Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz. 2 3200-L1-KKKCR02
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz. 2 3200-L1-KKKCR02
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Małgorzata Kornacka, Janina Pietraszkiewicz, Patrycja Spytek
Literatura:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

О. В. Головко, Вперёд! Пособие по русской разговорной речи, Москва 2014.

Н.Б. Караванова, Говорите правильно! Курс русской разговорной речи, Москва 2014.

А. Л. Максимова, 10 уроков русского речевого этикета, Санкт-Петербург 2012.

Н. Б. Караванова, Русский язык для подготовки к тестированию, Москва 2013.

PISANIE I CZYTANIE

Орфографический словарь русского языка, Москва 1986.

Ресурсы интернета – грамота.ру.

Розенталь Д.Э., Справочник по правописанию и литературной правке, Москва 1985.

Cwejman N., Torzecka W., Zasady pisowni rosyjskiej i ćwiczenia ortograficzne, Warszawa 1979.

Materiały własne wykładowcy.

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

Dobrowolski J., 325 ćwiczeń z języka rosyjskiego z kluczem rozwiązań, Warszawa 2000.

Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

Karolak S., Krukowska M., Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego : rzeczownik, zaimek, przymiotnik, liczebnik, czasownik, przysłówek, Warszawa 2008.

Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

Дорофеева Т.М., Лебедева М.Н., Учебная грамматика русского языка : базовый курс, Москва 2004.

UMIEJĘTNOŚCI ZINTEGROWANE

Dobrowolski J., 325 ćwiczeń z języka rosyjskiego z kluczem rozwiązań, Warszawa 2000.

Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

Karolak S., Krukowska M., Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego : rzeczownik, zaimek, przymiotnik, liczebnik, czasownik, przysłówek, Warszawa 2008.

Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

Дорофеева Т.М., Лебедева М.Н., Учебная грамматика русского языка : базовый курс, Москва 2004.

Zakres tematów:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Temat 7. Mój dzień

Nazwy dni tygodnia. Konstrukcje wykorzystywane w wypowiedzi o planie dnia. Plany na najbliższe dni.

Temat 8. Pogoda i pory roku

Nazwy pór roku oraz miesięcy. Ćwiczenie leksyki związanej z warunkami pogodowymi. Prognoza pogody w radio i telewizji.

Temat 9. Sklep

Rodzaje sklepów, jednostki płatnicze. Pytania o cenę towaru, prośby o pokazanie produktu. Rosyjskie suweniry.

Temat 10. Orientacja w aglomeracji miejskiej

Rodzaje transportu w Rosji. Kupowanie biletów na różne środki transportu. Pytania o drogę itp. Jak dojechać lub dojść do określonego miejsca na planie miasta. Określanie miejsca znajdowania się.

Temat 11. Zdrowie

Jak odpowiadać na pytania o samopoczucie. Jak powiedzieć co nas boli, co dolega i jakie symptomy chorobowe mamy. Życzenia zdrowia.

Temat 12. Czas wolny

Zaproszenie w gości. Wyjście do teatru. Sposoby spędzania wolnego czasu. Jak umówić się w określonym miejscu i czasie na spotkanie.

Temat 13. Zainteresowania i pasje

Uczymy się opowiadać o swoich zainteresowaniach, ulubionych pisarzach, artystach, aktorach itd.

Temat 14. Święta

Święta religijne i państwowe w Rosji. Osobliwości składania życzeń po rosyjsku.

Temat 15. Wizyta u znajomych

Sposoby zapraszania w gości. Co i komu można dać w prezencie. Jak się zachowywać, gdy jesteśmy w gościach u Rosjan. Jak wznieść toast. Jakich zwrotów można używać przy stole. Formy grzecznościowe (przywitania i pożegnania gości).

PISANIE I CZYTANIE

1. Ćwiczenia ortograficzne.

2. Kształtowanie umiejętności pisania różnych rodzajów tekstów.

3. Pisemne ćwiczenia redakcyjne.

4. Ćwiczenia wdrażające w czytaniu.

5. Ćwiczenia syntetyczne w czytaniu.

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

1. Zaimek i jego odmiana.

2. Liczebnik, rodzaje, odmiana.

3. Imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy.

4. Nieodmienne części mowy.

5. Przysłówek.

UMIEJĘTNOŚCI ZINTEGROWANE

1. Rekcja czasowników – różnice polsko-rosyjskie.

2. Czasowniki prefiksalne – znaczenia polskich i rosyjskich przedrostków.

3. Użycie przyimków i konstrukcji przyczynowych.

4. Użycie przyimków i konstrukcji czasowych.

5. Użycie przyimków i konstrukcji warunkowych.

6. Wyrazy pytajne, pytania niezależne i pytania zależne.

7. Negacja.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Przy ocenie końcowej brane będą pod uwagę:

- śródsemestralne prace kontrolne (min. 2);

- poprawność oraz terminowe oddawanie prac tematycznych (min. 2);

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- aktywność Studenta na zajęciach (bieżące Jego przygotowanie);

- samodzielna praca Studenta;

- bieżąca kontrola obecności na zajęciach;

- końcowe zaliczenie pisemne.

PISANIE I CZYTANIE

Warunki zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- obecność na zajęciach

- aktywność na zajęciach

- bieżące przygotowanie do zajęć

- testy kontrolne

- kolokwia ustne

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

Warunki zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- obecność na zajęciach

- aktywność na zajęciach

- bieżące przygotowanie do zajęć

- testy kontrolne

Uwagi:

TTS - XR0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.