Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L3WPPU
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L3WPPU
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Nowakowski
Literatura:

Literatura będzie podawana w trakcie zajęć, zależnie od tematów esejów i prac zaliczeniowych wybranych przez studentów.

Zakres tematów:

W trackie zajęć będą omawiane następujące tematy:

1. Typy wypowiedzi akademickiej:

- praca roczna

- referat konferencyjny + prezentacja

- artykuł popularnonaukowy

- komunikat popularnonaukowy w mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter)

- artykuł popularyzatorski na stronę internetową

- hasło encyklopedyczne

- artykuł naukowy

- abstrakt artykułu naukowego

- recenzja

- artykuł recenzyjny

- artykuł w publikacji zbiorowej/rozdział w książce

- monografia

- wniosek grantowy

- sprawozdanie z badań projektowych

2. Merytoryczne etapy konstruowania pracy akademickiej:

- dobór tematu badań i jego uzasadnienie

- dobór źródeł i literatury

- kwerenda źródłowa

- kwerenda bibliograficzna

- budowanie planu pracy

- krytyka źródeł

- dobór problemów badawczych, stawianie pytań źródłom

- rodzaje argumentów, nadużycia w argumentacji

- konkluzje

3. Techniczne aspekty konstruowania pracy akademickiej:

- wybrane narzędzia cyfrowe do budowania bibliografii: Zotero, Mendeley, EndNote

- konstruowanie bibliografii i przypisów: instrukcje wydawnicze,

styl harwardzki, styl oksfordzki i inne

- edytory tekstu i aplikacje do organizowania pracy zespołów badawczych: G-Suite, Office 365, Libre Office, Open Office, Mellel, Scriverly, bazy danych, czcionki unicode, klawiatury dla języków obcych

- wizualizacja wyników badań (np. wykresy, tabele, GIS, social networks)

- określenie odbiorców tekstu, dobór stylu wypowiedzi, przejrzystość wypowiedzi i terminów; poglądy autora a styl wypowiedzi

- redakcja językowa, korekta tekstu

4. Prawa autorskie, możliwości ich naruszenia i ich konsekwencje

5. W toku zajęć studenci wykonają samodzielnie następujące prace pisemne, które będą wspólnie omawiane na zajęciach:

- praca pisemna: komunikat naukowy do mediów społecznościowych (280 znaków)

- praca pisemna: abstrakt artykułu naukowego (100 słów)

- praca pisemna: artykuł popularyzatorski na stronę internetową (do 1800 znaków)

- praca pisemna: recenzja książki akademickiej (do 2600 znaków)

- mini-wniosek o grant na prowadzenie badań

- zajęcia praktyczne: referat z prezentacją: 10 minut referatu + 5 minut dyskusji

Metody dydaktyczne:

Dyskusja poświęcona prezentowanym zagadnieniom; wykonywanie ćwiczeń wskazanych przez prowadzącego, pozwalające opanować omawiane zagadnienia w praktyce (samodzielne przygotowanie różnych form akademickiej wypowiedzi pisemnej); wspólne omawianie prac studentów ze wskazaniem na ich mocne i słabe strony.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze, z czego dwie muszą być odpracowane na dyżurze.

Ocenie podlegają: aktywny udział w trakcie zajęć oraz wykonanie wymienionych wyżej prac pisemnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.