Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2 3223-3LPR2
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2 3223-3LPR2
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-23 09:45 : 11:15 sala
2021-04-30 09:45 : 11:15 sala
2021-05-14 09:45 : 11:15 sala
2021-05-21 09:45 : 11:15 sala
2021-05-28 09:45 : 11:15 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Maria Castelas, Janina Pietraszkiewicz
Literatura:

dr Maria Castelas

Materiały własne wykładowcy;

Колесова Д. В., Харитонов А. А. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося. СПб, 2013;

Макова М. Н., Ускова О.А. В мире людей. Учебное пособие для подготовки к экзамену по русскому языку для граждан зарубежный стран (ТРКИ-2 — ТРКИ-3). Письмо, Говорение. Златоуст, 2013.

Makarewicz H. Pisanie po rosyjsku. Zasady, wzory, ćwiczenia. Warszawa, 2007;

Рогова К. А., Вознесенская И. М. Русский язык. Учебник для продвинутых. СПб, 2014.

dr Janina Pietraszkiewicz

Materiały własne wykładowcy;

Алеева А.Я. Русский язык. Научный стиль речи. Учебное пособие. В 2 ч. - Тамбов, 2004;

Makarewicz H. Pisanie po rosyjsku. Zasady, wzory, ćwiczenia. Warszawa, 2007.

Zakres tematów:

dr Maria Castelas

Celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych w zakresie czytania i pisania w stylu formalnym i akademickim w języku rosyjskim.

1) Podział języka rosyjskiego ze względu na style wypowiedzi. Język mówiony a język pisany.

2) Styl urzędowy. Pisanie podania i innych krótkich tekstów urzędowych.

3) Styl publicystyczny. Specyfika leksykalna i składniowa.

4) Styl formalny: CV, list motywacyjny.

5) Analiza tekstów pod względem budowy. Budowa tekstu naukowego.

6) Streszczanie i konspektowanie tekstów.

dr Janina Pietraszkiewicz

Celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych w zakresie czytania i pisania w stylu formalnym i akademickim w języku rosyjskim.

1. Charakterystyka stylu naukowego: jego miejsce w ogólnym systemie

językowym, leksyka stylu naukowego, specyfika zdań.

2. Typy wypowiedzi naukowej.

3. Sposoby tworzenia przypisów oraz bibliografii.

4. Podstyle wypowiedzi naukowej.

5. Styl literacki (środki wypowiedzi artystycznej, odmienność

wypowiedzi artystycznej na tle innych tekstów funkcjonalnych).

6. Styl kościelno-religijny (specyfika tekstów obrzędowych).

Metody dydaktyczne:

dr Maria Castelas

Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń/zadań do tekstów i tworzeniu wypowiedzi pisemnych zgodnie z podanymi wzorami i z wykorzystaniem odpowiednich środków językowych. Zagadnienia przedstawiane są zarówno z wykorzystaniem metod dydaktycznych podających (prowadzący wyjaśnia i omawia z grupą dany temat), jak i metod poszukujących (studenci analizują teksty i formułują reguły/zasady). Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca indywidualna. W ramach pracy samodzielnej student przygotowuje dwa projekty (dwie prace domowe).

dr Janina Pietraszkiewicz

Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń/zadań do tekstów i tworzeniu wypowiedzi pisemnych zgodnie z podanymi wzorami i z wykorzystaniem odpowiednich środków językowych. Zagadnienia przedstawiane są zarówno z wykorzystaniem metod dydaktycznych podających (prowadzący wyjaśnia i omawia z grupą dany temat), jak i metod poszukujących (studenci analizują teksty i formułują reguły/zasady). Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca indywidualna. W ramach pracy samodzielnej student przygotowuje dwa projekty (dwie prace domowe).

Metody i kryteria oceniania:

dr Maria Castelas

Na ocenę końcową składają się (po 33,3%):

1) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć);

2) prace domowe i inne zadania na platformie Kampus na ocenę;

3) pisemne zaliczenie końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny co najmniej 3 (50%) z każdego z tych komponentów.

Projekty oceniane są za pomocą platformy Moodle według następujących kryteriów:

- zgodność z wytycznymi dot. zadania (wytyczne zostają podane na zajęciach dotyczących odpowiedniego tematu) oraz zachowanie poprawności formalnej;

- poprawność leksykalna;

- poprawność gramatyczna.

Pisemne zaliczenie końcowe oceniane jest według następujących kryteriów:

-wykonanie zadania;

-środki językowe i poprawność gramatyczna.

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

Nieobecności – dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (zgodnie z regulaminem UW). W przypadku więcej niż dwóch nieobecności student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego zadania.

Limit wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie powinien przekraczać 50% zajęć (zgodnie z regulaminem UW).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczanie w wyznaczonych terminach przetłumaczonych tekstów (oraz, jeżeli występuje, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium/testu semestralnego). Prowadzący nie przyjmuje prac po terminie.

Nieprzygotowania – student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Ponad 3 nieprzygotowania w semestrze mogą stanowić podstawę do obniżenia oceny końcowej.

W przypadku, gdy student nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach, podstawą do ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu i odrabiania nieobecności będzie wyłącznie orzeczenie o indywidualnym toku studiów.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem platformy Kampus UW i narzędzia Zoom.

dr Janina Pietraszkiewicz

Na ocenę końcową składają się:

1) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć);

2) 2 projekty na ocenę;

3) pisemne zaliczenie końcowe.

Projekty oceniane są za pomocą platformy Moodle według następujących kryteriów:

- zgodność z wytycznymi dot. zadania (wytyczne zostają podane na zajęciach dotyczących odpowiedniego tematu) oraz zachowanie poprawności formalnej;

- poprawność leksykalna;

- poprawność gramatyczna.

Pisemne zaliczenie końcowe oceniane jest według następujących kryteriów:

-wykonanie zadania;

-środki językowe i poprawność gramatyczna.

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

Nieobecności – dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (zgodnie z regulaminem UW). W przypadku więcej niż dwóch nieobecności student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego zadania.

Limit wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie powinien przekraczać 50% zajęć (zgodnie z regulaminem UW).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczanie w wyznaczonych terminach przetłumaczonych tekstów (oraz, jeżeli występuje, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium/testu semestralnego). Prowadzący nie przyjmuje prac po terminie.

Nieprzygotowania – student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Ponad 3 nieprzygotowania w semestrze mogą stanowić podstawę do obniżenia oceny końcowej.

W przypadku, gdy student nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach, podstawą do ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu i odrabiania nieobecności będzie wyłącznie orzeczenie o indywidualnym toku studiów.

Uwagi:

XR0 (AR0+NR0+WR0)

dr Janina Pietraszkiewicz

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.