Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty tłumaczeniowe tekstów specjalistycznych języka rosyjskiego 2 - tłumaczenie pisemne 3223-3LWARPR2
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztaty tłumaczeniowe tekstów specjalistycznych języka rosyjskiego 2 - tłumaczenie pisemne 3223-3LWARPR2
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-15 09:45 : 11:15 sala
2021-04-20 13:15 : 14:45 sala
2021-04-22 09:45 : 11:15 sala
2021-04-27 13:15 : 14:45 sala
2021-04-29 09:45 : 11:15 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Castelas, Łukasz Karpiński, Dominik Kudła, Janina Pietraszkiewicz
Literatura:

dr Maria Castelas

- materiały własne wykładowcy

- Bondar Natalia, Chwatow Sergiusz, Biznes Kontakt. Część 2, 2010;

- Magdalena Kałuża, Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, 2011;

- Larysa Fast, Magdalena Zwolińska, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla zaawansowanych, 2004.

- Bartosiewicz A., Język rosyjski dla studentów ekonomii, Lublin: wyd. UMCS, 2002.

mgr Dominik Kudła

●Dzierżanowska H., 1988, Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa: PWN.

●Grucza S., Marchwiński A., Płużyczka М. (red.), 2013. Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.

●Lipiński K., 2000, Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA.

●Lukszyn J. (red.), 2001, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

●Płużyczka M., 2010, Bezekwiwalentowość a kontekst kulturowy w tłumaczeniu specjalistycznym,(w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy, Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

●Wojtasiewicz O., 1996, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: TEPIS.

●materiały własne prowadzącego.

dr Janina Pietraszkiewicz

1. Hajczuk R., 2008, Русский язык в медицине. PZWL.

2. Kielar B.Z., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa, KJS.

3. Ramotowska D., 1983, Język rosyjski. Podręcznik dla studentów farmacji, PZWL.

4. Zaniewski J., Hajczuk R., 1999, Podręczny słownik medyczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, Warszawa, PZWL.

Materiały własne.

dr Wioletta Mela-Cullen

Podstawę pracy na zajęciach stanowią materiały własne prowadzącego (teksty do tłumaczenia oraz ćwiczenia tłumaczeniowe) przygotowane przez wykładowcę w oparciu o podaną poniżej literaturę, artykuły prasowe z internetu (m.in. ria.ru, vesti.ru, gazeta.ru, iz.ru, rg.ru, ng.ru) oraz aktualne akty prawne i dokumenty.

Jacenko I. = Яценко И., Polsko-ukraińsko-rosyjski słownik terminologii prawniczej, Kijów 2007.

Jermołowicz D.I. = Ермолович Д.И., Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи, Р. Валент 2005.

Judina G.S., Philips D. = Юдина Г.С., Филлипс Д., Вне закона 1 и 2. Poza prawem 1 i 2 (polskie wydanie), Златоуст 2003.

Kłosińska K (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, PWN 2019.

Kuzniecowa = Кузнецова Г.А., Справочник по договорам: образцы, комментарии, Москва 2006.

Lubochna-Kruglik J., Rosyjsko-polski słownik tematyczny – Ekonomia, PWN 2001.

Lukszyn J., Zmarzer W., Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, Difin 2004.

Ndiaye I.A., Jeglińska B. (red.), Wybrane dokumenty z komentarzami: dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne), Olsztyn 2011.

Ndiaye I.A., Ojcewicz G., Z teorii i praktyki przekładu prawniczego, Olsztyn 2013.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, PWN 2016.

Rybińska Z. (red.), Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, Translegis, Warszawa 2011.

Skoblenko A., Leksykon terminów prawniczych, Warszawa 2011.

Wawrzyńczyk J. (red.), Nowy słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, PWN 2010.

Zobek T., Słownik terminologii prawniczej – rosyjsko-polski, Warszawa 2007.

Kodeks spółek handlowych. Кодекс хозяйственных товариществ и обществ, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

dic.academic.ru - słowniki rosyjskie on-line

Zakres tematów:

dr Maria Castelas

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin z j.polskiego na j.rosyjski na poziomie zaawansowania B2-C1.

Tematyka zajęć:

- wprowadzenie do tłumaczeń na język obcy i tłumaczeń polsko-rosyjskich (zasoby i narzędzia);

- warsztat tłumacza — korzystanie z zasobów internetowych (słowniki, korpusy, zaawansowane wyszukiwanie w Internecie);

- podstawy weryfikacji i korekty tłumaczeń oraz pracy terminologicznej;

- wprowadzenie do komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia;

- tłumaczenie artykułów o charakterze humanistycznym, w tym z dziedziny naukoznawstwa;

- tłumaczenie stron internetowych;

- tłumaczenia biznesowe i marketingowe; język biznesu;

- tłumaczenia artykułów o charakterze ekonomicznym i finansowym;

- tłumaczenia artykułów o charakterze prawniczym;

- wprowadzenie do tłumaczeń tekstów medycznych i technicznych.

mgr Dominik Kudła

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego na język polski.

