Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych 2200-1P006
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych 2200-1P006
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 3.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-01-26 15:00 : 16:30 sala
2021-02-23 15:00 : 16:30 sala 3.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2021-03-02 15:00 : 16:30 sala 3.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2021-03-09 15:00 : 16:30 sala 3.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2021-03-16 15:00 : 16:30 sala 3.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Paweł Borecki
Literatura:

A. Ajnenkiel, Konstytucje polskie 1791 – 1997, wyd. 2

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. VI.

A. Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017, dostępne:

http://naszestrony.eu/campidoglio/graph/srodki/sadownictwo-rp-szlach.pdf

M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, wyd. 3 [MW]

M. Wąsowicz, Prawo i obywatel, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa do poszczególnych tematów podana w poszczególnych tematach, bądź – przed zajęciami.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne (państwo i ustrój państwa, konstytucja i jej rodzaje, instytucje prawa, prawo cywilne i karne – podstawowe definicje i rozwój historyczny).

2. Podstawowe drogi ewolucji ustrojów państwowych w średniowieczu i wczesnej nowożytności (ustrój patrymonialny, lenny, stanowy, absolutyzm, absolutyzm oświecony).

3. Ustrojowe gwarancje praw człowieka i ich ewolucja

4. Ewolucja podstawowych zasad prawa wyborczego

5. Monarchia absolutna na przykładzie Francji (uwarunkowania historyczne, społeczne, funkcjonowanie ustroju).

6. Ustrój demokracji stanowej: Rzeczpospolita szlachecka

7. Kształtowanie i ewolucja ustroju konstytucyjnego w Anglii i Wielkiej Brytanii

8. Wprowadzenie i ewolucja ustroju konstytucyjnego w USA

9. Wprowadzenie ustroju konstytucyjnego w Polsce: konstytucja 3 Maja

10. Wprowadzenie i ewolucja ustroju konstytucyjnego we Francji .

11. Konstytucjonalizm na ziemiach polskich w XIX w.

12. Po odzyskaniu niepodległości: Polska jako przykład przejścia od ustroju demokracji parlamentarnej do rządów autorytarnych

13. Funkcjonowanie ustroju demokracji ludowej na przykładzie PRL

14. Funkcjonowanie ustroju totalitarnego: przykład Niemiec i Rosji

15. Ewolucja podstawowych zasad działania i kontroli administracji państwowej w XIX i XX w.

16. Kształtowanie się zasad kontroli konstytucyjności.

17. Od sądownictwa stanowego do powszechnego: ewolucja podstawowych zasad organizacji sądownictwa

18. Ogólna charakterystyka prawa i jego rozwój w średniowiecznej Europie.

19. Podstawowe zasady prawa prywatne w średniowieczu i czasach nowożytnych

20. Ewolucja prawa karnego w średniowieczu i czasach nowożytnych.

21. Ewolucja postępowania sądowe średniowieczu i czasach nowożytnych.

22. Ewolucja prawa anglosaskiego

23. Wpływ oświecenia i antyoświeceniowej reakcji na naukę prawa.

24. Wielkie kodyfikacje cywilne

25. Ogólna charakterystyka XIX–wiecznego prawa cywilnego

26. Kształtowanie się i ewolucja zasad prawa handlowego w XIX-XX w.

27. Ewolucja instytucji prawa karnego: kodyfikacje karne i szkoły XIX–XX wieku.

28. Ewolucja zasad postępowania sądowego w XIX-XX wieku

29. Prawo państw socjalistycznych

Metody dydaktyczne:

Klasyczne metody dydaktyczne: wykład, dialog ze studentami, analiza tekstów prawnych. Ponadto prezentacje multimedialne, ewentualnie nauka zdalna przez internet.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Bez żadnych konsekwencji dopuszczalne są trzy nieobecności na zajęciach w ciągu całego roku. Większa ich liczba wymaga zaliczenia za pomocą colloquium. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć – poza szczególnymi przypadkami losowymi – powoduje brak możliwości zaliczenia ćwiczeń

Colloquium zaliczeniowe dla całej grupy – bez względu na osiągnięcia podczas semestru – na jej życzenie.

Dopuszczenie do egzaminu w terminie zerowym:

1. Obecność na ćwiczeniach i regularna aktywność na nich (ocena bieżąca).

2. Zaliczenie colloquium dopuszczającego (w drugiej połowie kwietnia) – na ocenę minimum dobrą. Jego zakres obejmuje: całość materiału przerobionego na ćwiczeniach.

Uwagi:

Celem ćwiczeń jest przekazanie pogłębionej wiedzy na temat przekształceń niektórych polskich instytucji ustrojowych i prawnych na tle powszechnym, aby student mógł lepiej zrozumieć uwarunkowania współczesnego ustroju i prawa. Jednocześnie maja one w wprowadzać pojęcia prawne, elementy rozumowania prawniczego oraz wskazywać na niezbędne w pracy prawnika wartości kultury prawnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.