Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie terroryzmu 2102-BW-M-D3ZWTE
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zwalczanie terroryzmu 2102-BW-M-D3ZWTE
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-02 09:45 : 11:15 sala
2020-12-09 09:45 : 11:15 sala
2020-12-16 09:45 : 11:15 sala
2021-01-13 09:45 : 11:15 sala
2021-01-20 09:45 : 11:15 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Gasztold
Literatura:

T. Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe IVG: Rzeszów 2015.

B. Bolechów, Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010.

R. Borkowski, Kontrterroryzm i antyterroryzm aspekty teoretyczne i praktyczne, "Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka" 10/3 2016, 39-49

A.Gasztold, P. Gasztold, The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, "Terrorism and Political Violence" (online: 25 June 2020)

A. Gasztold, Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies, Springer Nature, Cham 2020, rozdz. VI i VII.

A. Gasztold, 2017, Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r., Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", nr 21, s. 155-183.

M. Górka, “Moral and Legal Dilemmas of the New Polish Security Policy,” European Review 27, no. 2 (2019): 260–74.

K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm materia ustawowa, Warszawa 2009.

K. Jałoszyński, Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, TRIO: Warszawa 2010.

M. A. Kędzierski, Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2019.

M. Kupniewski, Metodyka i kryteria oceny stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym, "Przegląd Policyjny" 4(132), 2018, s. 94-107.

K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO: Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2016 poz. 914).

A. Zięba, 2016, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A.Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 217-134.

A. Zięba, D. Szlachter, 2015, Zwalczanie terroryzmu – walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej Studium przypadku społeczności muzułmańskich, [w:] Włodzimierz Fehler, Karina P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Uwarunkowania – wyzwania - realizacja w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa s. 143-170.

A. Zięba, Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, vol. 43, s. 266-294.

A. Zięba, Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" 2015, vol. 38, s. 55-87.

M. Żuber, M. Smolarek, Ochrona infrastruktury krytycznej: dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych: Wrocław 2016.

Źródła internetowe

http://www.antyterroryzm.gov.pl

GLOBAL TERRORISM DATABASE www.start.umd.edu/gtd

TE-SAT reports https://www.europol.europa.eu/

GLOBAL TERRORISM INDEX http://www.visionofhumanity.org/

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO.html

Zakres tematów:

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

1. Zajęcia wprowadzające (omówienie literatury, rozdzielenie zadań, ustalenie harmonogramu). Zagrożenie terrorystyczne we współczesnym świecie.

2. Analiza informacji - omówienie sposobów i technik związanych z przygotowaniem notek analitycznych, informacji analitycznych i informacji sygnalnych dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym (zajęcia warsztatowe w celu ukazania narzędzi do samodzielnej pracy studenta).

3. Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi

4. Polityka antyterrorystyczna UE

5. Ochrona praw człowieka a terroryzm

6. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmowi

7. Kolokwium: test sprawdzający wiedzę

8. System antyterrorystyczny w Polsce

9. Wybrane kampanie antyterrorystyczne na świecie

10. Zwalczanie terroryzmu - paradygmat wojny vs. paradygmat przestępstwa

11. Radykalizacja postaw i zachowań prowadzących do terroryzmu

12. Deradykalizacja i deprogramowanie studium przypadku

13. Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami terrorystycznymi (projekty studentów)

14. Kolokwium: test sprawdzający wiedzę

Metody dydaktyczne:

• dwa kolokwia/testy

• praca grupowa dotycząca ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem terrorystycznym - zadanie na platformie KAMPUS COME

• aktywne uczestniczenie w forach umieszczanych na platformie KAMPUS COME

• opracowanie notek analitycznych

• dyskusja w ramach zajęć na platformie Google Meet

Link do kursu na platformie KAMPUS COME

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3431

GR II meet.google.com/tuu-zndr-trk

Metody i kryteria oceniania:

• Bieżąca ocena aktywności 30 % oceny końcowej (fora i zadania na Platformie KAMPUS COME, spotkania Google Meet)

• Samodzielne opracowanie notki analitycznej i informacji analitycznej dotyczącej bieżących zagrożeń terrorystycznych 20 % oceny końcowej

• Uzyskanie zaliczenia z min. 1 kolokwium śródsemestralnego (40%)

Zaliczenie na ocenę dostateczną 51%-60%

Zaliczenia na ocenę dostateczną plus 61%-70%

Zaliczenie na ocenę dobrą 71-80%

Zaliczenie na ocenę dobrą plus 81-90%

ocena bardzo dobra 91-100 %

Uwagi:

meet.google.com/tuu-zndr-trk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.