Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna 2200-1P005
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna 2200-1P005
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Stępkowska
Literatura:

Podręczniki:

W. Wołodkiewicz – M. Zabłocka, Prawo rzymskie, Instytucje, wyd.6, Warszawa 2014

T. Giaro - F. Longchamps - W. Dajczak, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018

Zbiory kazusów:

A. Kacprzak – J.Krzynówek, Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, wyd. 4, Warszawa 2017.

A. Kacprzak, j. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego, wyd. 2, Warszawa 2002

Dodatkowo:

Gaius, Instytucje, Warszawa 1982 (tłum. C. Kunderewicz) lub Poznań 2004 (tłum. W. Rozwadowski)

Instytucje Justyniana, tłum. C. Kuderewicz

Zakres tematów:

1. Co to jest prawo rzymskie i dlaczego o nim mówimy. Prezentacja materiału. Rzymskie definicje prawa i jego systematyka; Historia źródeł prawa rzymskiego. Prawo archaiczne – ustawa XII tablic i jej interpretacja.

2. Prawo przedklasyczne i klasyczne. Rola edyktu pretorskiego i jurysprudencji dla rozwoju prawa. Prawo poklasyczne i justyniańskie.

PRAWO DOTYCZĄCE OSÓB

3 Struktura rodziny rzymskiej. Osoby pater familias, filii familias i niewolników. Pojęcie zdolności prawnej i jej przesłanki.

Niewolnicy – popadnięcie w niewolę, wyzwalanie, ustawodawstwo Augusta

4. Niewolnik (i osoba alieni iuris) jako podmiot w obrocie – podobieństwa i różnice. Działanie w cudzym imieniu - actiones adiecticiae qualitatis; pojęcie zastępstwa pośredniego i bezpośredniego. Wprowadzenie pojęć czynności prawnej (rozporządzającej, zobowiązującej i przysparzającej).

5. KOLOKWIUM ZE ŹRÓDEŁ I Z "NIEWOLNIKÓW" Małżeństwo - stosunki osobiste między małżonkami; konkubinat. Ustawodawstwo małżeńskie Augusta. Zagadnienia status libertatis i civitatis (małżeństwa osób o różnych status) Obliczanie stopni pokrewieństwa

6.Stosunki majątkowe małżeńskie: posag – sposoby ustanowienia, kompetencje męża, obowiązek zwrotu. Justyniańska reforma prawa posagowego.

7. Patria potestas – ojciec jako „centrum” rodziny. Patria potestas – sposoby nabycia, treść, utrata. Zdolność majątkowa osób alieni iuris. Odpowiedzialność zwierzchnika za delikty podwładnych (noxa). Pojęcie zdolności deliktowej

8. Tutor jako „zastępca” ojca. Tutela i kuratela – ustanowienie, funkcja, ustanie.

9. Pojęcie stosunku prawnego

Oświadczenie woli i jego wady

Czynności prawne: podziały, elementy, skutki

Zdolność do czynności prawnych

Tutor i kurator w zawieraniu czynności rozporządzających i zobowiązujących

PRAWO SPADKOWE

10. KOLOKWIUM Z PRAWA RODZINNEGO. Pojęcie dziedziczenia. Przyjęcie spadku i jego skutki. Dobrodziejstwa spadkowe. Dziedziczenie beztestamentowe.

11. Dziedziczenie testamentowe i przeciwtestamentowe. Zachowek i rezerwa. Legaty.

12. Przyjęcie spadku i jego skutki

PRAWO RZECZOWE

13. KOLOKWIUM Z PRAWA SPADKOWEGO. Pojęcie rzeczy. Niektóre podziały rzeczy. Posiadanie i jego ochrona. Pojęcie posiadania i detencji. Sposoby nabycia posiadania i skutki dla możliwości zasiedzenia i uzyskania ochrony pretorskiej. Utrata posiadania.

14. Własność i ochrona. Budowa formułek rei vindicatio, actio negatoria i actio Publiciana.

15. Pierwotne sposoby nabycia własności

16. Pochodne sposoby nabycia własności

17. Ograniczone prawa rzeczowe. Służebności, zastaw.

ZOBOWIĄZANIA

18,19. KOLOKWIUM Z PRAWA RZECZOWEGO Zobowiązania – źródła i podział zobowiązań; podmioty (wielość podmiotów, solidarność), przedmiot, modyfikacje świadczenia. Stopnie odpowiedzialności kontraktowej.

20. Kontrakty werbalne. Kauzalność i abstrakcyjność. Zastosowanie stypulacji. Umocnienie, odnowienie, wygaśnięcie zobowiązania.

21. Kontrakty realne. Pożyczka. Casus mixtus na przykładzie depozytu i komodatu.

22. Kontrakty konsensualne. Kupno – sprzedaż

23. Kontrakty konsensualne. Najem, spółka,

24. Kontrakty konsensualne. Zlecenie.

Rozszerzenie rzymskiego systemu kontraktowego. Pacta, kontrakty realne nienazwane, zobowiązania quasi ex contractu.

25. KOLOKWIUM Z KONTRAKTÓW. Zobowiązania deliktowe. Iniuria i damnum iniuria datum

25. Furtum i rapina. (G.3.182-209). Przestępstwa pretorskie i quasi ex delicto

26, 27. Proces legisakcyjny i formułkowy – porównanie. Budowa formułki.

28-30. Powtórzenie materiału

Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w sali albo zdalnie (online)

prezentacje multimedialne, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów źródłowych, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym omówionym dziale odbywa się kolokwium (test wielokrotnego wyboru, krótkie pytania otwarte, rozwiązanie kazusów, ew. analiza krótkiego tekstu prawnego)

kolokwium odbywa może odbywać się w sali, w ramach zajęć lub online (wówczas odbywa się w godzinach wieczornych, po 20.00, tak by nikomu nie kolidowało z zajęciami)

1) Aby zaliczyć zajęcia należy uzyskać 50% z ogólnej liczby punktów, które można uzyskać z kolokwiów.

2) Nie przewiduje się popraw kolokwium

3) Aby uzyskać dopuszczenie do egzaminu zerowego należy uzyskać 75% ogólnej liczby punktów z ww kolokwiów oraz wykazać się w ciągu roku aktywnością na zajęciach. Osoby spełniające te kryteria odbywają z prowadzącym dodatkową rozmowę, ostatecznie kwalifikującą do egzaminu zerowego

Uwagi: (tylko po angielsku)

Classes are held in Polish

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.