Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 2103-L-D1EKON
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ekonomia 2103-L-D1EKON
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 3
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-11 08:00 : 09:30 sala 3
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2020-12-18 08:00 : 09:30 sala 3
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2021-01-08 08:00 : 09:30 sala 3
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2021-01-15 08:00 : 09:30 sala 3
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2021-01-22 08:00 : 09:30 sala 3
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 45
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Agata Krencik
Literatura:

Wiodący podręcznik :Mikroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Makroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Literatura uzupełniająca :

inne dostępne podręczniki, materiały udostępniane poprzez platformę Kampus

Roczniki i statystyczne GUS

Zakres tematów:

Jedn temat może być Niedoskonałości rynku realizowany na kilku spotkaniach

1. Zajęcia wprowadzające : sprawy organizacyjne, podstawowe pojęcia ekonomii

2. Problem wyboru w ekonomii : koszt alternatywny, granica możliwości produkcyjnych

3. Popyt, podaż

4. Rynek i równowaga rynkowa

5.Elastyczność popytu i jej zastosowania

6. Wybory konsumenta : ograniczenie budżetowe i równowaga konsumenta

6. wpływ zmian dochodu i cen na decyzje konsumenta

7.Funkcja produkcji, koszty produkcji

8. Maksymalizacja zysku - rynek konkurencyjny

9. Maksymalizacja rynku - rynek monopolu i oligopolu

10. Popyt, podaż i polityka państwa

11.Niedoskonałości rynku : dobra publiczne, efekty zewnętrzne

12. Ekonomia rynku pracy

13 Metody pomiaru działalności gospodarczej

14 . PKB jako podstawowy miernik wzrostu gospodarczego

15. Teoria wzrostu gospodarczego

16. Bezrobocie

17. oszczędności i inwestycje

18. Pieniądz i system bankowy

19.Inflacja

20. Cykl koniunkturalny

21. Polityka fiskalna i polityka pieniężna a wzrost gospodarczy

22. Krzywa Philipsa

23. Gospodarka otwarta: korzyści z wymiany międzynarodowej, przepływ towarów, usług i czynników produkcji

2424 Makroekonomia międzynarodowa

25. kryzysy gospodarcze

Metody dydaktyczne:

zajęcia w sali :

dyskusja, indywidualne i grupowe rozwiązywanie problemów rozwiązywanie zadań i problemów

zajęcia zdalne:

cotygodniowe spotkania (zgodnie z planem zajęć) poprzez Google Meet, w czasie których omawiane będa podstawowe problemy , rozwiązywanie wspólne zadania i przykłady

Praca indywidualna i grupowa poprzez platformę Kampus : indywidualne rozwiązywanie prac domowych, dyskusja poprzez fora

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot realizowany jest przez cały rok akademicki, aby rozpocząć zajęcia w semestrze letnim należy mieć zaliczone ćwiczenia z semestru zimowego.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest :

1. obecność na zajęciach, zarówno tych w sali jak i prowadzonych online, dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu każdego semestru, niezależnie od przyczyny nieobecności.

2. Uzyskanie co najmniej 50 % punktów z kolokwiów - w każdym semestrze przewidziane są dwa kolokwia.

3. wykonywanie w terminie zadań domowych zadawanych poprzez platformę Kampus

4. Udział w dyskusjach na forach

Uwagi:

ćwiczenia kończą się zaliczeniem bez oceny, jednak uzyskane punkty będą miały wpływ na końcową ocenę z przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.