Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna [2200-1P005] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 16

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna [2200-1P005]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Mateusz Nocuń
Strona domowa grupy: http://meet.google.com/kun-aazp-hnj
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego, PWN

- W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, Od.Nowa

POMOCNICZO:

- W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, C.H. Beck

- A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Bérier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego, Liber

- Gai Institutiones. Instytucje Gaiusa, przeł. W. Rozwadowski, P.W. Ars boni et aequi

Artykuły zadawane studentom na bieżąco podczas roku akademickiego

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Systematyka tradycji prawnych. Rozwój tradycji romanistycznej

2. Źródła prawa rzymskiego. Znaczenie rzymskiej jurysprudencji

3. Kompilacja justyniańska a nowożytne kodyfikacje cywilne. Systematyka prawa prywatnego. Dekodyfikacja

4. Łacińskie paremie prawnicze a współczesne prawo. Zasady rzymskiego procesu prywatnego

5. Ewolucja procesu rzymskiego. Formuły procesowe

6. Czynności prawne. Elementy czynności prawnych. Wady oświadczenia woli. Sankcje w prawie prywatnym. Konwersja i konwalidacja

7. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Status prawny osób. Władza ojcowska. Opieka i kuratela

8. Odpowiedzialność za działania osób pod władzą: odpowiedzialność noksalna i actiones adiecticiae qualitatis. Kształtowanie się zastępstwa bezpośredniego

9. Powstanie i ustanie małżeństwa – porównanie rzymskiego prawa małżeńskiego z regulacjami prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego (warsztat komparatystyczny)

10. Stosunki majątkowe związane z małżeństwem i pozostałe zagadnienia prawa rodzinnego

11. Ogólne zagadnienia prawa spadkowego

12. Dziedziczenie beztestamentowe

13. Dziedziczenie testamentowe

14. Dziedziczenie przeciwtestamentowe. Konflikty wartości w prawie spadkowym (debata).

15. Rzeczy. Posiadanie. Nabycie i ochrona posiadania

16. Pojęcie własności. Nabycie i ochrona własności

17. Pochodne sposoby nabycia własności i zasiedzenie – egzegeza tekstu i kazusy

18. Pierwotne sposoby nabycia własności – egzegeza tekstu i kazusy. Pożytki i nakłady

19. Prawa na rzeczy cudzej

20. Ogólne zagadnienia prawa zobowiązań

21. Zobowiązania ex delicto : ustawa XII tablic a ustawa akwiliańska. Ewolucja odpowiedzialności za czyny niedozwolone

22. Zobowiązania ex delicto i zobowiązania quasi ex delicto: odpowiedzialność na zasadzie winy a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Kumulacja skarg

23. Zobowiązania ex contractu: ogólna charakterystyka i porównanie poszczególnych kontraktów

24. Zobowiązania ex contractu: odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Wzorce staranności. Zwłoka - kazusy

25. Zobowiązania ex contractu: kazusy z całego prawa kontraktów

26. Zobowiązania quasi ex contractu

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzącego

Graficzne porządkowanie informacji

Egzegeza pism rzymskich jurystów

Rozwiązywanie kazusów

Dyskusja na temat wybranych zagadnień prawnych

Dyskusja na temat wskazanych artykułów naukowych

Porównywanie przepisów pochodzących z nowoczesnych porządków prawnych z prawem rzymskim

Debata oksfordzka

Prace domowe (dla chętnych) w formie krótkich wypowiedzi pisemnych

Zajęcia odbywają się w sali. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą być prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym w formie telekonferencji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z ocen uzyskanych z pisemnych kolokwiów. Aktywność na zajęciach oraz prace domowe wpływają na podwyższenie oceny.

Planowane są cztery sprawdziany pisemne: kartkówka z paremii oraz trzy większe kolokwia obejmujące kolejne działy przerabianego materiału (jedno w pierwszym, dwa pozostałe w drugim semestrze).

W zależności od sytuacji epidemiologicznej poszczególne kolokwia pisemne mogą zostać przełożone na późniejszy termin, zastąpione odpowiedzią ustną z tego samego zakresu materiału albo inną formą sprawdzenia wiedzy na odległość.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich kolokwiów. Niezaliczone kolokwia można poprawiać co do zasady w takiej formie, w jakiej zostały przeprowadzone w terminie zasadniczym.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Do egzaminu zerowego zostają dopuszczeni wyróżniający się aktywnością uczestnicy zajęć, mający zaliczone wszystkie kolokwia przeprowadzone przed otwarciem zapisów na egzamin zerowy, których całoroczna praca została oceniona na ocenę dobrą albo wyższą.

Studenci dopuszczeni do egzaminu zerowego zostają zwolnieni z trzeciego (ostatniego) kolokwium, będąc zobowiązanymi do przerobienia objętego nim materiału we własnym zakresie.

Uwagi:

meet.google.com/kun-aazp-hnj

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)