Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura hebrajska1.3 3600-7-HE1-JKH1.3
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język i kultura hebrajska1.3 3600-7-HE1-JKH1.3
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 108
Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-29 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-11-05 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-11-12 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-11-19 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
2020-11-26 15:00 : 16:30 sala 108
Tyniecka 15/17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Piątek
Literatura:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie alef i bet. Materiały własne prowadzącego. Wybrany podręcznik do nauki hebrajskiego biblijnego. Biblia hebrajska.

NA BIEŻĄCY ROK:

Obowiązkowa:

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od), Jerusalem: Academon, 2018.

- G. Tishler, A. Yarden-Barak, First and Foremost. Hebrew for Beginners and More - Workbook, (Ba-Rosh u-wa-rishona. Ivrit le-ramat matchilim ve-od - Choveret avoda), Jerusalem: Academon, 2018.

Uzupełniająca:

- D. Rot, M. Rom, The Alpha of the Aleph-Bet. First Steps in Hebrew (Alufim be-aleph-bet. Tsaadim rishonim be-ivrit), Jerusalem: Academon, 2017.

- Biblia hebrajska

Słowniki:

- morfix.co.il

- A. Klugman, Nowy słownik hebrajsko-polski, polsko-hebrajski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996.

- E. Lauden, L. Weinbach, M. Shani, Multi-dictionary: Bilingual learner's dictionary, English-English-Hebrew, Hebrew-English, 2006

- R. Sivan, The New Bantam-Megiddo Hebrew & English Dictionary, Bantam 2009

- Oxford Dictionary: English-Hebrew/Hebrew-English, Kernerman/Lonnie Kahn Pbl., 1996

Zakres tematów:

* gramatyka:

alfabet (samogłoski, spółgłoski, matki czytania)

zaimki osobowe

zaimki pytajne

zaimki wskazujące

zdania imienne

rodzaj rzeczownika

liczba mnoga rzeczownika

określanie rzeczownika

przyimki: ב מ ל על עם את

czasownik w bezokoliczniku i czasie teraźniejszym, rdzeń zdrowy paal, piel, hifil, paal ע"ו, ל"ה

stosunek przynależności, wyrażanie posiadania

przymiotnik i odmiana przymiotnika

czasowniki modalne z bezokolicznikiem

zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny

kwantyfikatory

odmiana przyimków ל את

określanie przymiotnika

liczebnik

stan zależny rzeczownika (smichut), określanie smichutu

zdania imienne w czasie przeszłym

zdania podrzędne okolicznikowe czasu

* słownictwo:

alfabet

rodzina

wyrażenia okolicznościowe

codzienne czynności

czas wolny

dni tygodnia

meble

jedzenie

szkoła

zawody

kolory

liczebniki

Metody dydaktyczne:

• symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• analiza dokumentów źródłowych,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- kolokwia,

- prace pisemne,

- zaliczenie pisemne na koniec semestru,

- pisemny i ustny egzamin na koniec roku, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który był obecny na mniej niż 60% zajęć, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i mimo to uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.