Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Pieniądz
Literatura:

Obowiązują następujące słowniki łacińsko-polskie: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski [dowolne wydanie], J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006; Du Cange, Glossarium Mediae et infimae Latinitatis. Po słownik łaciny klasycznej Kumanieckiego, do którego jesteście Państwo przyzwyczajeni, proszę sięgać tylko w stanie wyższej konieczności.

Podstawowe podręczniki:

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza [dowolne wydanie]

T. Manteuffel, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2005.

R. Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

Wczesne średniowiecze od 400 do 1000 r., red. R. McKitterick, Warszawa 2003.

New Cambridge Medieval History

Zakres tematów:

Temat wiodący zajęć to władza i społeczeństwo we wczesnym i pełnym średniowieczu.

1. Władza bez króla (2 zajęcia)

Źródło:

Saga o Egilu, Poznań 1974, s. 193-209.

Literatura:

J. Byock, Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power, Berkeley-Los Angeles 1988, zwłaszcza s. 103-137.

Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej, Warszawa 2015.

2. Cesarz, duchowieństwo, możni - relacje władzy w państwie karolińskim (2 zajęcia)

Źródła:

Prolog do statutów synodu w Moguncji z 813 r., MGH Concilia aevi Karolini, t. 2, cz. 1, nr 36.

Admonitio ad omnes regni ordines, 823-825 r., MGH, Capitularia regum Francorum, t. 1, Hannoverae 1883, nr 150 (fragmenty).

Literatura:

Wprowadzenie do dziejów panowania Karolingów:

P. Riche, Karolingowie, Warszawa 1997

R. McKitterick, Królestwa Karolingów 751-987, Warszawa 2011.

R. McKitterick, Charlemagne, Cambridge 2008, s. 214-265.

3. Ród, rodzina, grupa krewniacza - zależności, obowiązki, prawa (2 zajęcia)

Źródło:

Dhuoda, Manuel pour mon fils, wyd. P. Riché, Paris 1975 (fragmenty)

Opracowania:

M. A. Claussen, Fathers of Power and Mothers of Authority: Dhuoda and the Liber manualis, „French Historical Studies”, 19, 1995, z. 3, s. 785-809;

J. L. Nelson, Dhuoda, w: Lay Intellectuals in the Carolingian Worlds, red. P. Wormald, J. L. Nelson, Cambridge 2007, s. 106-120;

J. Strzelczyk, Dhuoda – smutny los pewnej rodziny, w: tenże, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007, s. 346-375.

4. Czy zły mąż może być dobrym władcą?

Agobard z Lyonu, Liber Apologeticus, cz. I-II (wybrane fragmenty + tłumaczenie angielskie).

Opracowania:

E. Ward, Ceasar’s Wife: The Career of the Empress Judith, 819-829, w: Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840), wyd. P. Godman, R. Collins, Oxford 1990, s. 205-230;

M. de Jong, The Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814-840, Cambridge 2010, s. 185-200.

5. Związki osobiste - więzi wasalne. Status wasala i seniora, wzajemne prawa i obowiązki (3 zajęcia)

Żródła:

Listy Einharda, MGH Epistolae, 5, Epistolae Karolini aevi, t. III, wyd. E. Duemmler, Berolini 1899, nr 29 i 30, s. 124, (dostępny on-line: www.dmgh.de).

Konstytucja o lennach Konrada II z 1037 r., MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. IV: Diplomata Conradi II, Hannoverae et Lipsiae 1909, nr 244, s. 335-337 (dostępny on-line: www.dmgh.de).

Ubald, biskup Kremony, 1046 r., dokument nadania beneficium wasalowi, Akty Kremony X-XIII wiekow, Moskwa 1937, s. 90-91.

Literatura:

O panowaniu Konrada II: T. Reuter, Germany in the Early Middle Ages, c. 800-1056, London-New York 1991, s. 183-220.

G. Althoff, Family, Friends and Followers. Political and Social Bonds in Early Medieval Europe, Cambridge 2004, s. 136-159.

6. Struktury władzy i nowe formy organizacji społecznych w pełnym średniowieczu – konflikt między cesarzem a komunami włoskimi (2 zajęcia)

Źródła:

F. Bonaini, Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, I, Firenze, 1854, s. 18-19. (przekład).

Otto z Fryzyngi, Rahewin, Czyny cesarza Fryderyka (Gesta Frederici), rozdz. 45-49 (przekład).

Pokój w Konstancji 1183 (fragmenty), MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. 10, cz. 4, nr 848, s. 68 n., www.dmgh.de, przekład angielski w: Medieval Italy. Texts in Translation, Philadelphia 2009, s. 61-63.

Opracowania:

H. Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie Apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 250-377.

J. R. Hyde, Society and Politics in Communal Italy, 1000-1350, London 1975.

E. Coleman, Cities and communes, w: Italy in the Central Middle Ages, wyd. D. Abulafia, Oxford 2004, s. 27-57.

7. Biskup i klasztor - trudny związek.

Źródło:

Ekkehard z Sankt Gallen, Przypadki klasztoru Świętego Galla, tłum. M. Tomaszek, Kraków 2010 (fragmenty).

Opracowania:

W. Vogler, Szkic historii opactwa Sankt Gallen, w: Kultura opactwa Sankt Gallen, Kraków 1999, s. 9-28 + ilustracje na stronach: 196-197.

8. Poza społeczeństwem - separacja i przemoc

Źródła:

Zarządzenie Filipa Długiego przeciwko trędowatym, 21 czerwca 1321 r., „Bibliotheque de l’Ecole des chartes”, 1857, s. 270-272.

Opracowania:

B. Geremek, Litość i szubienica, Warszawa 1989, rozdz. 2.

tenże, O grupach marginalnych w mieście średniowiecznym, „Kwartalnik Historyczny”, 77, 1970, z. 3.

tenże, Fuerunt cremati leprosi. Pogrom czy spisek?, w: Czas, przestrzeń praca w dawnych miastach, Warszawa 1991, s. 257-264.

Metody dydaktyczne:

Lektura i analiza wskazanych źródeł w grupie i samodzielnie, samodzielne przygotowanie wypowiedzi na zadany temat, swobodna dyskusja w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest aktywność na zajęciach. W przypadku braku aktywności przewidziane jest kolokwium ustne. Dopuszczalne są trzy nieobecności. Jedna nieobecność nie wymaga zaliczenia, pozostałe muszą być zaliczone indywidualnie.

Uwagi:

dr hab. Aneta Pieniądz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.