Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta w Europie późnośredniowiecznej i nowożytnej 3104-SD19ABART
Semestr zimowy 2020/21
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kobieta w Europie późnośredniowiecznej i nowożytnej 3104-SD19ABART
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Seminarium dyplomowe (SEM-DYP), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 16
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-15 11:30 : 13:00 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-10-22 11:30 : 13:00 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-10-29 11:30 : 13:00 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-11-05 11:30 : 13:00 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-11-12 11:30 : 13:00 sala 16
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Agnieszka Bartoszewicz
Literatura:

Źródła

Niepublikowane

Księga testamentów 1579-1590, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Archiwum Miasta Lwowa, sygn. 336

List Zofii Szydłowieckiej, Archiwum Głownie Akt Dawnych, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 5259

Publikowane

Paston letters, ed. N. Davis , Oxford 1958

Opracowania:

A Rosa, W Chorążyczewski, Egodokumenty – egodokumentalność – analiza egodokumentalna – spuścizna egodokumentalna, w: Egodokumenty, tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevicius, S. Roszak, Toruń 2015, s. 11-22

H. Leonie, Women of Letters : Gender, Writing and the Life of the Mind in Early Modern England, Manchester 2016

S.S. Morrison, A Medieval Woman's Companion : Women's Lives in the European Middle Ages, Oxford 2006

B. Petryszak, Sporządzanie testamentów we Lwowie w późnym średniowieczu - pisarze, ceny, okoliczności, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 62, 2014, s. 329-336

C. Richmond, The Paston Family in the Fifteenth Century: Volume 1, The First Phase (Vol 1), cambridge 2002

B.H. Rosenwein, Obawy o emocje w historii, "Teksty drugie" 1, 2015, s. 358-391

Zakres tematów:

Tematem spotkań seminaryjnych są różnorodne zagadnienia wchodzące w zakres studiów nad historią kobiet i historią płci. Przedmiotem naszego zainteresowania są m.in. sposób postrzegania i przedstawiania kobiet w różnego rodzaju źródłach narracyjnych (kroniki, teksty hagiograficzne, literatura piękna), sądowych i urzędowych (akta sądów konsystorskich, akta metrykalne) a także aktach normatywnych. Znaczna uwaga poświęcana jest również różnego dokumentom prywatnym, zwłaszcza korespondencji i testamentom. Ponadto, analizie są poddawane różnego rodzaju źródła ikonograficzne, m.in. sfragistyczne oraz zabytki malarstwa. Pozwala to zbadać różne aspekty funkcjonowania kobiet w Europie późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej. Na podstawie tego materiału są omawiane takie zagadnienia jak postulowane wzorce społecznych ról kobiet (żona, matka, córka, władczyni, zakonnica), relacje w rodzinie, emocjonalność i możliwości jej badania. Z oczywistych względów szczególna uwaga musi być poświęcona rodzinie: sposobom jej powstawania, funkcjonowania oraz związkom z procesami zachodzącymi w społeczeństwie XIII-XVI w. Przedmiotem naszego zainteresowania są również z jednej strony kobiety jako grupa funkcjonująca w określonym środowisku (dwór, klasztor, miasto). Z drugiej strony, podczas seminarium omawiane są źródła pozwalające poznać poszczególne postacie kobiet mających wpływ na swe otoczenie, wydarzenia polityczne i procesy kulturowe, m.in. tych postrzeganych jako osoby kontrowersyjne zarówno przez swe otoczenie, jak i późniejszych badaczy (np. Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna, Katarzyna Habsburżanka, Zofia Jagiellonka, Katarzyna von Bora, Katarzyna ze Sieny). Kolejnym polem badawczym są zagadnienia związane z pobożnością kobiecą, stosunkiem Kościoła do kobiet, rolą kobiet w kulcie i modelem świętości występującym w różnych okresach i postaciami świętych kobiet.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 nasza uwaga będzie się koncentrować wokół korespondencji i testamentów, czyli tzw. egodokumentów jako materiału pozwalającego badać piśmienność kobiet, ich relacje z otoczeniem, zwłaszcza stosunki rodzinne, sposoby komunikacji i okazywania emocji.

Temat wiodący: Kobieta, rodzina i emocje w świetle dokumentów osobistych XIV-XVI w.

1. Metody badawcze

1.2. Badania nad emocjami

1.3. Dokument osobisty(egodokument) jako źródło historyczne

1.3.1. Epistolografia

1.3.2. Testament

2. Korespondencja Agnes Paston – analiza źródła

3. List Zofii Odrowożąwej - analiza źródła

4. Testamenty jako źródło do badań nad emocjami i ich okazywaniem w relacjach rodzinnych

5. Referaty uczestników seminarium

6. Technika pisania pracy dyplomowej: układ pracy, strona formalna pracy, konstrukcja przypisów i bibliografii

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, referaty, dyskusje nad koncepcjami prac magisterskich i licencjackich, omawianie propozycji metodologii badań mediewistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność na zajęciach

-Aktywność i udział w dyskusjach

- Prezentacja własnych wyników badań

Uwagi:

prof. Agnieszka Bartoszewicz

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.