Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura hebrajska1.3 3600-7-HE1-JKH1.3
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język i kultura hebrajska1.3 3600-7-HE1-JKH1.3
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 108
Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-08 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-10-15 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-10-22 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-10-29 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-11-05 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Piątek
Literatura:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie alef i bet. Materiały własne prowadzącego. Wybrany podręcznik do nauki hebrajskiego biblijnego. Biblia hebrajska.

NA BIEŻĄCY ROK:

Obowiązkowa:

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od), Jerusalem: Academon, 2018.

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More - Workbook, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od - Choveret avoda), Jerusalem: Academon, 2018.

Uzupełniająca:

- D. Rot, M. Rom, The Alpha of the Aleph-Bet. First Steps in Hebrew (Alufim be-aleph-bet. Tsaadim rishonim be-ivrit), Jerusalem: Academon, 2017.

- Biblia hebrajska

Słowniki:

- morfix.co.il

- A. Klugman, Nowy słownik hebrajsko-polski, polsko-hebrajski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996.

- E. Lauden, L. Weinbach, M. Shani, Multi-dictionary: Bilingual learner's dictionary, English-English-Hebrew, Hebrew-English, 2006

- R. Sivan, The New Bantam-Megiddo Hebrew & English Dictionary, Bantam 2009

- Oxford Dictionary: English-Hebrew/Hebrew-English, Kernerman/Lonnie Kahn Pbl., 1996

Zakres tematów:

* gramatyka:

alfabet (samogłoski, spółgłoski, matki czytania)

zaimki osobowe

zaimki pytajne

zaimki wskazujące

zdania imienne

rodzaj rzeczownika

liczba mnoga rzeczownika

określanie rzeczownika

przyimki: ב מ ל על עם את

czasownik w bezokoliczniku i czasie teraźniejszym, rdzeń zdrowy paal, piel, hifil, paal ע"ו, ל"ה

stosunek przynależności, wyrażanie posiadania

przymiotnik i odmiana przymiotnika

czasowniki modalne z bezokolicznikiem

zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny

kwantyfikatory

odmiana przyimków ל את

określanie przymiotnika

liczebnik

stan zależny rzeczownika (smichut), określanie smichutu

zdania imienne w czasie przeszłym

zdania podrzędne okolicznikowe czasu

* słownictwo:

alfabet

rodzina

wyrażenia okolicznościowe

codzienne czynności

czas wolny

dni tygodnia

meble

jedzenie

szkoła

zawody

kolory

liczebniki

Metody dydaktyczne:

• symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• analiza dokumentów źródłowych,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- kolokwia,

- prace pisemne,

- zaliczenie pisemne na koniec semestru,

- pisemny i ustny egzamin na koniec roku, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który był obecny na mniej niż 60% zajęć, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i mimo to uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.