● analiza pretranslacyjna tekstu specjalistycznego i praca z terminologią;

● tłumaczenie tekstów o różnym stopniu specjalizacji dotyczących: nowych technologii, transportu, socjologii, rynku pracy, aktualnych wydarzeń gospodarczych, politycznych i kulturowych;

● wprowadzenie do tłumaczenia audiowizualnego i lokalizacji językowej gier wideo.

dr Janina Pietraszkiewicz

1) Bieżące zagadnienia ze świata medycyny i farmacji.

2) Teksty popularnonaukowe z zakresu medycyny, farmacji i technologii medycznych.

3) Wprowadzenie do tekstów specjalistycznych z zakresu medycyny (w tym aparatura medyczna) i farmacji (dokumenty farmaceutyczne).

4) Wprowadzenie do dokumentacji medycznej.

dr Wioletta Mela-Cullen

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z zakresu prawa i jego powiązań z innymi dziedzinami takimi jak biznes, medycyna i farmacja, życie społeczne itp.

Transkrypcja i transliteracja.

Techniki tłumaczeniowe.

Korzystanie z różnego typu słowników i innych źródeł.

Kryteria oceny tłumaczenia.

Podstawy tłumaczeń poświadczonych.

Etyka zawodu tłumacza.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, objaśnienia, omawianie, omawianie błędów, propozycji tłumaczeń oraz słownictwa, przygotowanie do tłumaczenia (rozstrzyganie problemów terminologicznych – zasady kwerendy).

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa - rozwiązywanie problemów, zadania, pytania i odpowiedzi.

Metody pracy: praca indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia, dyskusje, wstępna realizacja tłumaczenia (przy udziale grupy), powtórna samodzielna realizacja tłumaczenia z komentarzem.

mgr Dominik Kudła

Metody dydaktyczne podające: opis, objaśnienia, omawianie, omawianie błędów, propozycji tłumaczeń oraz słownictwa, przygotowanie do tłumaczenia (rozstrzyganie problemów terminologicznych – zasady kwerendy).

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa - rozwiązywanie problemów, zadania, pytania i odpowiedzi.

Metody pracy: praca indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia, dyskusje, wstępna realizacja tłumaczenia (przy udziale grupy), powtórna samodzielna realizacja tłumaczenia z komentarzem.

dr Wioletta Mela-Cullen

Metody pracy: praca indywidualna i praca w parach

Metody dydaktyczne: objaśnienia, omawianie błędów, metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (internet, słowniki, encyklopedie, podręczniki), analiza tekstów źródłowych, zadania tłumaczeniowe, streszczenie, parafrazowanie, definiowanie, poszukiwanie ekwiwalentów i synonimów, prezentowanie tłumaczenia tekstu

dr Maria Castelas

Podczas zajęć studenci tłumaczą fragmenty tekstów prasowych oraz wykonują zadania i ćwiczenia w zakresie rozmaitych technik tłumaczeniowych. Tłumaczenie tekstów obejmuje analizę i omówienie ewentualnych trudności, omawianie propozycji tłumaczeń oraz słownictwa.

dr Janina Pietraszkiewicz

Tłumaczenie tekstów lub ich fragmentów wraz z analizą pretranslacyjną tekstu oraz praca z terminologią. Korekta tłumaczenia wraz z omówieniem trudności.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej

zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem narzędzia Google Meet i/lub platformy Kampus UW.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- aktywność na zajęciach;

- prace domowe;

- teksty do tłumaczenia na ocenę.

- kolokwium semestralne;

- inne zadania doskonalące warsztat tłumacza;

Kryteria oceniania:

Zaliczenie komponentu przedmiotu odbywa się na podstawie spełnienia następujących warunków:

- ocena ciągła z zajęć: 33%

- ocena z prac na ocenę: 33%.

- ocena z kolokwium semestralnego: 33%

(jeżeli w danej cząstce nie występuje kolokwium semestralne, to "ocena ciągła z zajęć" i "ocena z prac na ocenę" stanowią po 50%)

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej (w % wyrażony jest stopień realizacji wymagań):

Ocenie podlega wartość leksykalna, gramatyczna, syntaktyczna, stylistyczna oraz interpunkcja tworzonych tekstów przekładu, a także merytoryczna weryfikacja opracowywanych przez studentów treści.

