Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski- poziom początkujący 3623-HEBOA1
Semestr zimowy 2020/21
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hebrajski- poziom początkujący 3623-HEBOA1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
(sala nieznana)
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-01 16:45 : 18:15 sala
2020-12-03 16:45 : 18:15 sala
2020-12-08 16:45 : 18:15 sala
2020-12-10 16:45 : 18:15 sala
2020-12-15 16:45 : 18:15 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Piątek
Literatura:

Podręcznik:

Szlomit Chajat, Sara Israeli, Hila Kobliner Iwrit min-ha-hatchala, Akademon, Jerozolima 2000, część 1.

Słowniki:

E. Szoszan, Ha-milon ha-iwri ha-merukaz, Kirjat Sefer, Jerozolima 1993.

http://www.milon.co.il/

http://www.morfix.co.il/en/

Zakres tematów:

1) Podstawy: nauka alfabetu, zasady czytania i pisania w języku hebrajskim, posługiwanie się słownikiem

2) Gramatyka, składnia:

- odmiana czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych w czasie teraźniejszym i przeszłym (wybrane grupy

koniugacyjne)

- formy bezokoliczników

- podstawowe typy zdań: zdania imienne i czasownikowe, zdania złożone współrzędnie, proste zdania podrzędnie złożone

- rodzaje i liczby w języku hebrajskim; odmiana rzeczownika i przymiotnika

- liczebniki (główne i porządkowe, żeńskie i męskie)

- smichut (stan zależny)

3) Słownictwo:

- przedstawienie się

- opis mieszkania

- pory dnia, dni tygodnia, miesiące

- jedzenie: kupowanie, zamawianie, nawyki żywieniowe

- komunikacja

- opis człowieka: części ciała, kolory, odzież

- rodzina

- hobby: filmy, książki, turystyka

- Izrael, kultura żydowska i judaizm

Metody dydaktyczne:

- słuchanie oryginalnych piosenek i tekstów adaptowanych, oglądanie adaptowanych nagrań wideo – powtarzanie nagrań,

rozumienie ze słuchu

- czytanie krótkich tekstów z podręcznika oraz adaptowanych tekstów literackich i prasowych, odpowiadanie na pytania

- ćwiczenia gramatyczne (tłumaczenie, uzupełnianie, transformacja zdań)

- dialogi w parach i małych grupach

- krótkie prezentacje na zadany temat

- wypracowania

- praca z ilustracją, kolażem (swobodny opis, układanie opowiadania)

- zabawy językowe

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Uwagi:

UWAGA ZAJĘCIA ZDALNE | KURS OD PODSTAW. 1. semestr nauki języka.

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

01.02-18.02.2021

***

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

24.02.-28.02.2021 II tura (korekty)

W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.