Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna [2200-1P005] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna [2200-1P005]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Jan Rudnicki
Literatura:

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, PWN;

Tychże autorów, Trener akademicki. Prawo rzymskie, Od.Nowa;

Dodatkowa literatura będzie podawana (i zadawana) w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Praktyka i autorytet: źródła prawa.

2. Recepcja prawa rzymskiego, jej zasięg i przyczyny.

3. Czynności prawne i ich rodzaje. Zastępstwo i jego ewolucja.

4. Rzymskie spojrzenie na prawo z perspektywy procesu. Zasady procesu. Analiza formuł procesowych.

5. Podmiotowość – od Rzymu do nowoczesności. Wolni i niewolnicy. Osoby prawne.

6. Rodzina: pokrewieństwo, władza, małżeństwo.

7. Spadkobranie: wyjaśnienie podstawowych pojęć i konstrukcji.

8. Ewolucja dziedziczenia beztestamentowego. Dyskusja o kręgu powołanych do spadku.

9. Źródła i rozwój testowania. Analiza form testamentu.

10. Zakres swobody testowania. Wyjaśnienie i analiza elementów treści testamentu.

Semestr letni:

11. Własność – oś prawa prywatnego. Istota i zakres własności oraz jej ograniczenia.

12. Nabycie, utrata i ochrona własności. Modele przeniesienia własności.

13. Posiadanie, jego funkcje i ochrona.

14. Prawa na rzeczy cudzej i ich funkcje w obrocie.

15. Źródła zobowiązań i ich ewolucja. Droga do swobody umów.

16. Odpowiedzialność odszkodowawcza: kompensacja i kara.

17. Kontrakty: dobra wiara, dobre obyczaje, standardy staranności.

18. Sprzedaż: klauzule dodatkowe, odpowiedzialność sprzedawcy.

19. Stypulacja: uniwersalny kontrakt i jego ewolucja. Pozostałe kontrakty.

20. Pozostałe źródła zobowiązań

21. Podsumowanie i powtórzenie materiału.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie kazusów;

Dyskusja;

Analiza lektury;

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnicy zajęć napiszą dwa sprawdziany pisemne: pierwszy ze znajomości paremii w połowie semestru zimowego, a drugi po przerobieniu większej części materiału w połowie semestru letniego. Oba sprawdziany będzie można poprawiać również wyłącznie pisemnie.

2. Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach w każdym semestrze.

3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność oraz uzyskanie pozytywnych ocen z obu sprawdzianów.

4. Zaliczenie przedterminowe będzie można uzyskać poprzez otrzymanie co najmniej oceny dobrej (4) z obu sprawdzianów oraz dodatkową odpowiedź ustną.

5. Alternatywą wobec odpowiedzi ustnej będzie przygotowanie krótkiej pracy pisemnej na zadany temat.

6. Na końcową ocenę z zajęć składają się oceny ze sprawdzianów oraz ocena aktywności studenta związanej z przedmiotem, zarówno na zajęciach, jak i poza nimi (ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach przedmiotowych, inicjatywach samokształceniowych oraz wydarzeniach naukowych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)