,wczesny Gierek Warszawa 2009, W. Gomułka we wspomnieniach .Wybór i opracowanie W.Horst, J.Jakubowski,J.Paszta Lublin 1989,

Między realizmem a utopią. W. Gomułka we wspomnieniach syna . R.Strzelecki- Gomułka, E. Syzdek Warszawa 2003

3.Literatura :

,J.Eisler:Polski Rok 1968 Warszawa 2006 ,Tenże Grudzień 1970 Warszawa 1995, A.Friszke Opozycja polityczna w PRL Londyn 1994,

,K.Kersten :,,Polacy ,Żydzi ,komunizm. Anatomia półprawd 1939-1968 .Warszawa 1992,

K.Karpiński Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi Lublin 2001 .H.Konopka : Religia w szkołach Polski Ludowej Białystok 1997 Z. Landau Polska Gomułki Warszawa 1995 J.Lublin :Komuniści na wsi polskiej Kraków 1988,P. Machcewicz; Władysław Gomułka Warszawa 1965,M.Mazur : Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów W.Gomułki Lublin 2004.P.Madajczyk :Na drodze do pojednania .Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 Warszawa 1994,Milenium czy Tysiąclecie pod red. B. Noszczaka Warszawa 2005 W.Roszkowski: Gospodarka.Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego Warszawa 2008,R.Skobelski: Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970 Poznań 2010, A.Skrzypek : Mechanizmy autonomii.Stosunki polsko-radzieckie 1956-1965 Pułtusk-Warszawa 2005,Tenże Mechanizmy klientelizmu.Stosunki polsko-radzieckie 1965-1989 Pultusk-Warszawa 2008 D.Stola : Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 Warszawa 2000 S.Stępka : Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956-1959)Warszawa 1999,E.Szpak : Mentalność ludności wiejskiej .Studium zmian Warszawa 2013 A. Wojtas :,,Myśl polityczna ZSL w latach 1949-1962 Toruń 1991. W.Ważniewski: Duch narodu. Represje wladz panstwowych wobec patriotyczno-religijnej dzialalnosci kosciola katolckiegow polsce 1945-1970 Warszawa 2014 Wł.Ważniewski:,,Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944-1964 Toruń 2014 :

Z. Zieliński Kościół w Polsce 1944-2002 .Radom 2002. J. Żaryn Kościół w PRL Warszawa 2004.

Temat VII-Życie społeczno-polityczne i przemiany ustrojowe w okresie budowy ,,Drugiej Polski'' w cieniu kapitalistycznej prosperity i odprężenia między Wschodem a Zachodem przez ekipę E. Gierka. Zasadnicze elementy tworzenia tzw .rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Początki tworzenia ,,socjalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego''.(motoryzacja, tv, coca-cola, kultura masowa).Przebudowa systemu ustroju państwa. Zmiany administracyjne Nieudana próba ukrytej kolektywizacji i ,,pegeryzacji’’ wsi polskiej. Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego dla wsi .Nowela Konstytucyjna z 1976 r i jej następstwa. Powstanie opozycji demokratycznej i wizji alternatywnego rozwoju Polski .Początki tworzenia się samorządnego społeczeństwa obywatelskiego. Poruszenie religijne z 1978 r, Wybór K. Wojtyły na stanowisko papieża. Echa na wsi polskiej Następstwa wizyty papieskiej z 1979 r.. Przyczyny kryzysu społeczno-politycznego i gospodarczego u schyłku epoki gierkowskiej.

(1970-1980).

1.Żródła pamiętnikarskie: ,E. Gierek;,, Smak życia .Pamiętniki'' Warszawa 1993,S.Gucwa Od Wici do marszałka Sejmu Warszawa 1995 S.Kisielewski Dzienniki Warszawa 1996,A.Dziurawiec:Późny Gomułka ,wczesny Gierek Warszawa 2009,J.Kania Marszałkowie i prezesi .Mówią D.Gałaj, S.Gucwa, R.Malinowski, Warszawa 1992 ,Rolicki J. E. Gierek. Przerwana dekada Warszawa 1990, Tenże E.Gierek. Replika Warszawa 1990 ,M.F. Rakowski .Dzienniki polityczne 1969- 1971,1972-1975, 1976-1978, 1979-1981 Warszawa 2001-2004,J. Tejchma Odszedł Gomułka ,przyszedł Gierek ,Notatki z lat 1971-1973 Toruń 2006

2.Źródła dokumentowe drukowane.: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku lata 1956-1989 T.VI część 1 i 2 Wybór tekstów źródłowych A.Koseski, J.R.Szaflik, R.Turkowski Pułtusk 2004