• ponad 90% – 5 (bardzo wysoka adekwatność tekstu, właściwy poziom stylistyczny i funkcjonalny, nieliczne błędy o charakterze niemerytorycznym, wysoka poprawna kreatywność w zakresie dostosowywania konstrukcji tekstowych języka 1. do realiów i zasad języka 2. Ocena 5! w przypadku prac o najwyższym stopniu adekwatności i zaprezentowaniu przez studenta najwyższych sprawności tłumaczeniowych)

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3 (zachowana adekwatność tekstu, poziom stylistyczny tolerancji potencjalnego odbiorcy; zachowanie ogólnego znaczenia tekstu mimo występujących błędów leksykalno-gramatycznych, 1-2 błędy znaczeniowe o charakterze merytorycznym, błędy interpunkcyjne w ilości pozwalającej zrozumieć przetłumaczony tekst)

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

• nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (jest to zgodne z regulaminem UW).

• warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczanie w wyznaczonych terminach przetłumaczonych tekstów (oraz jeżeli występuje, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium semestralnego).

mgr Dominik Kudła

Metody oceny pracy studenta:

- aktywność na zajęciach;

- prace domowe;

- teksty do tłumaczenia na ocenę.

- kolokwium semestralne;

- inne zadania doskonalące warsztat tłumacza;

Kryteria oceniania:

Zaliczenie komponentu przedmiotu odbywa się na podstawie spełnienia następujących warunków:

- ocena ciągła z zajęć: 33%

- ocena z prac na ocenę: 33%.

- ocena z kolokwium semestralnego: 33%

(jeżeli w danej cząstce nie występuje kolokwium semestralne, to "ocena ciągła z zajęć" i "ocena z prac na ocenę" stanowią po 50%)

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej (w % wyrażony jest stopień realizacji wymagań):

Ocenie podlega wartość leksykalna, gramatyczna, syntaktyczna, stylistyczna oraz interpunkcja tworzonych tekstów przekładu, a także merytoryczna weryfikacja opracowywanych przez studentów treści.

• ponad 90% – 5 (bardzo wysoka adekwatność tekstu, właściwy poziom stylistyczny i funkcjonalny, nieliczne błędy o charakterze niemerytorycznym, wysoka poprawna kreatywność w zakresie dostosowywania konstrukcji tekstowych języka 1. do realiów i zasad języka 2. Ocena 5! w przypadku prac o najwyższym stopniu adekwatności i zaprezentowaniu przez studenta najwyższych sprawności tłumaczeniowych)

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3 (zachowana adekwatność tekstu, poziom stylistyczny tolerancji potencjalnego odbiorcy; zachowanie ogólnego znaczenia tekstu mimo występujących błędów leksykalno-gramatycznych, 1-2 błędy znaczeniowe o charakterze merytorycznym, błędy interpunkcyjne w ilości pozwalającej zrozumieć przetłumaczony tekst)

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

• nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (jest to zgodne z regulaminem UW).

• warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczanie w wyznaczonych terminach przetłumaczonych tekstów (oraz jeżeli występuje, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium semestralnego).

dr Wioletta Mela-Cullen

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Metody i kryteria oceny pracy studenta:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, inne zadania doskonalące warsztat tłumacza) – 33%

- teksty do tłumaczenia na ocenę – 33%

- kolokwium semestralne – 33%

Kryteria oceny tekstu tłumaczenia:

a/ zgodność treści tłumaczenia z oryginałem

b/ kompletność tłumaczenia

c/ poprawność językowa (leksykalna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna)

d/ poprawność stylistyczna

e/ strona graficzna

Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia i zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny (przedłożenie tłumaczeń i innych zadań wykonanych na zajęciach, na których student był nieobecny).

dr Maria Castelas

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena ciągła (obecność i aktywność na zajęciach oraz bieżące przygotowanie do zajęć, w tym wykonywanie zadań) — proste bezpośrednie ocenianie przez prowadzającego;

- prace domowe i inne zadania testowe na platformie Kampus;

- ocena tłumaczenia artykułu — ocena za pośrednictwem platformy Moodle według następujących kryteriów:

-strona formalna (graficzna) tłumaczenia oraz poprawność interpunkcyjna i ortograficzna;

-poprawność leksykalna/dobór ekwiwalentów;

-poprawność gramatyczna.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny co najmniej 3 (50%) z każdego z tych komponentów.

dr Janina Pietraszkiewicz

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

1) ocena ciągła (obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć, w tym wykonywanie prac domowych i glosariuszy);

2) ocena tłumaczenia dwóch tekstów z zakresu medycyny (poprawny dobór ekwiwalentów, poprawność gramatyczna, składniowa, interpunkcja i ortograficzna oraz ocena strony graficznej tekstu).

Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności, każda następna wymaga pisemnego zaliczenia zajęć poprzez przedłożenie tłumaczenia pisemnego z tekstu omawianego na zajęciach.

Uwagi:

XR (AR)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.