Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne – politologia 3104-L3NS-POL
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauki społeczne – politologia 3104-L3NS-POL
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Szlanta
Literatura:

Zob. rubryka "Zakres tematów".

Zakres tematów:

Tytuł zajęć: Różne wymiary potęgi. Wybrane zagadnienia współczesnych stosunki międzynarodowych

Od ponad trzech dekad, czyli od zakończenia Zimnej Wojny, stosunki międzynarodowe ulegają głębokiej, nie zawsze pokojowej ewolucji. Poważnym zmianom ulega rozkład potęgi między poszczególnymi państwami, a także pomiędzy nimi, a innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w tym organizacjami międzynarodowymi czy korporacjami. Niektóre państwa osiągają znacznie jakiego nigdy dotąd (albo od dawna) w stosunkach międzynarodowych nie miały, inne zaś pogrążają się w głębokim strukturalnym kryzysie, istniejąc jedynie na papierze. W pierwszym rzędzie wyzwań stojących przed ludzkością stawia się m.in. ograniczenie narastania dysproporcje rozwojowych, powstrzymanie ocieplania klimatu, zwalczanie terroryzm i wprowadznie kontroli nad zjawiskiem masowej migracje. Wciąż wiele do życzenia pozostawia stopień respektowania praw człowieka, a od 2009 r. Unia Europejska przeżywa największy kryzys w swej historii. Globalizacja – w swym obecnym kształcie – ma gorących zwolenników i przeciwników. Nowoczesne technologie jak Internet czy sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wpływają na układ sił w świecie. Na omawianym kursie chciałbym – w oparciu tak o teorię, jak i studia konkretnych przypadków - przyjrzeć się wzywaniom współczesnego świata.

1.Wprowadzenie do przedmiotu.

Lektury:

Piotr Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2010, s.43-68.

Zagadnienia:

Sprawy organizacyjne; definicja SM, SM a stosunki wewnętrzne; różne stany SM; państwo jako aktor SM: suwerenność, polityka zagraniczna, dyplomacja, interes narodowy, racja stanu, umowy międzynarodowe, środki polityki zagranicznej; inni aktorzy SM.

2. Wymiary mocarstwowości

Lektury:

a. Hans J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój. Wydanie skrócone, Warszawa 2010, s. 127-173.

Zagadnienia:

Definicja mocarstwa; determinanty mocarstwowości; mocarstwa globalne, regionalne i sektorowe; rola soft power; casus Rosji i kwestii Krymu

3. Państwa upadłe (dysfunkcyjne)

Lektury:

a. Francis Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokratycznej, Poznań 2015, s.249-259.

b. Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, red. Robert Kłosowicz, Kraków 2014, s.11-64.

Zagadnienia:

Definicja państwa upadłego; przyczyny upadku państw; zagrożenia dla społeczności międzynarodowej wynikające z upadku państw

Casus Afganistanu i Somali

4. Globalizacja. Nowe role uczestników SM.

Lektury:

a. Edward Haliżak, Irena Popiuk-Rysińska, Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1995, ss. 160-174 (Sławomir P.Sałajczyk, Zmierz Lewiatana? Spór o pozycję państwa we współczesnych Stosunkach Międzynarodowych), ss. 191-211 (Andrzej Dumała, Uczestnicy transnarodowi - Podmioty niezależne czy kontrolowane przez państwa?) ss.212-231 (Irena Popiuk-Rysińska, Suwerenność współczesnych państw-konieczność redefinicji)

b. Aleksandra Jarczewska-Romaniuk, Korporacje w procesie globalizacji, (w:) Sprawy Międzynarodowe, R.2003, t.1, ss.136-158

c. Włodzimierz Anioł, Państwo postsuwerenne?, Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym (w:) Sprawy Międzynarodowe, R. 2002, t.4, ss.5-26.

