Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna [2200-1P005] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna [2200-1P005]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Igor Adamczyk
Strona domowa grupy: https://meet.google.com/ifc-fkpf-aqp
Literatura:

- W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018

- W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie

- W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie, Instytucje, wyd.6, Warszawa 2014

(Chętnym może zostać udostępniona literatura dodatkowa).

Zakres tematów:

Ćwiczenia obejmują tematykę antycznego prawa rzymskiego prywatnego oraz rozwój tradycji romanistycznej, w tym recepcji prawa rzymskiego, od średniowiecza po współczesne prawo prywatne. Istotna część tematów poruszanych na zajęciach będzie obejmować rzymskie prawo zobowiązań oraz prawo rzeczowe, które do dziś mają szczególny wpływ na obowiązujące prawo cywilne.

Sylabus zajęć Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna – rok akademicki 2020/2021

1. Zajęcia organizacyjne. Zarys historii prawa rzymskiego i jego recepcji.

2. Czynność prawna i wykładnia oświadczeń woli.

3. Zastępstwo. Skargi o charakterze dodatkowym.

4. Proces rzymski. Budowa i użycie formuł procesowych.

5. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Wolność i niewola.

6. Rzymski model rodziny I. Władza ojcowska.

7. Rzymski model rodziny II. Małżeństwo.

8. Prawne formy władania rzeczą. Posiadanie. Ochrona posiadania.

9. Własność I. Nabycie i utrata własności.

10. Własność II. Ochrona własności.

11. Prawa na rzeczy cudzej I. Służebności gruntowe i rzeczowe.

12. Prawa na rzeczy cudzej II. Zastaw.

13. Wstęp do prawa zobowiązań. Pojęcie zobowiązania. Ewolucja prawa zobowiązań. Systematyka zobowiązań.

14. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania. Niewykonanie zobowiązania. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

15. Kontrakty w prawie rzymskim. Uwagi wprowadzające.

16. Stypulacja.

17. Umowa sprzedaży (emptio venditio).

18. Kontrakt locatio conductio.

19. Kontrakty pożyczki (mutuum) i użyczenia (commodatum).

20. Kontrakty depozytu (depositum) i zastawu ręcznego (pignus).

21. Kontrakty zlecenia (mandatum) i spółki (societas).

22. Zobowiązania podobne do umownych.

23. Delikty I. Kradzież (furtum), rabunek (rapina) i bezprawne wyrządzenie szkody.

24. Delikty II. Iniuria. Zobowiązania podobne do deliktów.

25. Dziedziczenie beztestamentowe.

26. Dziedziczenie testamentowe. Forma i treść testamentu.

27. Dziedziczenie testamentowe. Sporządzanie testamentu.

28. Zajęcia powtórzeniowe.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą rozpoczynały się od krótkiego wprowadzenia w formie wykładowej, który ma przypomnieć najistotniejsze wątki poruszane na wykładzie kursowym. Trzonem zajęć będzie rozwiazywanie przez studentów wraz z prowadzącym kazusów opartych na źródłach rzymskich, a także analiza tekstów źródłowych. Celem rozwiązywania kazusów jest wykształcenie wśród uczestników prawniczego sposobu myślenia, które będzie przydatne w trakcie nauki prawa cywilnego, jak również w przyszłej pracy zawodowej. Z tego względu wymagany będzie aktywny udział uczestników w ćwiczeniach.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną i zarządzenie Rektora UW nr 206 z dnia 7 września 2020 r. zajęcia do odwołania będą odbywać się w formie zdalnej, za pomocą np. platformy Google Meet.

Metody i kryteria oceniania:

- Ocenie podlega w głównej mierze aktywność i przygotowanie merytoryczne uczestników w trakcie ćwiczeń, przede wszystkim przez zaangażowanie w rozwiązywanie kazusów.

- Wiedza może być sprawdzana w drodze kolokwium, szczególnie w przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

- Na ocenę końcową wpływa przede wszystkim aktywność, zaangażowanie w zajęcia oraz przygotowanie merytoryczne studenta, a także oceny z kolokwium.

- Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na zajęciach w jednym semestrze.

Uwagi:

Student uzyskuje z zajęć osobne oceny za dwa semestry nauki. Dopuszczenie do egzaminu uzależnione jest od uzyskania dwóch ocen pozytywnych. Dopuszczenie do egzaminu zerowego wymaga uzyskania przynajmniej oceny dobrej za oba semestry.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)