Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia 3501-EP-DON-ZK
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Epistemologia 3501-EP-DON-ZK
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala Aula im.M.Ossowskiej
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-04 09:45 : 11:15 sala Aula im.M.Ossowskiej
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2020-12-11 09:45 : 11:15 sala Aula im.M.Ossowskiej
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2020-12-18 09:45 : 11:15 sala Aula im.M.Ossowskiej
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2021-01-08 09:45 : 11:15 sala Aula im.M.Ossowskiej
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2021-01-15 09:45 : 11:15 sala Aula im.M.Ossowskiej
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bartosz Maćkiewicz, Krzysztof Sękowski
Literatura:

J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (ks. I, rozdz. II Nie ma w umyśle zasad wrodzonych)

G. W. Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (ks. I, rozdz. I Czy istnieją w umyśle ludzkim zasady wrodzone?).

A. J. Ayer, Percepcja, w: B. Chwedeńczuk (red.), Fragmenty filozofii analitycznej. Filozofia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 1995)

A. J. Ayer, The Argument from Illusion (fragment), w: tegoż, The Foundations of Empirical Knowledge, London 1963.

J. L. Austin, Zmysły i przedmioty zmysłowe, w: tenże, Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993, Wykłady: I-III, V-VI, IX.

D. Armstrong, „Materialistyczna teoria umysłu” (fragmenty)

G. Ryle, „Czym jest umysł?” (fragmenty)

A. J. Ayer, Problem poznania, Warszawa 1965, rozdz. I Filozofia a poznanie.

E. L. Gettier, Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?, „Principia” I, 1990, s. 93-96;

R. Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Szczecin 2004, (fragmenty)

K. Paprzycka, Pojęcie wiedzy w: R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, WAM 2013.

A. Plantinga, A Priori Knowledge, w: tegoż, Warrant and Proper Function, New York/Oxford 1993, s. 102-113 (dostępne tłumaczenie robocze na język polski).

D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. II-V.

C. G. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych (fragm.), rozdz. 2-3.

K. R. Popper, Wiedza hipotetyczna. Moje rozwiązanie problemu indukcji, w: tenże, Wiedza obiektywna.

W. C. Salmon, Racjonalne przewidywanie.

T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych (wybrane rozdziały).

R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, cz. 4

M. Schlick, O fundamencie poznania.

A. Ayer, Sceptycyzm a pewność

W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu.

G.E. Moore, Dowód na istnienie świata zewnętrznego.

L. Wittgenstein, O pewności.

H. Putnam, Mózgi w naczyniu.

B. Russell, Prawda i fałsz (w tenże: Problemy filozofii).

A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w: tenże, Pisma logiczno-filozoficzne.

H. Putnam, Realizm wewnętrzny, w: tenże, Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

W.v.O. Quine, Epistemologia znaturalizowana, w: tenże, Granice wiedzy i inne eseje.

Zakres tematów:

Na zajęciach omawiane będą teksty dotyczące wybranych zagadnień epistemologicznych spośród tych, które są przedstawiane na wykładzie. Celem zajęć jest nie tylko zdobycie wiedzy z zakresu (analitycznej) epistemologii, ale również przyswojenie sobie podstaw warsztatu filozofa - ćwiczenie się w sztuce czytania tekstów filozoficznych ze zrozumieniem, analizowania argumentów, czy abstrakcyjnego myślenia.

Lista tematów:

A. Źródła poznania

- natywizm

- realizm bezpośredni, realizm pośredni, fenomenalizm

- teoria danych zmysłowych; argument z iluzji

- introspekcja

B. Pojęcie wiedzy

- klasyczna definicja wiedzy

- problem Gettiera i sposoby jego rozwiązywania

- wiedza a priori i wiedza a posteriori

C. Wiedza naukowa

- normatywny paradygmat w filozofii nauki

- charakterystyka wiedzy naukowej: elementy tradycyjnej metodologii nauki; hipotetyzm, falsyfikacjonizm, deduktywizm

D. Indukcja

- problem indukcji i wybrane sposoby jego rozwiązywania

- falsyfikacjonizm

E. Modele rozwoju naukowego

- socjologiczny paradygmat w filozofii nauki

- Kuhna pojęcie rewolucji naukowej

F. Struktura uzasadnienia

- fundacjonalizm

- holizm

- infinityzm

G. Sceptycyzm

- rodzaje sceptycyzmu

- zagrożenie sceptycyzmem

- argumenty sceptyczne i antysceptyckie

H. Prawda

- koncepcja korespondancyjna (klasyczna)

- koncepcja koherencyjna

- deflacjonizm

I. Realizm i antyrealizm

J. Epistemologia znaturalizowana

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest:

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów (z każdego trzeba otrzymać co najmniej 60% punktów);

Ponadto:

- semestr zimowy: dodatkowym poza kolokwiami i udziałem w zajęciach warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie krótkich kartkówek sprawdzających przeczytanie tekstu na zajęcia (w przypadku nieobecności na zajęciach kartkówki zalicza się w formie ustnej na dyżurze)

- semestr letni: oddanie krótkich komentarzy do tekstów; obecność (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest zaliczenie obu semestrów.

Ocena końcowa z ćwiczeń z epistemologii będzie wystawiana na podstawie średniej ocen z czterech kolokwiów napisanych w trakcie roku akademickiego. Aktywność w trakcie zajęć podnosi ocenę (która wynikałaby ze średniej ocen z kolokwiów) o pół stopnia.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 na semestr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.