Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski - poziom podstawowy 3623-HEBOA2
Semestr zimowy 2020/21
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hebrajski - poziom podstawowy 3623-HEBOA2
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 18:30 - 20:00
(sala nieznana)
każdy czwartek, 18:30 - 20:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-15 18:30 : 20:00 sala
2020-10-20 18:30 : 20:00 sala
2020-10-22 18:30 : 20:00 sala
2020-10-27 18:30 : 20:00 sala
2020-10-29 18:30 : 20:00 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Piątek
Literatura:

Podręcznik:

Szlomit Chajat, Sara Israeli, Hila Kobliner Iwrit min-ha-hatchala, Akademon, Jerozolima 2000, część 1.

Szlomit Chajat, Sara Israeli, Hila Kobliner Iwrit min-ha-hatchala, Akademon, Jerozolima 2000, część 2.

Słowniki:

E. Szoszan, Ha-milon ha-iwri ha-merukaz, Kirjat Sefer, Jerozolima 1993.

http://www.milon.co.il/

http://www.morfix.co.il/en/

Zakres tematów:

* Słownictwo:

elementy ubioru i wyglądu,

kolory,

części ciała,

pogoda,

zwierzęta,

rośliny,

u lekarza,

kalendarz żydowski,

kibuc,

znaki zodiaku, horoskop,

podróże,

szukamy mieszkania.

*Struktury gramatyczne:

przymiotnik - zgodność z rodzajem i liczbą rzeczownika,

stopniowanie przymiotników,

liczebniki główne i porządkowe,

określanie stanu posiadania i przynależności,

* Czasownik:

tryb rozkazujący- niektóre czasowniki

+ צריך, יכול bezokolicznik

zdania bezosobowe w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym ()כדאי+ש"פ

zdania imienne i czasownikowe,

mowa zależna

zdania warunkowe realne

zdania względne

zdania okolicznikowe celu

zdania okolicznikowe przyczyny

zdania okolicznikowe czasu

Metody dydaktyczne:

- słuchanie oryginalnych piosenek i tekstów adaptowanych, oglądanie adaptowanych nagrań wideo – powtarzanie nagrań,

rozumienie ze słuchu

- czytanie krótkich tekstów z podręcznika oraz adaptowanych tekstów literackich i prasowych, odpowiadanie na pytania

- ćwiczenia gramatyczne (tłumaczenie, uzupełnianie, transformacja zdań)

- dialogi w parach i małych grupach

- krótkie prezentacje na zadany temat

- wypracowania

- praca z ilustracją, kolażem (swobodny opis, układanie opowiadania)

- zabawy językowe

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Uwagi:

UWAGA ZAJĘCIA ZDALNE | 3. semestr nauki języka. Kurs dla osób, które opanowały język na poziomie A1.

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

01.02-18.02.2021

24.02.-28.02.2021 II tura (korekty)

W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.

***

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.