Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 125
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-21 09:45 : 11:15 sala 125
Budynek Pomuzealny
2020-10-28 09:45 : 11:15 sala 125
Budynek Pomuzealny
2020-11-04 09:45 : 11:15 sala 125
Budynek Pomuzealny
2020-11-18 09:45 : 11:15 sala 125
Budynek Pomuzealny
2020-11-25 09:45 : 11:15 sala 125
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

1. O nauce historycznej wstępnie

zagadnienia: czym jest historia, historiografia ? fakt–zjawisko–proces ; człowiek a środowisko przyrodnicze; typologia działów historiografii

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, Wstęp, s. 7–13;

B. Miśkiewicz, „Wstęp do badań historycznych” (W-wa – Poznań 1985): a. z cz. III („Nauka historyczna”), z roz. 1 („Przedmiot nauki hist.”), s. 87–94; 98–100; b. cz. VII („Periodyzacja dziejów społeczeństwa”), s. 251–263;

J. Szacki, „Tradycja”, Warszawa 2011, roz. Do czego służy historia ? (s. 227–235).

2. Źródło historyczne

zagadnienia: pojęcie i definicje źródła historycznego, krytyka źródła historycznego, ustalanie faktów, typy źródeł, czynniki źródłotwórcze, źródła tradycyjne i nowe, źródła w internecie;

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, s. 17–25, 64–76, 82–84; . J. Szymański, „Nauki pomocnicze historii”, W-wa – dowolne wydanie z lat 1983–2006 (strony wg wyd. z 2006), s. 28–69 (wybiórczo – dokładnie s. 28–34, roz. „Klasyfikacja źródeł historycznych”, „Struktura źródła historycznego” oraz fragment nr 2.3.1.; s. 34–69: do przejrzenia); W. Kula, „Problemy i metody historii gospodarczej”, Warszawa 1963), s. 95–171 (czynniki źródłotwórcze, ważniejsze typy źródeł);

A. Wyrobisz , „Nazwy ulic, placów i dzielnic w miastach polskich: nośniki informacji – źródła historyczne – zabytki kultury”, „Przegląd Historyczny”, t. 90, 1999, z. 4, s. 511–524;

3. Opracowania – część 1 (książki)

zagadnienia: typy opracowań naukowych i ich charakterystyka, podobieństwa i różnice, prezentacja wybranych przykładów przez prowadzącego zajęcia; gatunki pograniczne, jak czytać i oceniać tekst naukowy ?

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, roz. „Literatura naukowa, Literatura historyczna ( typy opracowań historycznych )”, Bydgoszcz 1991, s. 13–16;

4. Opracowania – część 2 (ulubione pozycje naukowe)

zagadnienia: uczestnicy zajęć zaprezentują wybraną przez siebie pozycję naukową wykorzystując wiedzę z poprzednich zajęć;

5. Opracowania – część 3 (artykuły)

zagadnienia: pojęcie artykułu naukowego, typologia artykułu; cel pisania artykułu, ;

B. Miśkiewicz, „Wstęp do badań historycznych”, W-wa – Poznań 1985 –> Czasopisma naukowe, s. 184–188;

6. Opracowania – część 4 (czasopisma)

zagadnienia: wybrane/ zadane: czasopisma zagraniczne, czasopisma polskie; omówienie – czas powstania, profil, zawartość (typy artykułów, recenzje, notki, przemiany; strony czasopism w Internecie;

uwaga: uczestnicy zajęć otrzymają po jedynym czasopiśmie obcym i po jednym polskim do opracowania i wygłoszenia 10. minutowego referatu;

7. Biblioteki tradycyjne i internetowe bazy danych

J. Szymański, „Nauki pomocnicze historii”, Warszawa 2006 i n. –> roz. „Biblioteka w rozwoju historycznym” (s. 419–422);

M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, –> roz. „Biblioteki” (s. 25–34);

strony internetowe Biblioteki Narodowej, BUW, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, katalogu NUKAT i in.;

8. Kartografia

zagadnienia: historia kartografii, typologia i konstrukcja mapy i atlasu historycznego; zawartość atlasów i ich podział; zalety i ograniczenia; użyteczność dla badacza historii; kartografia prywatna;

lit. przedm.: J. Szymański, „Nauki pomocnicze historii”, W-wa – dowolne wydanie z lat 1983–2006 (strony wg wyd. z 2006), s. 223–231 (roz. „Podstawowe wiadomości o mapie”, „Konstrukcja mapy historycznej”);

9. Technika utrwalania wiedzy

zagadnienia: gromadzenie wiedzy; kserokopie czy notatki ? notatki własne – wypisy z opracowań i źródeł; notatki do egzaminów epokowych; notatki do pracy rocznej i pracy magisterskiej i pracy naukowej; wykorzystanie komputera i internetu;

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, s. 61–62 (o fiszce );

10. Pomoce naukowe – cz. 1 (encyklopedie )

zagadnienie: główne encyklopedie polskie i obce; zawartość, użyteczność dla badacza historii;

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, roz. „Encyklopedie i słowniki”, Bydgoszcz 1991, s. 50–53;

„Wielka Encyklopedia Powszechna PWN”, W-wa 1964, t. 3, hasło: „Encyklopedia” (s. 426–429);

uwaga: wstęp ogólny i dyskusja; następnie – każdy z uczestników wybierze encyklopedię wybraną z zaproponowanego zestawu i będzie obowiązany ja scharakteryzować w 10. minutowym referacie; ponadto uczestnikom zostanie podane siedem haseł, które będą musieli sprawdzić w wybranej/ zadanej encyklopedii (czy w ogóle są i, jeśli są, to co zawierają);

