Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany 3300-HISOB1
Semestr zimowy 2020/21
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany 3300-HISOB1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 3.016
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 3.016
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Kacprzak
Literatura:

• Podręcznik: Aula Internacional 3 (B1), Wydawnictwo Difusión (BIAŁA OKŁADKA).

• Literatura uzupełniająca:

- USO de la gramática española, nivel intermedio, wyd. Edelsa

- Vocabulario. Nivel medio B1, Marta Baralo Ottonello [et al.], ANAYA

- Gramática. Nivel medio B1, Concha Moreno García [et al.], ANAYA

- Gramática básica del estudiante de español, Alonso Raya, Rosario [et al.], Difusión

- Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, M.Cybulska-Janczewa, J.Perlin, wyd. PWN

- artykuły z prasy i internetu

- materiały audiowizualne

- ćwiczenia online

Zakres tematów:

Zajęcia nastawione są przede wszystkim na rozwijanie ogólnych umiejętności komunikacyjnyh uczestników, tak więc celem nadrzędnym jest rozwijanie słownictwa związanego z szeroko pojętą tematyką społeczno-kulturową. Szczegółowy dobór bloków tematycznych oparty jest na programie opracowanym przez autorów podręcznika Aula Internacional 3.

Najważniejsze zagadnienia:

- Mówienie o wspomnieniach

- Formułowanie życzeń i potrzeb

- Mówienie o gustach i upodobaniach

- Udzielanie rad

- Wyrażanie opinii i odnoszenie się do wypowiedzi innych osób

- Opowiadanie o wakacjach i doświadczeniach międzykulturowych

- Opowiadanie o książkach i filmach

- Opisywanie wyglądu i cech osobowościowych

- Mówienie o odczuciach i wrażeniach

- Wyrażanie zgody i sprzeciwu

- Mówienie o zobowiązaniach

- Stawianie warunków

- Formułowanie przypuszczeń

- Rozważanie sytuacji hipotetycznych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte będą zarówno na pracy z podręcznikiem jak i z materiałami dodatkowymi.

Podstawowymi metodami dydaktycznymi są: metoda komunikacyjna i metoda zadaniowa. Zakładają one m.in.:

- odgrywanie scenek z przyjmowaniem ról;

- pracę w parach i małych grupach (kreatywne rozwiązywanie problemów);

- odwoływanie się do doświadczeń i zainteresowań studentek i studentów w doborze przykładów prezentowanych i ćwiczonych zagadnień;

- częste słuchanie dialogów, fragmentów filmów, piosenek;

- zwracanie uwagi na kontekst przyswajanych struktur leksykalno-gramatycznych;

Ponadto, kładziony jest nacisk na zagadnienia związane z kulturą i życiem codziennym mieszkańców krajów hiszpańskojęzycznych oraz współczesne problemy społeczno-kulturowe.

Dodatkowo, w trakcie kursu obowiązuje lektura tekstów literackich (dostosowanych do poziomu).

W razie konieczności zmiany formy zajęć na zdalną, lektorat będzie prowadzony online przez platformę ZOOM.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się na stronie przedmiotu.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

W przypadku nieobecności studenta/studentki na zajęciach, jest on/ona zobowiązany/a nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

Uwagi:

Kurs dla studentów UW

Kurs dla studentów dla Wydziału Neofilologii

Ze względu na pandemię wirusa Corona, KURS TEN BĘDZIE PROWADZONY NA PLATFORMIE ZOOM.

Efekty uczenia się będą weryfikowane za pośrednictwem testów, zadań i sprawdzianów przeprowadzanych online. Konsultacje będą się odbywały za pośrednictwem dostępnych komunikatorów, np. Zoom, Skype lub mailowo.

Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.