Zagadnienia:

upadek czy trwałość państwa narodowego, państwo wobec korporacji międzynarodowych; pozytywne i negatywne skutki wzrostu znaczenia korporacji w SM

5. Szkoły (wizje) SM.

Lektury:

a. Nicollo Machiavelli, Książę, (różne wydania), księgi I-X

b. Immanuel Kant, Wieczny pokój, Toruń 1992, w: depozyt

c. Tukidydes, Wojna peloponeska, (różne wydania), księga 5, dialog melijski

d. 13 tez Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r. (w): np. Historia powszechna 1789-1918. Wybór tekstów źródłowych, przygotowali L.Jaśkiewicz, I.Rusinowa, T.Wituch, Pułtusk 1997

e. Morgenthau, op.cit., s.20-33.

Zagadnienia:

podstawowe szkoły (wizje rzeczywistości) SM: liberalna, realistyczna; stosunek szkół do: prawa, użycia siły, kondycji jednostki ludzkiej, ustroju wewnętrznego, sposobów stabilizacji systemu międzynarodowego

6. System Narodów Zjednoczonych

Lektury:

a. Karta Narodów Zjednoczonych (San Francisco, 26.VI.1945) całość, (w:) np. Bieleń, op.cit.

b. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Warszawa, 2000, s.352-372.

Zagadnienia:

Geneza systemu NZ, struktura, członkostwo, cele, finansowanie, główne dziedziny działalność, finansowanie, zagadnienie reformy, misje pokojowe

7. Zjawisko terroryzmu

Lektury:

a. John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009, s. 173-223.

b. Ostaszewski, op.cit., s.531-551.

Zagadnienia:

Problemy definicyjne zjawiska terroryzmu; przyczyny terroryzmu, współczesne nurty terrorystyczne; zagrożenie terroryzmem dla państw demokratycznych; metody zwalczania terroryzmu; casus Al Qaidy, Boko Haram i Państwa Islamskiego.

8. i 9. Prawa człowieka we współczesnych SM. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ. Rada Europy.

Lektury:

a. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Paryż, 10.XII.1948); w: Bieleń

b. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000) w: depozyt

c. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rzym, 4.XI.1950), w: Bieleń

d. Statut Rady Europy (Londyn 5.V.1949), w: Bieleń

Zagadnienia: definicja praw człowieka, historyczna ewolucja pojęcia, cechy praw człowieka, generacje praw człowieka, ochrona praw człowieka w systemie ONZ, europejski system ochrony praw człowieka. Casus praw kobiet w krajach muzułmańskich

10. Zderzenie cywilizacji? Prawda czy mit.

Lektura: Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji (dowolne wydanie)

Zagadnienia: typologia cywilizacji; struktura cywilizacji; cywilizacja a religia; państwa samotne, rozszczepione i na rozdrożu; cechy cywilizacji islamskiej i azjatyckiej; słabość i potęga Zachodu

11. i 12. Integracja Europejska

Lektury:

1. Depozyt

2. Jan Zielonka, Koniec Unii Europejskiej? Warszawa 2014 (frag)

Zagadnienia: geneza i etapy integracji europejskiej; koncepcje integracyjne: „Europa Ojczyzn” i „Europa Ojczyzna”, Wspólnoty Europejskie; problem poszerzenia i pogłębienia Unii, Organy Unii, wspólna polityka graniczna i bezpieczeństwa

Metody dydaktyczne:

Zajęcia noszą formułę konwersatorium. Będą zatem zawierać zarówno elementy wykładu, jak i dyskusji (to będzie metoda dominująca) w grupie nad zadanymi uprzednio materiałami.

Metody i kryteria oceniania:

-obecność na zajęciach. W semestrze dopuszczam jedną absencję (poza przypadkami losowo/zdrowotnymi). Każdą następną nieobecność należy zaliczyć w formie kilkustronicowego eseju na uzgodniony ze mną temat.

- aktywność w postaci udziału w dyskusji (w oparciu o lekturę zadanych materiałów.

- zaliczenie pisemnego sprawdzianu końcowego (test - 14 pytań; opisowe definicje czterech pojęć wprowadzonych podczas zajęć; jednostronicowy esej na jeden z tematów poruszanych podczas kursu

Uwagi:

prof. Piotr Szlanta

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.