3.Literatura: A.Brzezicki K.Burnetko, J.Skoczylas :Wałęsa -ludzie ,epoka Warszawa 2005,P.Gajdziński Gierek człowiek z węgla. Poznań 2014 D.Gowin :Wielki zwrot Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976 Kraków 2013A M.Gilbert: Cold war Europe.The Politics of a contested continent London 2015,J.Kaliński:Gospodarka w PRL Warszawa 2012 A.Karpinski i zespól : Jak powstały i jak upadły zakłady przemysłowe w Polsce Warszawa 2013 , A.Krajewski Miedzy współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980) Warszawa 2004 .S. Kwiatkowski :W stanie wyższej konieczności .Wojsko w stanie konfliktu społecznego w Polsce 1981-1983 Toruń 2011,Łuczak Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji Warszawa 2010

,Partia komunistyczna w Polsce .Struktury,ludzie, dokumentacja Pod red.D.Magiery Lublin -Radzyń Podlaski 2012 ,PZPR jako machina władzy pod red. D.Stoli, K.Persaka Warszawa 2012,

J.Rolicki : E.Gierek .Życie i narodziny legendy Warszawa 2002,, J.Skodlarski :Przełomy polityczne w Polsce Ludowej a rozwój ruchu ludowego i związkowego Toruń, 2006 ,Władza w PRL .Ludzie i mechanizmy .pod red. K.Rokickego, R.Spałki Warszawa 2011,

Temat VIII:Polski Sierpień 1980 r .Pokojowa reforma systemu socjalistycznego. Postulaty strajkujących załóg robotniczych w sferze politycznej społeczno-kulturalnej ,religijnej. Umowy Sierpniowo-Wrześniowe z 1980 r.Powstanie NSZZ,Solidarność'' NSZZ Rolników Indywidualnych Ponowna próba autonomizacji koncesjonowanego ZSL-reakcja wsi . .Konfrontacja między Obozem Solidarnościowym a Obozem Władzy. Zmiany ustrojowe i odbudowa społeczeństwa obywatelskiego .Przyczyny i przebieg stanu wojennego. Rola czynnika sowieckiego w pacyfikacji Rewolucji Solidarnościowej. Następstwa śmierci L. Breżniewa i kontynuatorów jego polityki dla ZSRR i krajów obozu socjalistycznego w tym i PRL. Polska droga do odzyskania suwerenności po przejęciu władzy przez M. Gorbaczowa. Kruszenie się systemu realnego socjalizmu..,, Okrągły Stół'' i jego ustalenia w sferze politycznej ,ustrojowej samoorganizacji społeczeństwa .Narodziny III RP.(1980-1989)

Źródła:-Żródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku . lata 1956-1989 T.VI część II Wybór dokumentów A.Koseski,J.R.Szaflik, R.Turkowski .Pułtusk 2004 .-W.Giełżynski L.Stefański ;,,Gdańsk ,Sierpień 80'', Warszawa 1981- ,,W stanie wojennym .Zbiorowy dziennik stanu wojennego'', Warszawa 2014-L.Wałęsa :,,Droga nadziei''. Kraków 2006-L.wałęsa :,,Droga do wolności. 1985-1990. Warszawa 1991.

Literatura;

-T,G. Ash:,, Polska rewolucja .Solidarność 1980-1982. Warszawa 1988-A.Friszke:,,Rewolucja Solidarności 1980-1981 Kraków 2014-A.Garlicki:,,Karuzela''Warszawa 2003-L. Geninnazi :,, Czerwona Atlantyda. Upadek komunizmu w Europie Wschodniej .'' Kraków 2014-J.Holzer :Polska 1980-1981.Warszawa 1995-J.Holzer ,J .Leski : ,,Solidarność w podziemiu''. Łódź1990-P.Kowal, M .Cieślik :,, Jaruzelski .Życie paradoksalne'' Kraków 2015-A.Łuczak: ,,Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji'', Warszawa 2010M.Marody :,,Długi finał'' Warszawa 1995-P.Semka:,,Za a nawet przeciw. Zagadka L. Wałęsy. Kraków 2013.-J.Skórzyński :,,Zadra. Biografia L.Wałęsy'' Gdańsk 2009.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywać się będą tradycyjna metoda :wykładową. Wykorzystywane będą źródła utrwalone na ;płytach lub taśmach magnetofonowych . Stosowana będzie tradycyjna akademicka nieskrępowana metoda dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji, zadawania pytań. Warunkiem zaliczenia jest napisanie pozytywnie test z wykładu .

Uwagi:

prof. Romuald Turkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.