11. Pomoce naukowe – cz. 2 (słowniki, leksykony i bibliografie )

zagadnienia: główne słowniki (niejęzykowe), leksykony i bibliografie

uwaga: wstęp ogólny i dyskusja; każdy z uczestników wybierze encyklopedię wybraną z zaproponowanego zestawu i będzie obowiązany ja scharakteryzować w 10. minutowym referacie;

lit. przedm.: „Wielka Encyklopedia Powszechna PWN”, t. 10, hasło: „Słownik” (s. 604 ); t. 6, hasło: „Leksykon” ( s. 437), t. 1, hasło: „Bibliografia” (s. 768–769);

12. Metody badań historycznych

zagadnienia: A. metody badań historycznych w dziejach; zmienność i różnorodność; selekcja i kumulacja – co przetrwało, co zostało odrzucone; przykłady; wykorzystanie dotychczasowej wiedzy ćwiczeniowej (zajęcia o opracowaniach);

B. interdyscyplinarność – historia a inne nauki humanistyczne (archeologia, socjologia, etnografia i antropologia kulturowa, psychologia);

lit. przedm.: J. Serczyk, M. Pawlak, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, roz. „Metoda historyczna”, s. 9–13; P. P. Burke, „Historia i teoria społeczna”, W-wa 2000 –> roz. „Teoretycy i historycy” (s. 10–33), cz. 2 „Modele i metody” (s. 34–59);

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych (W-wa – Poznań 1985) –> roz. „Historia a archeologia”, „Historia a socjologia”, „Historia a etnografia” ( s. 103–107);

13. Etyka zawodu historyka

zagadnienia: "po co nam etyka ?"; obiektywizm – subiektywizm – tendencyjność – kłamstwo; spory naukowe – kultura dyskusji i polemiki; nauka a presja współczesności; pokusy i zagrożenia w trakcie badań naukowych; przestępstwa "naukowe"; przeciwdziałania; przypadki niejednoznaczne;

lit. przedm.: W. I. B. Beveridge, „Sztuka badań naukowych”, W–wa 1960 –> roz. „Etyka pracy naukowej (s. 191–195)”; [depozyt w BIH]

S. Kieniewicz, „O etyce zawodu historyka”, [w:] tenże, „Historyk a świadomość narodowa”, Warszawa 1982, s. 128–142

Zakres tematów:

* Pierwsze zajęcia – omówienie sylabusa, odpowiedź na pytania i ewentualne wątpliwości uczestników zajęć przez prowadzącego.

1. O nauce historycznej wstępnie

2. Źródło historyczne

3. Opracowania – część 1 ( książki )

4. Opracowania – część 2 (wybrane pozycje naukowe)

5. Opracowania – cześć 3 (artykuły )

6. Opracowania – część 4 ( czasopisma )

7. Biblioteki tradycyjne i internetowe bazy danych

8. Kartografia

9. Technika utrwalania wiedzy

10. Pomoce naukowe – cz. 1 (encyklopedie )

11. Pomoce naukowe – cz. 2 (słowniki, leksykony i bibliografie )

12. Metody badań historycznych

13. Etyka zawodu historyka

Metody dydaktyczne:

– dyskusja na w.w. tematy, przygotowane przez studentów na podstawie zadanej literatury;

– referaty nt. indywidualnie zadanych/ wybranych zagadnień i dyskusja na ich temat;

– przygotowanie bibliografii na jeden z zaproponowanych tematów (do września 2021 r.).

W razie trwania epidemii i przejścia na tryb zajęć on-line literatura przedmiotu zostanie zeskanowana i przesłana uczestnikom zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Sposób oceniania zajęć

Uczestniczki/uczestnicy zajęć ze wstępu do badań historycznych mogą uzyskać zaliczenie po spełnieniu dwóch kryteriów:

* kryterium formalne to obecność na zajęciach – dwukrotnie można je opuścić (przyczyna nie ma znaczenia), lecz każda nieobecność musi zostać odrobiona na dyżurze; w razie trzech nieobecności konieczne będzie zaliczanie całego semestru tj. wszystkich ćwiczeń; przy czterech nieobecnościach – uzyskanie zaliczenia stanie się automatycznie niemożliwe; jednakże regularne uczęszczanie na zajęcia nie gwarantuje zaliczenia ćwiczeń; do tego potrzebne jest spełnienie także kryterium merytorycznego

* na kryterium merytoryczne składają się dwa zadania: pierwsze, to dobre przygotowanie i udział w dyskusji; stopień będzie zależeć od aktywności na zajęciach i twórczego w nie wkładu; przy bardzo dużej i twórczej aktywności oraz zaliczeniu wszystkich ewentualnych nieobecności (nie więcej niż dwóch) można uzyskać ocenę bardzo dobrą; drugie zadanie polega na zebraniu i poprawnym zestawieniu bibliografii opracowań na temat wybrany przez uczestniczkę/ uczestnika zajęć;

uwaga 1.: istnieje możliwość niewielkich zmian w sylabusie zarówno odnośnie do pojedynczych tematów, tekstów źródłowych, jak i opracowań.

Uwagi:

prof. Grzegorz Myśliwski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.